Godzilla

8. března 2015 v 11:42 | Alfaraptor
Původní název: Gojira (Godzilla)

Premiéra: 3.11. 1954 (JAP), ??.??. 1955 (USA)

Stopáž: 96 minut

Režie (Godzilla): Ishiro Honda


Americký název: Godzilla: King of the Monsters! (Godzilla: Král monster!)

Premiéra: 27.4. 1956 (USA), 29.5. 1957 (JAP), 23.11. 1957 (ČSR)

Stopáž: 80 minut

Režie: Terry Morse


Český název: Probuzená zkáza/Godzilla


Děj

Loďě Jihomořské parolodní společnosti Eiko-Maru a Bingo-Maru jsou poblíž ostrova Odo zasaženy podivným paprským světla a potopeny. Ve stejnou dobu obyvatelé ostrova zjišťují, že se jim daří lovit stále méně ryb. Jejiich stařešina tvrdí, že za to může Godzilla. Podle legendy se jedná o monstrum, které, žije v místních vodách a vychází na souš, aby se nasytilo lidmi. Pokaždé, když začaly být úlovky ryb chudší, obětovali vesničané Godzillovi mladou dívku, kterou nechali na voru unášet
mořem.


"To musí být Godžira!"

Krátce na to na ostrově přistává helikoptéra s reportéry zabývajícími se případem potopených lodí, avšak vůči výpovědím místních zůstávají skeptičtí. Večer vesničané vykonají speciální obřad, aby Godzilla už znovu nezaútočil. V noci nastává bouře, která s sebou přináší kromě silného děště a větru také něco obrovského, co zničí celou vesnici.


Vesničané vykonávají obřad k zahnání Godzilly

Druhý den je svolána schůze, na které vypovídají všichni svědkové katastrofy. Na schůzi je přítomen i paleontolog Dr. Kyohei Yamane, který navrhuje uspořádat expedici na ostrov Odo, kde chce celou záležitost prozkoumat. Na ostrově objeví obří stopy a trilobita, kterého věda považuje za dávno vyhynulého. Oba nálezy vykazují vysoké hodnoty radiace. Než se může pustit do podrobnějšího průzkumu, rozezní se poplach a všichni vesničané i členové expedice utíkajíi do kopců, zpoza nichž se vynořií Godzilla, všechny vyděsí a pak se opět stáhne do vody.


Panika v kopcích

Je svolána další schůze, kde Dr. Yamane prezentuje své poznatky o nově objeveném tvorovi, načež se strhne hádka o to, zda by měla být existence Godzilly odhalena veřejnosti. Nakonec jsou informace zveřejněny. Je vyslána flotila lodí, která má pomocí hlubokomořských náloží Godzillu zničit. Dr. Yamane, který chce monstrum, jakožto jediného tvora, jenž přežil výbuch vodíkové bomby, studovat, však s tímto postupem nesouhlasí.


Dr. Yamane prezentuje své poznatky o Godzillovi

Japonsko se v domnění, že je nebezpečí zažehnáno, vrací ke svému každodennímu životu. Avšak zanedlouho je v místních vodách, byť jen krátce, monstrum opět spatřeno, což vyvolá paniku. Úřady se obrací na Dr. Yamaneho s dotazem, zda je možné Godzillu nějak porazit. Paleontolog jim však řekne, že jelikož už byl Godzilla schopný přežít velké množství radiace z vodíkové bomby, neví o žádném jiném způsobu, jak řádění monstra zastavit a raději navrhuje, aby byla studována jeho rezistence vůči radiaci.


Godzilla se vynořuje z vody

Yamaneho dcera, Emiko, byla v dětství zaslíbena kolegovi svého otce, Dr. Daisukemu Serizawovi. Emiko však miluje mladého námořníka Ogatu. Když se Emiko vydá navštívit Serizawu, aby mu o své lásce k Ogatovi řekla, ukáže jí svůj objev, který nazval Destruktor kyslíku - zbraň ničivější než atomová bomba. Emiko je zděšena, ale slíbí, že o tom nikomu nepoví.


Dr. Serizawa ukazuje Emiko účinky Destruktoru kyslíku

V noci Godzilla vystoupí z vody a zaútočí na Tokio. Ačkoliv jeho běsnění netrvá dlouho, zanechává za sebou velké škody na majetku a spousty mrtvých. Další den je kolem tokijského pobřeží vystavěn elektrický plot s napětím 300 000 voltů.


Dr. Grante, Dr. Sattlerová, vítám vás v Jurském par- eeeh, to je vlastně jiný film

Po setmění se Godzilla vydává na svoji druhou výpravu do Tokia. Elektrický plot pro něj není žádná překážka - přes dráty elektrického napětí projde bez jakékoliv újmy na zdraví a kovové konstrukce udržující dráty napjaté roztaví pomocí svého atomového dechu. Veškeré pokusy armády zastavit kráčející kolos se ukážou jako neúspěšné. Opět dojde k velkým škodám na majetku i ztrátám na lidských životech. Při návratu zpět do vody na Godzillu zaútočí letka stíhacích letounů, avšak ani ty nedokáží monstru ublížit.


Godzilla se vydává na cestu po tokijských památkách

Ráno se naskytuje pohled na to, jak rozsáhlé jsou škody, jenž Godzilla způsobil. Město je v troskách a nemocnice přeplněné zraněnými nebo lidmi vystavenými obrovským dávkám radiace. Emiko se už nedkoáže na tu zkázu a zmar déle dívat a nakonec v ústraní Ogatovi řekne o Serizawově objevu v naději, že oba dokáží Serizawu přesvědčit, aby proti Godzillovi něco podnikl.


Následky Godzillova řádění

Serizawa odmítá použití Destruktoru kyslíku a pokusí se svůj objev zničit. Tento čin výústí v potyčku, při které je Ogata poraněn na hlavě. To mu však nezabání v přesvědčování Serizawy, že je jediný člověk na světe, který může zachránit svět před Godzillou. Víc než Ogatovo přesvědčování však na Serizawu zapůsobí televizní záběry hromadné modlitby za ty, kteří karastrofu přežili. Rozhodne se tedy, že svůj objev ke zničení Godzilly použije, avšak ještě předtím spálí veškeré své poznámky, jenž si k výzkumu vytvářel.


Serizawa pálí své poznámky k výzkumu Destruktoru kyslíku

Příští den vyplouvá výprava do Tokijského zálivu, kde se chystá umístit zařízení s Destruktorem kyslíku. Serizawa s Ogatou v potápečských výstrojích na dně zálivu nacházejí odpočívajícího Godzillu. Ogata je pak vytažen nad hladinu, zatímco Serizawa aktivuje zařízení, sledujíc, jak z obra vyprchává život. Zároveň si odřeže lano, které ho spojuje s lodí, a umírá spolu s Godzillou, aby jeho objev nemohl být zneužit pro válečné účely. Na lodi se slaví vítěztví nad strašlivým monstrem, to je však vyvažováno hořkou ztrátou geniálního vědce, kterým Serizawa dozajista byl. Dr. Yamane vyslovuje domněnku, že tento Godzilla nebyl poslední svého druhu, jedním dechem však přidává varování před dalšími jadernými testy, díky nimž by se mohl kdekoliv na světě podbný tvor objevit. Všichni přítomní pak vzdávají čest Seizawově oběti.


Destruktor kyslíku rozložil celé tělo Godzilly včetně kostry


Godzilla: King of the Monsters!

V roce 1956 vznikla upravená verze filmu určená pro americké obecenstvo. Došlo zde k několika zásadním změnám odlišujícím film od orginálu. Dějem provází Steve Martin, zahraniční novinář americké národnosti. Při cestě do Káhiry navštěvuje Japonsko, kde se chce setkat se svým bývalým spolužákem Dr. Serizawou. Jelikož se nemůže se Serizawou setkat, pouští se do zkoumání případu zmizení japonských rybářských lodí a později se stane pvním bílým mužem, který spatří Godzillu.


Úvodní titulek filmu

Ačkoliv byly do filmu přidány scény s americkým reportérem, spousta původních scén byla vystřižena. Jedná se hlavně o dějovou linii zahrnující soukromý život hlavních postav. Mnoho částí filmu bylo upraveno ve prospěch nově přidaných scén. Klíčové scény z původního filmu byly dodatečně nadabovány do angličtiny. Ironií je, že právě tato verze, nikoliv originál, proslavila Godzillu po celém světě.


Poselství filmu

Godzilla je ve filmu zpodobněním ničivé síly atomových zbraní. Je zde zřetelně viditelná shoda s hrůzami, které Japonsko zažilo při svržení atomových bomb na města Hiroshima a Nagasaki za druhé světové války. Godzilla zde vystupuje jako ničivý přírodní živel probuzený testy vodíkových bomb.


Design Godzilly

Při práci na filmu bylo pro Godzillu navrženo hned několik designů. Původně se mělo jednat o obří chobotnici, později se uvažovalo o vzhledu obřího lidoopa s velkou hřibovitou hlavou připomínající hřibovitý oblak typický pro atomový výbuch. Nakonec se však filmaři dohodli na designu obřího dinosaurovitého tvora kombinujícího znaky iguanodona, tyrannosaura a stegosaura okořeněného o schopnost chrlit radiaci.


Původní návrh vzhledu Godzilly

Godzillu měla na plátně oživit klasická políčková (stop-motion) animace, kdy při které se mezi jednotlivým snímky daný objekt postupně upravuje a posouvá o malé úseky, tak, aby ve finále za sebou jdoucí obrázky nebo fotogafie vytvářel dojem plynulého pohybu. Pro velkou časovou náročnost byl však místo toho zvolena vůbec poprvé technika zvaná suitmation - tedy herec v kostýmu Godzilly, který se pohybuje po scéně, kterou je zmenšený model krajiny. Klasická stop-motion animace se tak nakonec objevila pouze ve dvou záběrech z celého filmu - poprvé při záběru Godzillova ocasu a poté při havárii jednoho z požárních vozů.

Kostým Godzilly, označovaný jako ShodaiGoji (z japonských slov shodai - první generace a Goji - zkrácenina slova Gojira) byl jako jediný v celé filmové historii hnědý, v černobílém filmu to však není možné poznat. Vážil okolo 90 kg a herci uvnitř trvalo velice dlouhou dobu, než jej rozpohyboval. V neprodyšném kostýmu bylo nesnesitelné horko, takže v něm herec mohl zůstat nanejvýš tři minuty. Pro některé detailní záběry, například použití atomového dechu, byla použita maňásková loutka a některé scény ničení městské zástavby tvůrci natočili s kostýmem tvořícím jen spodní část Godzilly vytvořeným speciálně pro tyto účely. V tomto filmu si Godzillu zahrál Haruo Nakajima (*1929).


Kostýmy a loutka (uprostřed) použité ve filmu


Speciální efekty

Vizuální efekty použité ve filmu položily základy pro všechny budoucí tokusatsu filmy (japonské trikové filmy). Mimo spojování dvou samostaných záběrů v jeden celek nebo dokreslování objektů je asi nejvýznamější velice precizní práce s miniaturními modely budov, vozidel a krajiny určených pro záběry s Godzillou. Některé záběry jsou kvůli velice detailnímu provedení modelů témeř nerozeznatelné od reálných míst.


Sloupy elektrického vedení byly do záběru přídány až dodatečně


Hudba

Hudbu pro film složil japonský skladatel Akira Ifukube (1914 - 2006). Hudba, při které Godzilla pustoší Tokio, ústřední téma filmu nebo pochod pro japonskou flotilu patří mezi jeho nejznámější skladby z tohoto filmu a obejvily se v bezmála každém pokračování Godzilly. Ifukube je rovněž autorem ikonického řevu Godzilly, který byl vytvořen tak, že se pryskyřicí pokrytou rukavicí třely struny kontrabasu (basy) a výsledný zvuk byly zpomaleny.


Ústřední téma filmu začínající řevem Godzilly


Zdroje


Informační zdroje, obrazové a zvukové materiály:

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Godzilla_%281954_film%29

[2] http://godzilla.wikia.com/wiki/Godzilla_%281954_film%29

[3] http://www.fdb.cz/film/godzilla-godzira/trailery/40563

[4] Gojira [film]. Režie Ishiro Hodna. Japonsko, TOHO, 1954.

[5] Godzilla: King of the Monsters! [film]. Režie Terry Morse. Japonsko/USA, Jewell Enterprises, 1956.

[6] http://s152.photobucket.com/user/Goji_girl/media/Behind%20The%20Scenes/VIDEO_TStitle3ch0frame6073.jpg.html

[7] http://vignette4.wikia.nocookie.net/godzilla/images/0/08/Godzilla-1954-01-g.jpg/revision/latest?cb=20121012011612

[8] http://cdn.twentytwowords.com/wp-content/uploads/action-1.jpg?b8896f

[9] https://www.youtube.com/watch?v=ItNjB1yjrSw
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 HAAS HAAS | Web | 9. března 2015 v 17:16 | Reagovat

Hodně zajímavé... Pěkný popis...

2 HAAS HAAS | Web | 11. března 2015 v 11:45 | Reagovat

Alfaraptore, která verze Godzilly se Ti líbila víc? Ta japonská nebo americká (King of the Monsters)? :-)

3 Alfaraptor Alfaraptor | Web | 11. března 2015 v 16:20 | Reagovat

Na japonskou verzi nedám dopustit, ta má prostě skvěle ponurou atmosféru a varující poselství. Americká verze není vyloženě špatná, ale už to zkrátka není ono.

4 HAAS HAAS | Web | 11. března 2015 v 18:30 | Reagovat

[3]: Hm, tak to je zajímavé. Mě se ty obrázky, které jsi sem dal, celkem líbí, takže to určitě může stát za to.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama