Monstrum sněžný muž

21. dubna 2015 v 11:50 | Alfaraptor
Původní název: Jujin Yuki Otoko (Monstrum sněžný muž)

Premiéra: 14.8. 1955 (JAP)

Stopáž: 97 minut

Režie: Ishiro Honda


Americký název: Half Human (Poločlověk)

Premiéra: ??.12. 1958 (USA)

Stopáž: 63 minut

Režie: Kenneth G. Crane


Český název: (nemá)


Původní plakát k filmu


Děj

Skupina studentů z univerzity v japonském městě Towa se rozhodne strávit novoroční prázdiny na lyžích v Japonských Alpách. Dva mladící z této skupiny, Kaji a Takeno se rozhodnou, že zajedou navštívit chatu pana Gena, kde její majitel přebývá, nechavajíce tak zbytek skupiny tvořící Takashi Iijima, jeho přítelkyně Michiko Takeno a její bratr Shinsuke, aby sami dojeli k chatě pana Matsuiho, kde jsou ubytováni. Pan Matsui skupince krátce po příjezdu oznámí, že se blíží sněhová bouře a společně pak čekají na příjezd Kajiho a Takena. Když už se dlouho nevrací, pokouší se Matsui dovolat k Genovi, ale telefon nikdo nezvedá. Pokouší se skupinu uklidnit tím, že jsou to zkušení horalé, ale je vidět, že je sám na pochybách. Zcela nečekaně chatu navštíví mladá dívka Chika z nedaleké horské vesnice aby zde přečkala blížící se bouři. Moc toho nenamluví, avšak zmíní se o lavině, která se utrhla údolí zvaném Hořící peklo, nacházející se na cestě k Genově chatě. Konečně se ozve telefon. Když ale Michiko sáhne po sluchátku, aby odpověděla, leknutím ho upustí, protože je místo odpovědi slyšet jen výkřiky, nelidský řev, výstřel ze zbraně a pak už jen hrobové ticho.


Děsivý telefonát

Druhý den se k Genově chatě vydává záchranná skupina včetně studentů a pana Matsuiho. Pan Gen je nalezen mrtvý ve své chatě a od zadních dveří vedou pryč obří stopy neznámého tvora. Na zárubních dveří jsou objeveny kusy srsti, které se nepodobaly žádnému známému zvířeti. Nedaleko od chaty je nalezen Kaji, ale i pro něj už je příliš pozdě. Chybí jen Takeno, ale ten není nikde k nalezení. Jeden z policistů účastnících se výpravy prohlásí, že za současných podmínek nebude možné pokračovat v pátrání a že nezbývá, než počkat na jarní oblevu.


Babičko, proč máš tak velké stopy? A proč nechodíš v botách?!

Na jaře se studenti pod vedením Dr. Koizumiho, renomovaného zoologa, opět vrací do oblasti, kde zmizel jejich kamarád. O cíl expedice Dr. Koizumiho se začne zajímat i obchodník se zvířaty jménem Oba, který slyšel zvěsti o záhadném tvorovi, který žije v tamnějších horách a vyšle své poskoky, aby výpravu sledovali. Expedice má namířeno do Garanského údolí, ale jejich místní průvodci odmítají dál pokračovat, protože se odtud ještě nikdo nevrátil, nakonec jsou však přemluveni, aby pokračovali. Shinsuke zahlédne v houští něco, co považuje za velké zvíře a vystřelí z pušky. Když skupina dorazí na místo, kde byl údajný tvor viděn, nalezne mrtvého medvěda, ale zranění, kterým podlehl, nevypadala jako po výstřelu. Všechny přítomné pak zaskočí nečekaný skalní sesuv doprovázený staršlivým řevem. Jeden z průvodců je zraněn. Ostatní průvodce to vyděsí a spolu se svým zraněným druhem opouštějí Dr. Koizumiho, jeho studenty a pana Matsuiho.


Skuteční Rolling Stones

V noci se do stanu k Iijimovi a Michiko proplíží obří chlupatá postava. Je to sněžný muž, který sáhne po Michiko. Výkřikem ho vystraší a on utíká pryč. Iijima se za ním vydává, ale útěku špatně šlápne a spadne ze svahu. Když se pokouší vrátit do svého tábora narazí na Obu a jeho poskoky, kteří jej zmlátí a poté shodní do hluboké propasti.


To asi nebude ruka zákona...

Ijima je nalezen a zachráněn Chikou, kterou poprvé viděl v zimě, v chatě pana Matsuiho. Vyléčila jeho zranění a postarala se o něj. Když vesničané zjistili, že přivedla do vesnice cizince, velice se rozzuřili. Její dědeček, stařešina vesnice, ji pod záminkou přinesení obětiny sněžnému muži, jehož vesnice uctívala jako božstvo, odláká z vesnice, aby mohli Iijimu svázat a pověsit ze skály jako potravu pro dravé ptáky. Když se Chika vrátí a zjistí, že je Iijima pryč, okamžitě běží za stařešinou. Ten ji za porušení pravidel vesnice a zpochybňování jeho autority ostře pokárá a zbije svojí dřevěnou holí.


Vesnický kožešina... nebo je to stařešina?

Chiku pak objeví na horské stezce Obova skupina. Nic netušící dívka je považuje za Iijimovy přátele. Za Obův stříbrný prsten jim pak vyzradí, kde se nachází doupě sněžného muže.


Nejen za třicet stříbrných můžete zradit svého Pána

Mezitím se sněžný muž vrací z lovu s čerstvě zabitým divokým prasetem, když tu náhle spatří něco velice zvláštního - člověka visícího na provaze ze skály. Chlupatec položí svoji večeři na zem, nešťastníka vytáhne nahoru a pomůže mu rozvázat pouta. Pak si zase zpátky naloží prase na ramena a odkráčí pryč.


Nezná se ten chlupáč náhodou s Obelixem?

Oba a jeho poskoci mezitím chystají past před jeskyní sněžného muže. Když vejdou dovnitř, nacházejí nečekané překvapení - dítě sněžného muže. Rozhodnou se jej polapit a použít jako návnadu pro jeho otce. Když dospělý sněžný muž přijde do svého doupěte, jeho syn není nikde k nalezení. Jakmile Oba vyndá dítěti z úst roubík, rozkřičí se. Sněžný muž okamžitě vybíhá ven z jeskyně, kde na něj čekají Obovi lidé se sítí a chloroformem. Zatímco lovci zápasí se svojí kořístí, podaří se dítěti sněžného muže rozvázat pouta a utéci.


"Hmm, obloha je dnes nějaká kostkovaná..."

Ve vesnici vyjde najevo, že Chika prozradila lovcům, kde mají najít sněžného muže. Stařešina jí opět zbije a sebere jí prsten. Ze strachu, co se stane s jejich Pánem, jak sněžnému muži ve vesnici říkají, stařešina s vesničany dobíhají k jeskyni, kde naráží na Obu a jeho poskoky. Stařešina je Obou postřelen a vyčítá Chice, jaké způsobila zlo tím, že dovolila, aby vesnici vzali její božstvo.


Stařešina vyráží do útoku aneb nerovný souboj klacku a pušky

Cestou z hory dítě sněžného muže seskočí na vůz lovců převážející jeho otce a pomůže mu dostat se z pout. Dospělý sněžný muž pak rozbije klec, ve které byl uvězněn a zabije pak jednoho z Obových mužů. Řidič druhého vozu, zděšený strašlivou scénou, strhne řízení na stranu a spolu se svým spolujezdcem se zabijí pádem do údolí. Oba v sebeobraně pálí z pistole a omylem zastřelí posledním nábojem dítě sněžného muže. Rozzuřené monstrum pak shodí z cesty do údolí vůz, ve kterém bylo převáženo a následně i samotného Obu. Potom zanese tělo svého syna do jeskyně a v záchvatu zoufalého hněvu zničí horskou vesnici, ve které jej uctívali. Stařešina při útoku umírá a vesničané prchají do údolí.


Vítejte u XX. olympijkých hrách monster! Dnes si představíme disciplínu zavnou Hod člověkem

Iijimovi se podaří dostat zpět do tábora a povyprávět všem, co se mu přihodilo. Skupina zaslechne vzdálený nářek sněžného muže blížící se k táboru a vyrazí na pomoc jednomu členovi skupiny, kterého najdou zraněného. Michiko je mezitím unesena monstrem. Skupina se druhý den vydává za ním a doráží až do zničené vesnice, kde naleznou Chiku, která jim poví, co se stalo. Zavede je do jeskyně sněžného muže, kde naleznou ostatky bratra Michiko a Shinsukeho spolu s jeho zápisky. Z nich se dočítají, že pokusili monstrum sledovat, ale byli zavaleni lavinou. Když se probral, zjistil, že se nachází v jeskyni. Monstrum, mu poskytlo přístřeší a nosilo jídlo, ale byl tak slabý, že nedokázal nic sníst a v jeskyni zemřel. Skupina dále v jeskyni narazí na hromandu kostí a tělo zastřeleného dítěte sněžného muže. Poblíž kostí roste houba Amanita muscaria (Muchomůrka červená). Dr. Koizumi spekuluje, že populace sněžného muže zřejmě vyhynula kvůli konzumaci této jedovaté houby a že poslední dva přeživající jedinci se zachránili pouze šťastnou náhodou nebo z důvodu, že se houbami neživili. Dále předpokládá, že poslední dospělý jedinec se zřejmě z pocitu osamělosti vydal do údolí, kde si chtěl najít společnost, a právě proto se dobýval do chaty pana Gena. Z úvah skupinu vytrhne řev sněžného muže, který má Michiko přehozenou přes rameno. Pronásledují monstrum až k sirné jámě, kde se sněžný muž zastaví. Chika, jelikož ji monstrum zná a důvěřuje jí, jej vyzve, aby Michiko pustil. Když tak učiní pokus se sněžného muže napadnout nožem, ale netvor se sní začne přetahovat. Je zasažen dvěma ranami z pušky, ale nezdá se, že by to na něj mělo sebemenší vliv. Poté však v zápalu boje uklouzne a strhne s sebou Chiku do jámy, kde oba umírají. Skupina se vrátí pro Takenovy ostatky a opuští tuto tragickou oblast. O svých zážitcích pak povypráví novináři, který je navštíví na vlakovém nádraží.


Takenovy ostatky

Half Human

Zpracování filmu pro americké publikum obsahuje přidané scény s americkými herci. Původní hudba a zvukové efekty jsou nahrazeny novými. Pro tuto verzi byl dokonce zapůjčen kostým dítěte sněžného muže do scény zahrnující pitvu. I přes přidané scény je film o 34 minut kratší než původní verze.


Úvodní titulek k filmu

Design sněžného muže

Kostým sněžného muže má označení ShodaiYuki (z japonský slov shodai - první generace a yuki - sníh). Byl vytvořen z materiálu zvaného Toho Chikku, vážil 30 kg a byl pokryt kozí srstí.[1] Později byl přepracován na King Konga pro film King Kong vs. Godzilla (1962) a použit pro vodní scény ve filmu King Kong vrací úder (1968).[5] [6] K designu kostýmu dítěte sněžného muže nejsou v tuto chvíli bližší informace známy.


ShodaiYuki


"ShodaiKodomoYuki"

Speciální efekty

Kromě již klasických filmových triků studia TOHO se zde setkáváme s později už nepoužívanou technikou kombinace dvou filmových záběrů dohromady. Dobře postřehnutelná je tato metoda v scénách, kde krouží dravci kolem svázaného Iijimy nebo když sněžný muž hází vůz a Obu do údolí (viz výše).


Ukázka speciálních efektů[3]

Hudba

Toto byl druhý skladatelský počin Masarua Satoa ve světě monster filmů. Hudební doprovod je sice lepší než u filmu Godzilla vrací úder (1955), ale pořád nenabízí žádnou dobře zapamatovatelnou skladbu, snad jedině Making Way Through The Snow (Ražení si cesty sněhem).


Ukázka soundtrack z filmu

Zajímavost

Monstrum sněžný muž patří mezi jeden ze zakázaných a v dnešní době nesnadno získatelných filmů studia TOHO. Oficiální stanovisko zní, že filmoví obyvatelé horské vesnice se prý až příliš podobají příslušníkům lidu Ainu, hlavně kvůli deformovanosti způsobené příbuzenským křížením a hrubým a zpátečnickým chováním, ačkoliv v celém filmu o tom není v dialozích jediná zmínka.[1] Zda je tomu skutečně tak nebo je to jen zcela náhodná podobnost už asi nezjistíme.


Omluvte prosím sníženou kvalitu obrazového materiálu, jedná se o jedinou dostupnou kopii původního filmu.

Zdroje


Informační zdroje, obrazové a zvukové materiály:

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Half_Human

[5] http://godzilla.wikia.com/wiki/Snowman

[6] http://godzilla.wikia.com/wiki/ShodaiKongu

[2] http://vignette4.wikia.nocookie.net/godzilla/images/1/1e/Snowman.jpg/revision/latest?cb=20150101193504

[3] Jujin Yuki Otoko [film]. Režie Ishiro Honda. Japonsko, TOHO, 1955.

[4] https://monsterminions.files.wordpress.com/2012/06/half-human_titles.jpg?w=450&h=337

[7] http://wrongsideoftheart.com/wp-content/gallery/stills/half_human_02.jpg

[8] https://www.youtube.com/watch?v=I7YxAYUptXM
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Magicmax Magicmax | Web | 21. dubna 2015 v 17:20 | Reagovat

Zajímavý, takže na tomto námětu dělali jak američani tak japonci. Dva tak významné národy. Nejvíc se mi na těch filmech o kteých píšeš líbí že jsou černobílý a tím pádem na ně nejsou autorský práva a to je skvělý! Normálně se člověk v něčem takovém prostě nemůže vyznat v tom si výjmečný. Vlastně tvůj blog má jenom jednu špatnou věc. Píšeš dlouhé články a tak když se zařadí na hl. straně za sebou, tak je to prostě dlouhý a s tím posouvátkem v pravo se opravdu hodně blbě posouvá.

2 jursky-svet jursky-svet | Web | 21. dubna 2015 v 20:21 | Reagovat

Buď zobrazovat jen jeden článek a nebo "blog.cz" vymyslel jednu vychytávku. Při psaní článku do nej můžeš vložit čáru, kterou oddělíš část kterou chceš na hl. straně od zbytku. Celý článek se oběví až klidneš na odkaz. Já to využívám i když nemám tak dlouhé články.

3 jursky-svet jursky-svet | Web | 23. dubna 2015 v 17:46 | Reagovat

Tys oddělil všechny články co jsem viděl na hl. straně. Upřímně to jsem ani nečekal ale je to dobrý!

4 jursky-svet jursky-svet | Web | 23. dubna 2015 v 17:48 | Reagovat

Jo a zaujala mně rubrika "Hanna - Barbera Godzilla", škoda že v ní nejsou žádný články.

5 jursky-svet jursky-svet | Web | 23. dubna 2015 v 19:22 | Reagovat

Aha, aha, takže to vypadá že ty máš co psát a já mám co číst.

6 jursky-svet jursky-svet | Web | 24. dubna 2015 v 9:56 | Reagovat

Díky, že sis dal ten diplom do menu. Bude hezký sem chodit a vídat ho tu.

7 jursky-svet jursky-svet | Web | 24. dubna 2015 v 10:32 | Reagovat

A s tím datem a tak to vypadá líp než diplom samotný.

8 Magicmax Magicmax | Web | 24. dubna 2015 v 10:33 | Reagovat

Hele, nechceš na chat?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama