Říjen 2015

Mimozemšťané z Leviathanu

25. října 2015 v 20:06 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Leviathan Aliens

Typ: inteligentní mimozemská forma života

Potrava: (neznámá)

Výška: 3 metry

Hmotnost: 300 kilogramů


Charakteristika

Tyto bytosti disponují velice pokročilou technologií a schopnostmi. Jejich civilizace existuje déle než 65 milionů let.


Tento jedinec demonstruje, jak létat na létajícím koberci bez létajícího koberce

Vrásčitá hlava hned na první pohled zaujme nápadnou mozkovnou, na kterou z obou stran přiléhá ochranný kryt zasahující také do oblasti očí. Mezi nimi se nachází pár poměrně velkých nozder. Z tváří vyrůstá pár dlouhých klů. Malý ústní otvor skrývá ve spodní čelisti čtyří drobné zuby. Na bradě se nachází čtyři malé ostny. Hlava je posazena na zatažitelném krku, který se vysune při pocitu hněvu, přičemž také zrudnou oči. Jakási forma organického plátového brnění kryje ramena a trup. Horní končetiny se v lokti rozdvojují na dvě předloktí se dvěmi dlaněmi, každá se dvěma prsty. Dva páry dolních končetin mají rovněž po dvou prstech.


"Jak dlouhý mají krk? Nejmíň osm metrů! - Tihle devět."

K jejich základním vlastnostem patří levitace, tedy pohyb a vznášení se ve vzduchu a dále také telepatie, mimosmyslový přenos informací, který jim umožňuje komunikovat mezi sebou i mezi nepříbuznými organismy bez komunikačních bariér. Sdílí kolektivní mysl, podle čehož lze usuzovat, že na jejich domovské planetě existuje nějaká forma centrálního mozku ovládající všechny "dělníky". Mimozemšťané jsou schopni ovládnout jiné organismy pomocí této mysli a přetvořit je na jedince svého druhu. S tím je spojena zelená barva očí. Je tedy dost možné, že tato mimozemská forma života je parazitické povahy a využívá ostatní bytosti k zvyšení svých počtů. Zda je tomu skutečně tak je však věc názoru.


To jsou ale divní sloni

Přibližně před 65 miliony let na konci druhohor v období zvaném křída jedna z jejich lodí havaruje na Zemi v hubokomořské propasti zvané Hazard. Ještě předtím, než se posádka ukládá do stavu hibernace kvůli přečkání nepříznivých podmínek, aktivuje nouzový maják vysílající Tachyonový signál a vytváří pomocí genetického inženýrství tvory chránící jejich loď. První z nich, Reptiliáni, jsou stvořeni z několika druhů dinosaurů a hlídají interiér, zatímco pár pozměněných mořských plazů rodu Cryptoclidus hlídá loď zvenčí.


Je otázkou, jak se lodi podařilo vyfotografovat takto samu sebe

Zmíněný Tachyonový signál, rádiové vlny rychlejší než světlo, používají ke komunikaci se svojí domovskou planetou. Lidstvo mezitím doshuje technické úrovně, při které dokáže signál zachytit. Na místo havárie přijíždí xenobiolog Dr. Alexander Preloran a jeho kolegové, doktoři Hans Sopler a Ted Hoffman. Nacházejí ztroskotanou loď a zjišťují je stále funkční a posádka naživu. Mimozemšťané ovládnou Dr. Preolarana a jeho kolegy podrobí extrakci informací z jejich myslí, kvůli zjištění informací o planetě před její kolonizací. Nouzový maják dovede k lodi také H.E.A.T. po vedením Dr. Tatopoulose. N.I.G.E.L. a Dr. Tatopoulos sabotují systémy lodi, což deaktivuje mimozemšťany a spustí sebedestrukci lodi. Dr. Preloran se obětuje, aby zachránil H.E.A.T. a své dva kolegy, protože záchranné moduly lodi nelze odpálit zevnitř. Tým se nakonec shoduje, že si existenci vraku nechá pro sebe, aby se nedostal do špatných rukou. Nikdo však netuší, že mimozemšťané stačili ovládnout oba kolegy Dr. Prelorana.


To nebude zánět spojivek

Po nějaké době H.E.A.T. zachycuje nový Tachyonový signál z vojenské základny Sandy Point. Zde nacházejí vylovený vrak mimozemské lodi překřtěné na Leviathan, který byl vyzvednut za pomoci majora Hickse a doktorů Elsie Chapman, Hanse Soplera a Teda Hofmanna, kteří jsou ovládáni kolektivní myslí. Mimozemšťané se snaží H.E.A.T. rozeštvat a mezitím na ostrově Isla del Diablo, přezdívaném Stanoviště Omega, staví jimi ovládnutá armáda obrovský vysílač Tachyonového signálu schopný přivolat invazní flotilu. Dobyvatelé povolávají některé z mutací, se kterými se H.E.A.T. dříve setkal, aby zaútočila na hlavní města po celém světě. Konkrétně se jedná o Godzillu "Juniora" ve Washingtonu DC, oživeného prvního Godzillu jako Kybergodzillu v Tokyu, C-Rexe v Londýně, El Gusana Gigante a Včelí královnu v Moskvě, Obřího netopýra a King Kobru v Paříži, Cryptoclida v Hong Kongu a Potkaního krále. H.E.A.T.u se však daří vyslat vlastní Tachyonový signál, po kterém se mutace obrací proti svým zotročovatelům a zachránit Dr. Chapman. Později pomocí ukořistěného mimozemského stíhacího letounu ničí hlavní generátor, zatímco Godzilla poráží svého biologického rodiče. Flotila se dává na ústup, zanechívajíc doktory Soplera a Hofmanna, kteří byli předím zcela přeměněni v mimozemšťany v pololidské podobě. Přeživší mutace byly odchyceny a transportovány na Stanoviště Omega, kde vzniklo vědecké pracoviště k jejich zkoumání.


"Přišli nám ukrást ženy a děti! A taky vzácné kovy!"

Správné pojmenování těchto bytostí je sporné. V seriálu jsou zmiňováni pouze jako "aliens" (mimozemšťané), "spacemen" (vesmířané) a Dr. Tatopoulos je jednou nazývá "space monkeys" (vesmírné opice), jako narážku na rasu inteligentních primátů z filmů Godzilla vs. Mechagodzilla (1974) a Mechagodzilla vrací úder (1975), kteří podobně jako mimozeměťané z Leviathanu vlastnili robotického protivníka Godzilly známého jako Mechagodzilla. Internetová encyklopedie Wikizilla používá označení "Tachyons" (Tachyoni), podle jejich používání Tachyonového signálu. Stránka scifijapan.com se drží označení "Leviathan Aliens" (mimozemšťané z Leviathanu), které je použito i na tomto blogu.

Cryptoclidus (mutace)

22. října 2015 v 14:03 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Cryptoclidus ("skrytá klíční kost")

Druh: geneticky modifikovaný pravěký mořský plaz (Cryptoclidus sp.)

Potrava: mořští živočichové

Výška: 40 metrů

Délka: 100 metrů

Hmotnost: 3 000 tun

Status: naživu (1998)


Charakteristika

Podobně jako Reptiliáni jsou i Cryptoclidové využiíváni k hlídání ztroskotané mimiozemské lodi, která na Zemi havarovala v období druhohor.


"Jsem moří pán a plavu přímo k vám!"

Protáhlá tlama uzpůsobená k chytání ryb a jiných živočichů má v každé čelisti přibližně čtrnáct zubů. Mezi nozdrami a očima se nachází pár hmatových výrustků, které jsou i na dolní čelisti. Směrem ke krku na dolní čelisti vyrůstají tři až čtyři páry ostnů, na jejichž místě mohou být i masité výrůstky. Po obou stranách se za očima leži nápadný zvukovod. Na zádech se nachází dva páry masitých výrůstků, na ocase dva páry ostnů a směrem k jeho konci pár plouvovitých útvarů. Kromě původních dvou párů ploutvovitých končetin výrůstá této mutaci z hrudi navíc jeden pár tříprstých kráčivých končetin opatřených drápy.


"Vidíte? Teď jsem Godzilla!"

Pár Cryptoclidů obýval hlubokomořskou propast Hazard v jižním Tichomoří, kde hlídal ztroskotanou mimozemskou loď, byli ale zavaleni lavinou kamenů, které na ně shodil Godzilla. Později je jeden z nich opět spatřen při útoku na Hong Kong, kdy je použit jako útočná zbraň při mimozemské invazi. Poté, co dobyvatelé ztrácí kontrolu nad mutacemi, se Cryptoclidus obrací proti nim, je však jejich útočnými loděmi zahnán pryč.


Kostra skutečného Cryptoclida
Zdroj: http://www.hmag.gla.ac.uk

Skutečný Cryptoclidus byl až osm metrů dlouhý a osm tun vážící mořský plaz patřící mezi plesiosaury, který žil v druhohorách na přelomu geologických období jury a křídy v oblasti dnešní Velké Británie a Francie a pravděpodobně také Ruska a Jižní Ameriky. Na rozdíl od svého seriálového jmenovce nebyl schopný vylézt na souš a jeho pohybové možnosti krční páteře byly poměrně omezené. Název tohoto tvora bývá často nesprávně uváděn jako Cryptocleidus. Oficiální stránky seriálu uvádějí, že se daná mutace dokonce nazývá Cryptocledius, což převzala také internetová encyklopedie japonských monster filmů Wikizilla. To se ale neshoduje s výslovností v seriálu [kryptoklájdus], která je mnohem bližší označení Cryptoclidus.

Reptilián

15. října 2015 v 16:27 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Reptilian

Druh: geneticky modifikovaný dinosauří hybrid

Potrava: maso (?)

Výška: 2 metry

Délka: 3 metry

Váha: 270 kilogramů

Status: mrtvý (1998)


Charakteristika

Reptiliáni byli vyšlechtěni a geneticky modifikováni z druhohorních dinosaurů. Mimozemská rasa, která ztroskotala na Zemi přibližně před 65 miliony let je využívá podobně, jako lidé hlídací psy v dobách, kdy celá posádka přečkávala delší časový úsek ve stavu hibernace.


První geneticky modifikovaní hybridi, než to začalo být cool

Bizarní tlama podobná hmyzí ukrývá dva masité chapadlovité orgány, které jsou ve střední části vybaveny čtyřmi páry prstovitých výběžků opatřených zuby. Koncová část vybíhá ve tři samostatná chapadla, která mohou několikanásobně překonat délku svého majitele. Slouží jako hmatové orgány a také k uchvácení kořisti. V přední části hlavy se nacházejí dva rohy a za nimi jediný zrakový orgán. Zadní část hlavy vybíhá do kostěného límce, jehož obdobu lze nalézt u býložravých dinosaurů z čeledi Ceratopsidae. Z jeho vrcholu vyrůstají tři velké trny, po jeho stranách další tři páry. Na krku se nachází devět kožnatých výrůstků, tři uprostřed a po třech z každé strany. Dva páry ostnů se nacházejí i na ocase. Přední i zadní končetiny jsou čtyřprsté. Přední jsou vyzbrojeny srpovitým drápem na palci jako mají masožraví dinosauři z čeledi Dromaeosauridae, zadní mají zbytnělé prostřední dva prsty, na nichž leží většina váhy těla.


Kdo chce pusu?

Seriál Godzilla - Leviathan

15. října 2015 v 14:20 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Leviathan

Premiéra: 14. 11. 1998

Stopáž: 22 minut

Scénář: Michael Reaves

Hudba: Jim Latham

Režie: Tim Eldred


Děj

Dr. Alexander Preloran a jeho kolegové, doktoři Hans Sopler a Ted Hoffman nacházejí v hlubokomořské propasti Hazard v jižním Tichomoří vesmírnou loď. K jejich překvapení jsou systémy lodi stále funkční a na její palubě se nachází život.
Na místo přijíždí také H.E.A.T., který sem přívádí Tachyonový signál, rádiové vlny rychlejší než světlo. Kromě nich je zde také loď Dr. Prelorana. Od kapitána se dozvídají, že se jim doktoři naposledy ozvali před třemi dny. Na otázku, proč se jim nevydali pomoci kapitán odpovídá, že to byl Preloranův přímý rozkaz. Znenadání se u lodi vynořuje Godzilla a chová se, jako kdyby něco hledal. Nick se domnívá, že je na stopě Tachyonového signálu. Na lodním sonaru spozorují, že Godzilla míří na dno propasti. Nick žádá kapitána o zapůjčení batyskafu, ten však razantně odmítá. Až poté, co ho Monique hrozí pomocí zbraně, jíž je ve skutečnosti pistole na světlice, vydává povolení k jeho použití.


"Možná, že tady můj kolega by vás mohl přesvědčit."

Při cestě na dno propasti jsou členové H.E.A.T.u napadeni mutací pravěkého mořského plaza zvaného Cryptoclidus. Godzilla plovoucí poblíž si však všímá plesiosaura ohrožujícího Nicka a ostatní a útočí na něj. Díky tomu může tým bezpečně doplout až k potopené mimozemské lodi, která je zdrojem Tachyonového signálu.


Když monstra tančí

Na palubě lodi si Mendel všímá, že je atmosféra přizpůsobována jejich potřebám. Tým se setkává s podivnými ještěrovitými tvory, kteří nejsou zrovna přátelsky naladěni. Při útěku před nimi se střetávají s Dr. Preloranem. Vysvětluje jim, že se jedná o velice delikátní situaci kontaktu prvního duhu (ve skutečnosti se jedná podle Hynekovy stupnice o kontkat pátého stupně, setkání prvního stupně je definováno jako pozorování neidentifikovatelného létajícího objektu - UFO) a že tyto bytosti na Zemi havarovaly v druhohorách před 65 miliony let v období křídy a celou tu dobu přečkaly ve stavu hibernace. Během té doby vysílali nouzový signál ve formě Tachyonového signálu, který lidstvo pomocí své technologie dokázalo zachytit teprve teď. Dr. Preloran se nechává slyšet, že mu tyto informace poskytli samotní mimozemšťané. Když se chce Nick setkat s těmito bytosti za účelem zjištění jejich záměrů, Dr. Preloran prohlašuje, že to není možné a spěšně odchází.


"Zde můžete vidět mimozemskou loď třídy Leviathan ve svém přirozeném prostředí."

Tým se vydává za zdrojem Tachyonového signálu v naději, že zde najdou i Dr. Prelorana. Objevují místnost, ve které levitují oba Perloranovi kolegové s bolestnými grimasami ve tvářích a na obrazovce se rychle míjejí výjevy z jejich myslí. Odněkud přilétající bytost jim telepaticky oznamuje, že z těch dvou, narozdíl od Dr. Prelorana, kterí s nimi spolupracuje, náslině extrahují informace o Zemi, již plánují kolonizovat a lidstvo zotročit. Stejné proceduře je podroben i H.E.A.T. kromě Mendela, které mu je nabízena spolupráce s mimozemšťany. K Nickově přkevapení Mendel nabídku přijímá.


"Přidej se ke mně a společně budeme vládnout galaxii jako otec a syn."

Když je Mendelovi nařízeno, aby zahájil stahování informací z N.I.G.E.L.a, nenápadně do něj vloží chybné programování a robot se pouští do sabotování sytémů lodi, čímž osvobozuje Nicka. Ten ničí přístroj na extrahování informací a vysvobozuje zbytek týmu. Nakonec N.I.G.E.L. vjede do díry uprostřed místnosti a jeho následná exploze deaktivuje všechny mimozemšťany a dílo zkázy dokonává.


"Baterie je vybitá. Je potřeba urychleně připojit nabíječku."

Loď se začíná hroutit a Dr. Preloran vede H.E.A.T a své dva kolegy k únikovým modulům. Jelikož se ale nedají aktivovat zevnitř, obětuje se a modul odpálí zvenčí. Na modul útočí dvojice zmutovaných Cryptocleidů. Na pomoc přichází Godzilla, který oba plesiosaury pohřbí pod hromadou kamení. Potom se chystá zničit i únikový modul, ale jeden Preloranových kolegů aktivuje zabudovaný reproduktor, jehož pomocí Nick Godzillu ujišťuje, že to jsou oni a ještěr odplouvá pryč.


Cryptoclidus opět vymírá

Na hladině Elsie navrhuje, aby zavolali majora Hickse kvůli vyzvednutí pozůstatků lodi, Monique a Nickovi se to ale nezamlouvá. Nechtějí, aby lidstvo přišlo do styku s čímkoliv, co se na dně propasti nachází. Nikdo však netuší, že Preloranovi kolegové v sobě hostí ony mimozemské formy života.


"Čas nadešel. Přidej se k nám."


Kam dál?

< | Kočka a myš | Rozcestník filmů a epizod | Jaké sny se mohou zdát | >


Kuše na sedativa

12. října 2015 v 15:02 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Tranquillizer Crossbow (nezmíněn)

Typ: zbraň

Délka: 1 metr

Šířka: 1 metr

Váha: 2,5 kilogramu


Charakterisitka

Tato střelná zbraň slouží k uspání velkých zvířat. Jako munici používá šípy s uspávacím prostředkem. Je také vybavena puškohledem.


Členka týmu H.E.A.T. Monique Dupre s kuší přichystanou k výstřelu


Pohled na komoru se založeným šípem a puškohled

Obří potkan

11. října 2015 v 20:20 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Giant Rat

Druh: zmutovaný Potkan obecný a laboratorní, bezsrstá varianta Sphynx (Rattus norvegicus)

Potrava: rostliny, maso

Výška: až 4 metry

Délka: až 10 metrů

Hmotnost: až 3 tuny

Status: naživu (1998)


Charakteristika

Obří potkani jsou zmutované formy hlodavců obývající podzemní prostory pod New Yorkem. Jejich původ je pravděpodobně spjat se stávkou technických služeb, která vyústila v odpadovou krizi v epizodě Odpadlík (Talkin' Trash).


Čas na koupel

U těchto vysoce společneských tvorů se vyvinula jakási forma kastovní společnosti. Menší, hubenější a osrstěné formy působí jako "průzkumníci" a lovci. Nejnápadnější je na nich mohutný pár hlodáků v horní čelisti. Mimo nich se zde nachází už jen jediný pár zubů. Ve spodní čelisti se nachází celkem osm zubů. Všechny čtyři končetiny jsou čtyřprsté. Jsou velice rychlí bězci a zdatní skokani.


Průzkumník

Mohutnější bezsrsté formy, "vojáci," žijí uvnitř doupěte, které také brání. V obou čelistech je po dvou párech zubů, zuby po okrajích spodní čelisti jsou přeměněny v hrozivé špičáky. Končetiny jsou šestiprsté.


Vojáci

Na vrcholu hierarchie stojí "král" potkanů, nejmohutnější bezstrstá krysa. Od předchozí fromy se odlišuje především třema očima na obou stranách hlavy, dvěma páry hmatových vousů a zbytnělým prostředním párem drápů na předních končetinách. Všechny končetiny jsou opět šestiprsté. Jako jediný přežívá útok Godzilly a je znovu spatřen spolu s dalšími mutacemi na Stanovišti Omega, kde je mimozemšťané z vesmírné lodi Leviathan shromáždili k útoku na hlavní města po celé planetě. Jeho další osud není znám.


Král potkanů

Potkani žili v prostorách Newyorksého metra, které ještě nebylo opraveno po incidentu s prvním Godzillou, kde si zbudovali doupě, bylo však zničeno Godzillovým potomkem. Dokáží se prokousat i betonem. Jejich slabinou je ostré světlo. Jsou potenciálně nebezpeční přenosem různých chorob.


Potkan obecný (Rattus norvegicus) v klasické a bezsrsté variantě
Zdroje: http://usercontent1.hubimg.com a https://nationalpostcom.files.wordpress.com

Seriál Godzilla - Kočka a myš

9. října 2015 v 9:46 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Cat and Mouse

Premiéra: 31. 10. 1998

Stopáž: 22 minut

Scénář: Steven Melching

Hudba: Jim Latham

Režie: Frank Squillace


Děj

Nick a Audrey jsou poprvé po třech týdnech, co se naposledy viděli, na společné večeři, když tu náhle Nickovi volá Elsie, že se stalo něco v metru. Tým zde nachází vyhrabané chodby a rozkousaný beton. Audrey a Bivoj mezitím natáčejí rozhovor s bezdomovcem, který tvrdí, že se setkal s obřím monstrem. N.I.G.E.L.a prozkoumávajícího chodby odnáší neznámý tvor. K tomu všemu se ještě z vody vynořuje Godzilla zcela ignorující přítomnost týmu a vydává se po stopě tvora, kterým je obří potkan.


Tom a Jerry: Monstrózní vydání

Do New Yorku přijíždí trojice lovců, kteří přišli ulovit Godzillu. Audrey a Bivoj jsou napadeni potkanem. Zachraňuje je Godzilla, který opět nachází ztracenou stopu. Potkan ale zaběhne do vchodu metra, kde se stopa znovu ztrácí a proto Godzilla odchází zpět do vody.


Viděl jsem už všelijak vyzdobená auta, ale tohle vidím poprvé

Starosta Ebert obviňuje Godzillu za zničení města, které se ještě zcela nestačilo zotavit z incidentu s prvním Godzillou. Nick Godzillu hájí tím, že jen brání své teritorium a vysvětluje starostovi, že pokud se jim podaří potkana odchytit, problém zmizí. Major Hicks dává H.E.A.T.u dvě hodiny na nalezení hlodavce, než zahájí letecký útok.


"Dobrá, seženu vám tu obří pastičku na myši, ale budete pro mě hlasovat v příštích volbách!"

Tým se vydává do podzemí, kde se k nim připojují i Audrey s Bivojem. Zde celá skupina naráží na tři lovce, kteří zcela nechápou vážnost situace. Vzápětí jsou napadeni potkanem a Monique ho pomocí šípu se sedativem skolí. Nick se chystá zkontaktovat Hickse, aby mohli potkana odtáhnout na povrch, jsou však obklíčeni tlupou znetvořených potkaních mutantů. Nick, Monique a lovci jsou potkany odvlečeni pryč.


"Nebojte se. Monique mu střelila uspávací prostředek. Je nemocný."

Mezítím Godzilla na povrchu nahání dalšího potkana, který zalézá pod zem, kam ho obří ještěr následuje. Když se vynořuje, je hlodavci zcela pokrytý. Major Hicks se snaží dovolat Nickovi, aby mu oznámil, že jsou připraveni zahájit nálet, avšak nikdo mu neodpovídá.


"Váš hovor je pro nás důležitý, nezavěšujte, prosím."

Oba členové H.E.A.T.u a lovci se probouzejí v potkaním doupěti. Godzilla na nimi stále bojuje s krysami. Nickovi se daří pomocí N.I.G.E.L.a kontaktovat Randyho, Audrey a Bivoje, kteří se je vydali hledat. Major Hicks vydává rozkaz k náletu. Godzilla se před helikoptérami schovává pod zem a nachází cestu přímo do doupěte a všechny jeho chodby hroutí pomocí atomového dechu. Nakonec k doupěti prohrabává tunel vedoucí k vodě, čímž jej spolu se všemi potkany nechává zaplavit.


Jednočlenná úklidová četa v akci

Nick a ostaní stíhají včas utéci do bezpečí a jsou nakonec zachráněni majorem Hicksem za pomoci Randyho, Audrey a Bivoje. Lovci jsou zatčeni za dřívější zničení vrcholu opravovaného mrakodrapu Chrysler Building zbloudilou raketou z raketometu. Nick a Audrey si chtějí vynahradit nevydařenou večeři, jsou však opět vyrušeni dalšími povinnostmi: Audrey odchází na tiskovou konferenci generálního tajemníka OSN, Nick vyráží do Manily za obřími humry. Zdá se, že okolnosti jejich lásce zrovna moc nepřejí.


Ach ta láska nebeská...


Kam dál?

< | Kde ty loňské sněhy jsou | Rozcestník filmů a epizod | Leviathan | >


Puška na sedativa

8. října 2015 v 15:27 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Tranquillizer Rifle

Typ: zbraň

Délka: 120 centimetrů

Váha: 3 kilogramy


Charakteristika

Pušky na sedativa jsou součástí arzenálu Oblasti 51 a H.E.A.T.u. Slouží k uspání, popřípadě k usmrcení mutací.


Dr. Candace Kirk předává uspávací pušku agentce Monique Dupre

Jedním z typů munice pro tyto zbraně jsou šipky s kovovým hrotem a identifikačním majákem obsahující 3000 kubických centimetrů síranu thalnatého ( O4 S1 Tl2), který se používá jako deratizační prostředek. Dalším typem je například plynová kapsle naplněná sedativem.


Šipka zabodnutá v těle Obřího molocha

Jedna z těchto pušek byla použita také v na poloostrově Yucatán při pokusu zneškodnit létajícího plaza Quetzalcoatla.


Agentka Dupre se chystá vystřelit na Quetzalcoatla

Pušky jsou i součástí výbavy Nigerijské armády. Jedna z nich byla nasazena při pátrání po obřím netopýrovi.


Nigerijský voják zaměřuje obřího netopýra

Dále byla tato puška nasazena během útoku Mrazivé Manty ve městě New York a během incidentu s larvou Obří cikády přezdívanou Meganožka ve státě Indiana.


Dr. Tatopoulos střílí kapsli s uspávacím plynem po Mrazivé MantěDr. Tatopoulos se brání před Meganožkou

Ovládací bodec

8. října 2015 v 14:24 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Control Prod

Typ: manipulační zařízení

Délka: 1,5 metru

Váha: 1 kilogram


Charakteristika

Ovládací bodce jsou zařízení používaná personálem v Oblasti 51 k manipulaci s mutacemi.


Voják s ovládacím bodcem

Zařízení se skládá z izolované rukojeti a baterie produkující elektrickou energii vycházející z koncové části ve formě paprsku.


Vojáci používají bodce proti Obřímu pásovci

Pouštní ještěr

8. října 2015 v 13:40 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Desert Lizard

Druh: blíže neidentifikovatelný druh pouštního ještěra

Potrava: zřejmě hmyz a/nebo malí obratlovci

Výška: 4 metry

Délka: 8 metrů

Hmotnost: 5 tun

Status: naživu (1999)


Charakteristika

Pouštní ještěr je další z mutací studovaných v Oblasti 51.


Picassova oživlá noční můra

Hned na první pohled upoutají oči umístěné atypicky nízko. V tlamě se nachází celkem 28 zubů, 14 v každé čelisti. Po stranách hlavy se nacházejí 2 páry ostnů, v oblasti krku vyrůstají 4 ostny, které má i na zádech. Další dva ostny se nacházejí v oblasti kříže a na ocase. Přední končetiny jsou čtyřprsté, zadní tříprsté. Všechny prsty jsou opatřeny drápy. Tento plaz zřejmě není příliš teritoriální, jelikož sdílí výběh s další mutací zvanou Pouštní Krysa.


Ten obličej může milovat jedině jeho vlastní matka