Říjen 2015

Mimozemšťané z Leviathanu

25. října 2015 v 20:06 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Leviathan Aliens

Typ: inteligentní mimozemská forma života

Potrava: (neznámá)

Výška: 3 metry

Hmotnost: 300 kilogramů


Charakteristika

Tyto bytosti disponují velice pokročilou technologií a schopnostmi. Jejich civilizace existuje déle než 65 milionů let.


Tento jedinec demonstruje, jak létat na létajícím koberci bez létajícího koberce

Vrásčitá hlava hned na první pohled zaujme nápadnou mozkovnou, na kterou z obou stran přiléhá ochranný kryt zasahující také do oblasti očí. Mezi nimi se nachází pár poměrně velkých nozder. Z tváří vyrůstá pár dlouhých klů. Malý ústní otvor skrývá ve spodní čelisti čtyří drobné zuby. Na bradě se nachází čtyři malé ostny. Hlava je posazena na zatažitelném krku, který se vysune při pocitu hněvu, přičemž také zrudnou oči. Jakási forma organického plátového brnění kryje ramena a trup. Horní končetiny se v lokti rozdvojují na dvě předloktí se dvěmi dlaněmi, každá se dvěma prsty. Dva páry dolních končetin mají rovněž po dvou prstech.


"Jak dlouhý mají krk? Nejmíň osm metrů! - Tihle devět."

K jejich základním vlastnostem patří levitace, tedy pohyb a vznášení se ve vzduchu a dále také telepatie, mimosmyslový přenos informací, který jim umožňuje komunikovat mezi sebou i mezi nepříbuznými organismy bez komunikačních bariér. Sdílí kolektivní mysl, podle čehož lze usuzovat, že na jejich domovské planetě existuje nějaká forma centrálního mozku ovládající všechny "dělníky". Mimozemšťané jsou schopni ovládnout jiné organismy pomocí této mysli a přetvořit je na jedince svého druhu. S tím je spojena zelená barva očí. Je tedy dost možné, že tato mimozemská forma života je parazitické povahy a využívá ostatní bytosti k zvyšení svých počtů. Zda je tomu skutečně tak je však věc názoru.


To jsou ale divní sloni

Přibližně před 65 miliony let na konci druhohor v období zvaném křída jedna z jejich lodí havaruje na Zemi v hubokomořské propasti zvané Hazard. Ještě předtím, než se posádka ukládá do stavu hibernace kvůli přečkání nepříznivých podmínek, aktivuje nouzový maják vysílající Tachyonový signál a vytváří pomocí genetického inženýrství tvory chránící jejich loď. První z nich, Reptiliáni, jsou stvořeni z několika druhů dinosaurů a hlídají interiér, zatímco pár pozměněných mořských plazů rodu Cryptoclidus hlídá loď zvenčí.


Je otázkou, jak se lodi podařilo vyfotografovat takto samu sebe

Zmíněný Tachyonový signál, rádiové vlny rychlejší než světlo, používají ke komunikaci se svojí domovskou planetou. Lidstvo mezitím doshuje technické úrovně, při které dokáže signál zachytit. Na místo havárie přijíždí xenobiolog Dr. Alexander Preloran a jeho kolegové, doktoři Hans Sopler a Ted Hoffman. Nacházejí ztroskotanou loď a zjišťují je stále funkční a posádka naživu. Mimozemšťané ovládnou Dr. Preolarana a jeho kolegy podrobí extrakci informací z jejich myslí, kvůli zjištění informací o planetě před její kolonizací. Nouzový maják dovede k lodi také H.E.A.T. po vedením Dr. Tatopoulose. N.I.G.E.L. a Dr. Tatopoulos sabotují systémy lodi, což deaktivuje mimozemšťany a spustí sebedestrukci lodi. Dr. Preloran se obětuje, aby zachránil H.E.A.T. a své dva kolegy, protože záchranné moduly lodi nelze odpálit zevnitř. Tým se nakonec shoduje, že si existenci vraku nechá pro sebe, aby se nedostal do špatných rukou. Nikdo však netuší, že mimozemšťané stačili ovládnout oba kolegy Dr. Prelorana.


To nebude zánět spojivek

Po nějaké době H.E.A.T. zachycuje nový Tachyonový signál z vojenské základny Sandy Point. Zde nacházejí vylovený vrak mimozemské lodi překřtěné na Leviathan, který byl vyzvednut za pomoci majora Hickse a doktorů Elsie Chapman, Hanse Soplera a Teda Hofmanna, kteří jsou ovládáni kolektivní myslí. Mimozemšťané se snaží H.E.A.T. rozeštvat a mezitím na ostrově Isla del Diablo, přezdívaném Stanoviště Omega, staví jimi ovládnutá armáda obrovský vysílač Tachyonového signálu schopný přivolat invazní flotilu. Dobyvatelé povolávají některé z mutací, se kterými se H.E.A.T. dříve setkal, aby zaútočila na hlavní města po celém světě. Konkrétně se jedná o Godzillu "Juniora" ve Washingtonu DC, oživeného prvního Godzillu jako Kybergodzillu v Tokyu, C-Rexe v Londýně, El Gusana Gigante a Včelí královnu v Moskvě, Obřího netopýra a King Kobru v Paříži, Cryptoclida v Hong Kongu a Potkaního krále. H.E.A.T.u se však daří vyslat vlastní Tachyonový signál, po kterém se mutace obrací proti svým zotročovatelům a zachránit Dr. Chapman. Později pomocí ukořistěného mimozemského stíhacího letounu ničí hlavní generátor, zatímco Godzilla poráží svého biologického rodiče. Flotila se dává na ústup, zanechívajíc doktory Soplera a Hofmanna, kteří byli předím zcela přeměněni v mimozemšťany v pololidské podobě. Přeživší mutace byly odchyceny a transportovány na Stanoviště Omega, kde vzniklo vědecké pracoviště k jejich zkoumání.


"Přišli nám ukrást ženy a děti! A taky vzácné kovy!"

Správné pojmenování těchto bytostí je sporné. V seriálu jsou zmiňováni pouze jako "aliens" (mimozemšťané), "spacemen" (vesmířané) a Dr. Tatopoulos je jednou nazývá "space monkeys" (vesmírné opice), jako narážku na rasu inteligentních primátů z filmů Godzilla vs. Mechagodzilla (1974) a Mechagodzilla vrací úder (1975), kteří podobně jako mimozeměťané z Leviathanu vlastnili robotického protivníka Godzilly známého jako Mechagodzilla. Internetová encyklopedie Wikizilla používá označení "Tachyons" (Tachyoni), podle jejich používání Tachyonového signálu. Stránka scifijapan.com se drží označení "Leviathan Aliens" (mimozemšťané z Leviathanu), které je použito i na tomto blogu.

Cryptoclidus (mutace)

22. října 2015 v 14:03 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Cryptoclidus ("skrytá klíční kost")

Druh: geneticky modifikovaný pravěký mořský plaz (Cryptoclidus sp.)

Potrava: mořští živočichové

Výška: 40 metrů

Délka: 100 metrů

Hmotnost: 3 000 tun


Charakteristika

Podobně jako Reptiliáni jsou i Cryptoclidové využiíváni k hlídání ztroskotané mimiozemské lodi, která na Zemi havarovala v období druhohor.


"Jsem moří pán a plavu přímo k vám!"

Protáhlá tlama uzpůsobená k chytání ryb a jiných živočichů má v každé čelisti přibližně čtrnáct zubů. Mezi nozdrami a očima se nachází pár hmatových výrustků, které jsou i na dolní čelisti. Směrem ke krku na dolní čelisti vyrůstají tři až čtyři páry ostnů, na jejichž místě mohou být i masité výrůstky. Po obou stranách se za očima leži nápadný zvukovod. Na zádech se nachází dva páry masitých výrůstků, na ocase dva páry ostnů a směrem k jeho konci pár plouvovitých útvarů. Kromě původních dvou párů ploutvovitých končetin výrůstá této mutaci z hrudi navíc jeden pár tříprstých kráčivých končetin opatřených drápy.


"Vidíte? Teď jsem Godzilla!"

Pár Cryptoclidů obýval hlubokomořskou propast Hazard v jižním Tichomoří, kde hlídal ztroskotanou mimozemskou loď, byli ale zavaleni lavinou kamenů, které na ně shodil Godzilla. Později je jeden z nich opět spatřen při útoku na Hong Kong, kdy je použit jako útočná zbraň při mimozemské invazi. Poté, co dobyvatelé ztrácí kontrolu nad mutacemi, se Cryptoclidus obrací proti nim, je však jejich útočnými loděmi zahnán pryč.


Kostra skutečného Cryptoclida
Zdroj: http://www.hmag.gla.ac.uk

Skutečný Cryptoclidus byl až osm metrů dlouhý a osm tun vážící mořský plaz patřící mezi plesiosaury, který žil v druhohorách na přelomu geologických období jury a křídy v oblasti dnešní Velké Británie a Francie a pravděpodobně také Ruska a Jižní Ameriky. Na rozdíl od svého seriálového jmenovce nebyl schopný vylézt na souš a jeho pohybové možnosti krční páteře byly poměrně omezené. Název tohoto tvora bývá často nesprávně uváděn jako Cryptocleidus. Oficiální stránky seriálu uvádějí, že se daná mutace dokonce nazývá Cryptocledius, což převzala také internetová encyklopedie japonských monster filmů Wikizilla. To se ale neshoduje s výslovností v seriálu [kryptoklájdus], která je mnohem bližší označení Cryptoclidus.

Reptilián

15. října 2015 v 16:27 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Reptilian

Druh: geneticky modifikovaný dinosauří hybrid

Potrava: maso (?)

Výška: 2 metry

Délka: 3 metry

Váha: 270 kilogramů


Charakteristika

Reptiliáni byli vyšlechtěni a geneticky modifikováni z druhohorních dinosaurů. Mimozemská rasa, která ztroskotala na Zemi přibližně před 65 miliony let je využívá podobně, jako lidé hlídací psy v dobách, kdy celá posádka přečkávala delší časový úsek ve stavu hibernace.


První geneticky modifikovaní hybridi, než to začalo být cool

Bizarní tlama podobná hmyzí ukrývá dva masité chapadlovité orgány, které jsou ve střední části vybaveny čtyřmi páry prstovitých výběžků opatřených zuby. Koncová část vybíhá ve tři samostatná chapadla, která mohou několikanásobně překonat délku svého majitele. Slouží jako hmatové orgány a také k uchvácení kořisti. V přední části hlavy se nacházejí dva rohy a za nimi jediný zrakový orgán. Zadní část hlavy vybíhá do kostěného límce, jehož obdobu lze nalézt u býložravých dinosaurů z čeledi Ceratopsidae. Z jeho vrcholu vyrůstají tři velké trny, po jeho stranách další tři páry. Na krku se nachází devět kožnatých výrůstků, tři uprostřed a po třech z každé strany. Dva páry ostnů se nacházejí i na ocase. Přední i zadní končetiny jsou čtyřprsté. Přední jsou vyzbrojeny srpovitým drápem na palci jako mají masožraví dinosauři z čeledi Dromaeosauridae, zadní mají zbytnělé prostřední dva prsty, na nichž leží většina váhy těla.


Kdo chce pusu?

Seriál Godzilla - Leviathan

15. října 2015 v 14:20 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Leviathan

Premiéra: 14. 11. 1998

Stopáž: 22 minut

Scénář: Michael Reaves

Hudba: Jim Latham

Režie: Tim Eldred


Děj

Dr. Alexander Preloran a jeho kolegové, doktoři Hans Sopler a Ted Hoffman nacházejí v hlubokomořské propasti Hazard v jižním Tichomoří vesmírnou loď. K jejich překvapení jsou systémy lodi stále funkční a na její palubě se nachází život.
Na místo přijíždí také H.E.A.T., který sem přívádí Tachyonový signál, rádiové vlny rychlejší než světlo. Kromě nich je zde také loď Dr. Prelorana. Od kapitána se dozvídají, že se jim doktoři naposledy ozvali před třemi dny. Na otázku, proč se jim nevydali pomoci kapitán odpovídá, že to byl Preloranův přímý rozkaz. Znenadání se u lodi vynořuje Godzilla a chová se, jako kdyby něco hledal. Nick se domnívá, že je na stopě Tachyonového signálu. Na lodním sonaru spozorují, že Godzilla míří na dno propasti. Nick žádá kapitána o zapůjčení batyskafu, ten však razantně odmítá. Až poté, co ho Monique hrozí pomocí zbraně, jíž je ve skutečnosti pistole na světlice, vydává povolení k jeho použití.


"Možná, že tady můj kolega by vás mohl přesvědčit."

Při cestě na dno propasti jsou členové H.E.A.T.u napadeni mutací pravěkého mořského plaza zvaného Cryptoclidus. Godzilla plovoucí poblíž si však všímá plesiosaura ohrožujícího Nicka a ostatní a útočí na něj. Díky tomu může tým bezpečně doplout až k potopené mimozemské lodi, která je zdrojem Tachyonového signálu.


Když monstra tančí

Na palubě lodi si Mendel všímá, že je atmosféra přizpůsobována jejich potřebám. Tým se setkává s podivnými ještěrovitými tvory, kteří nejsou zrovna přátelsky naladěni. Při útěku před nimi se střetávají s Dr. Preloranem. Vysvětluje jim, že se jedná o velice delikátní situaci kontaktu prvního duhu (ve skutečnosti se jedná podle Hynekovy stupnice o kontkat pátého stupně, setkání prvního stupně je definováno jako pozorování neidentifikovatelného létajícího objektu - UFO) a že tyto bytosti na Zemi havarovaly v druhohorách před 65 miliony let v období křídy a celou tu dobu přečkaly ve stavu hibernace. Během té doby vysílali nouzový signál ve formě Tachyonového signálu, který lidstvo pomocí své technologie dokázalo zachytit teprve teď. Dr. Preloran se nechává slyšet, že mu tyto informace poskytli samotní mimozemšťané. Když se chce Nick setkat s těmito bytosti za účelem zjištění jejich záměrů, Dr. Preloran prohlašuje, že to není možné a spěšně odchází.


"Zde můžete vidět mimozemskou loď třídy Leviathan ve svém přirozeném prostředí."

Tým se vydává za zdrojem Tachyonového signálu v naději, že zde najdou i Dr. Prelorana. Objevují místnost, ve které levitují oba Perloranovi kolegové s bolestnými grimasami ve tvářích a na obrazovce se rychle míjejí výjevy z jejich myslí. Odněkud přilétající bytost jim telepaticky oznamuje, že z těch dvou, narozdíl od Dr. Prelorana, kterí s nimi spolupracuje, náslině extrahují informace o Zemi, již plánují kolonizovat a lidstvo zotročit. Stejné proceduře je podroben i H.E.A.T. kromě Mendela, které mu je nabízena spolupráce s mimozemšťany. K Nickově přkevapení Mendel nabídku přijímá.


"Přidej se ke mně a společně budeme vládnout galaxii jako otec a syn."

Když je Mendelovi nařízeno, aby zahájil stahování informací z N.I.G.E.L.a, nenápadně do něj vloží chybné programování a robot se pouští do sabotování sytémů lodi, čímž osvobozuje Nicka. Ten ničí přístroj na extrahování informací a vysvobozuje zbytek týmu. Nakonec N.I.G.E.L. vjede do díry uprostřed místnosti a jeho následná exploze deaktivuje všechny mimozemšťany a dílo zkázy dokonává.


"Baterie je vybitá. Je potřeba urychleně připojit nabíječku."

Loď se začíná hroutit a Dr. Preloran vede H.E.A.T a své dva kolegy k únikovým modulům. Jelikož se ale nedají aktivovat zevnitř, obětuje se a modul odpálí zvenčí. Na modul útočí dvojice zmutovaných Cryptocleidů. Na pomoc přichází Godzilla, který oba plesiosaury pohřbí pod hromadou kamení. Potom se chystá zničit i únikový modul, ale jeden Preloranových kolegů aktivuje zabudovaný reproduktor, jehož pomocí Nick Godzillu ujišťuje, že to jsou oni a ještěr odplouvá pryč.


Cryptoclidus opět vymírá

Na hladině Elsie navrhuje, aby zavolali majora Hickse kvůli vyzvednutí pozůstatků lodi, Monique a Nickovi se to ale nezamlouvá. Nechtějí, aby lidstvo přišlo do styku s čímkoliv, co se na dně propasti nachází. Nikdo však netuší, že Preloranovi kolegové v sobě hostí ony mimozemské formy života.


"Čas nadešel. Přidej se k nám."


Kam dál?

< | Kočka a myš | Rozcestník filmů a epizod | Jaké sny se mohou zdát | >


Kuše na sedativa

12. října 2015 v 15:02 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Tranquillizer Crossbow (nezmíněn)

Typ: zbraň

Délka: 1 metr

Šířka: 1 metr

Váha: 2,5 kilogramu


Charakterisitka

Tato střelná zbraň slouží k uspání velkých zvířat. Jako munici používá šípy s uspávacím prostředkem. Je také vybavena puškohledem.


Členka týmu H.E.A.T. Monique Dupre s kuší přichystanou k výstřelu


Pohled na komoru se založeným šípem a puškohled

Obří potkan

11. října 2015 v 20:20 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Giant Rat

Druh: zmutovaný Potkan obecný a laboratorní, bezsrstá varianta Sphynx (Rattus norvegicus)

Potrava: rostliny, maso

Výška: až 4 metry

Délka: až 10 metrů

Hmotnost: až 3 tuny


Charakteristika

Obří potkani jsou zmutované formy hlodavců obývající podzemní prostory pod New Yorkem. Jejich původ je pravděpodobně spjat se stávkou technických služeb, která vyústila v odpadovou krizi v epizodě Odpadlík (Talkin' Trash).


Čas na koupel

U těchto vysoce společneských tvorů se vyvinula jakási forma kastovní společnosti. Menší, hubenější a osrstěné formy působí jako "průzkumníci" a lovci. Nejnápadnější je na nich mohutný pár hlodáků v horní čelisti. Mimo nich se zde nachází už jen jediný pár zubů. Ve spodní čelisti se nachází celkem osm zubů. Všechny čtyři končetiny jsou čtyřprsté. Jsou velice rychlí bězci a zdatní skokani.


Průzkumník

Mohutnější bezsrsté formy, "vojáci," žijí uvnitř doupěte, které také brání. V obou čelistech je po dvou párech zubů, zuby po okrajích spodní čelisti jsou přeměněny v hrozivé špičáky. Končetiny jsou šestiprsté.


Vojáci

Na vrcholu hierarchie stojí "král" potkanů, nejmohutnější bezstrstá krysa. Od předchozí fromy se odlišuje především třema očima na obou stranách hlavy, dvěma páry hmatových vousů a zbytnělým prostředním párem drápů na předních končetinách. Všechny končetiny jsou opět šestiprsté. Jako jediný přežívá útok Godzilly a je znovu spatřen spolu s dalšími mutacemi na Stanovišti Omega, kde je mimozemšťané z vesmírné lodi Leviathan shromáždili k útoku na hlavní města po celé planetě. Jeho další osud není znám.


Král potkanů

Potkani žili v prostorách Newyorksého metra, které ještě nebylo opraveno po incidentu s prvním Godzillou, kde si zbudovali doupě, bylo však zničeno Godzillovým potomkem. Dokáží se prokousat i betonem. Jejich slabinou je ostré světlo. Jsou potenciálně nebezpeční přenosem různých chorob.


Potkan obecný (Rattus norvegicus) v klasické a bezsrsté variantě
Zdroje: http://usercontent1.hubimg.com a https://nationalpostcom.files.wordpress.com

Seriál Godzilla - Kočka a myš

9. října 2015 v 9:46 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Cat and Mouse

Premiéra: 31. 10. 1998

Stopáž: 22 minut

Scénář: Steven Melching

Hudba: Jim Latham

Režie: Frank Squillace


Děj

Nick a Audrey jsou poprvé po třech týdnech, co se naposledy viděli, na společné večeři, když tu náhle Nickovi volá Elsie, že se stalo něco v metru. Tým zde nachází vyhrabané chodby a rozkousaný beton. Audrey a Bivoj mezitím natáčejí rozhovor s bezdomovcem, který tvrdí, že se setkal s obřím monstrem. N.I.G.E.L.a prozkoumávajícího chodby odnáší neznámý tvor. K tomu všemu se ještě z vody vynořuje Godzilla zcela ignorující přítomnost týmu a vydává se po stopě tvora, kterým je obří potkan.


Tom a Jerry: Monstrózní vydání

Do New Yorku přijíždí trojice lovců, kteří přišli ulovit Godzillu. Audrey a Bivoj jsou napadeni potkanem. Zachraňuje je Godzilla, který opět nachází ztracenou stopu. Potkan ale zaběhne do vchodu metra, kde se stopa znovu ztrácí a proto Godzilla odchází zpět do vody.


Viděl jsem už všelijak vyzdobená auta, ale tohle vidím poprvé

Starosta Ebert obviňuje Godzillu za zničení města, které se ještě zcela nestačilo zotavit z incidentu s prvním Godzillou. Nick Godzillu hájí tím, že jen brání své teritorium a vysvětluje starostovi, že pokud se jim podaří potkana odchytit, problém zmizí. Major Hicks dává H.E.A.T.u dvě hodiny na nalezení hlodavce, než zahájí letecký útok.


"Dobrá, seženu vám tu obří pastičku na myši, ale budete pro mě hlasovat v příštích volbách!"

Tým se vydává do podzemí, kde se k nim připojují i Audrey s Bivojem. Zde celá skupina naráží na tři lovce, kteří zcela nechápou vážnost situace. Vzápětí jsou napadeni potkanem a Monique ho pomocí šípu se sedativem skolí. Nick se chystá zkontaktovat Hickse, aby mohli potkana odtáhnout na povrch, jsou však obklíčeni tlupou znetvořených potkaních mutantů. Nick, Monique a lovci jsou potkany odvlečeni pryč.


"Nebojte se. Monique mu střelila uspávací prostředek. Je nemocný."

Mezítím Godzilla na povrchu nahání dalšího potkana, který zalézá pod zem, kam ho obří ještěr následuje. Když se vynořuje, je hlodavci zcela pokrytý. Major Hicks se snaží dovolat Nickovi, aby mu oznámil, že jsou připraveni zahájit nálet, avšak nikdo mu neodpovídá.


"Váš hovor je pro nás důležitý, nezavěšujte, prosím."

Oba členové H.E.A.T.u a lovci se probouzejí v potkaním doupěti. Godzilla na nimi stále bojuje s krysami. Nickovi se daří pomocí N.I.G.E.L.a kontaktovat Randyho, Audrey a Bivoje, kteří se je vydali hledat. Major Hicks vydává rozkaz k náletu. Godzilla se před helikoptérami schovává pod zem a nachází cestu přímo do doupěte a všechny jeho chodby hroutí pomocí atomového dechu. Nakonec k doupěti prohrabává tunel vedoucí k vodě, čímž jej spolu se všemi potkany nechává zaplavit.


Jednočlenná úklidová četa v akci

Nick a ostaní stíhají včas utéci do bezpečí a jsou nakonec zachráněni majorem Hicksem za pomoci Randyho, Audrey a Bivoje. Lovci jsou zatčeni za dřívější zničení vrcholu opravovaného mrakodrapu Chrysler Building zbloudilou raketou z raketometu. Nick a Audrey si chtějí vynahradit nevydařenou večeři, jsou však opět vyrušeni dalšími povinnostmi: Audrey odchází na tiskovou konferenci generálního tajemníka OSN, Nick vyráží do Manily za obřími humry. Zdá se, že okolnosti jejich lásce zrovna moc nepřejí.


Ach ta láska nebeská...


Kam dál?

< | Kde ty loňské sněhy jsou | Rozcestník filmů a epizod | Leviathan | >


Puška na sedativa

8. října 2015 v 15:27 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Tranquillizer Rifle

Typ: zbraň

Délka: 120 centimetrů

Váha: 3 kilogramy


Charakteristika

Pušky na sedativa jsou součástí arzenálu Oblasti 51 a H.E.A.T.u. Slouží k uspání, popřípadě k usmrcení mutací.


Dr. Candace Kirk předává uspávací pušku agentce Monique Dupre

Jedním z typů munice pro tyto zbraně jsou šipky s kovovým hrotem a identifikačním majákem obsahující 3000 kubických centimetrů síranu thalnatého ( O4 S1 Tl2), který se používá jako deratizační prostředek. Dalším typem je například plynová kapsle naplněná sedativem.


Šipka zabodnutá v těle Obřího molocha

Jedna z těchto pušek byla použita také v na poloostrově Yucatán při pokusu zneškodnit létajícího plaza Quetzalcoatla.


Agentka Dupre se chystá vystřelit na Quetzalcoatla

Pušky jsou i součástí výbavy Nigerijské armády. Jedna z nich byla nasazena při pátrání po obřím netopýrovi.


Nigerijský voják zaměřuje obřího netopýra

Dále byla tato puška nasazena během útoku Mrazivé Manty ve městě New York a během incidentu s larvou Obří cikády přezdívanou Meganožka ve státě Indiana.


Dr. Tatopoulos střílí kapsli s uspávacím plynem po Mrazivé MantěDr. Tatopoulos se brání před Meganožkou

Ovládací bodec

8. října 2015 v 14:24 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Control Prod

Typ: manipulační zařízení

Délka: 1,5 metru

Váha: 1 kilogram


Charakteristika

Ovládací bodce jsou zařízení používaná personálem v Oblasti 51 k manipulaci s mutacemi.


Voják s ovládacím bodcem

Zařízení se skládá z izolované rukojeti a baterie produkující elektrickou energii vycházející z koncové části ve formě paprsku.


Vojáci používají bodce proti Obřímu pásovci

Pouštní ještěr

8. října 2015 v 13:40 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Desert Lizard

Druh: blíže neidentifikovatelný druh pouštního ještěra

Potrava: zřejmě hmyz a/nebo malí obratlovci

Výška: 4 metry

Délka: 8 metrů

Hmotnost: 5 tun


Charakteristika

Pouštní ještěr je další z mutací studovaných v Oblasti 51.


Picassova oživlá noční můra

Hned na první pohled upoutají oči umístěné atypicky nízko. V tlamě se nachází celkem 28 zubů, 14 v každé čelisti. Po stranách hlavy se nacházejí 2 páry ostnů, v oblasti krku vyrůstají 4 ostny, které má i na zádech. Další dva ostny se nacházejí v oblasti kříže a na ocase. Přední končetiny jsou čtyřprsté, zadní tříprsté. Všechny prsty jsou opatřeny drápy. Tento plaz zřejmě není příliš teritoriální, jelikož sdílí výběh s další mutací zvanou Pouštní Krysa.


Ten obličej může milovat jedině jeho vlastní matka

Pouštní krysa

4. října 2015 v 19:52 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Desert Rat

Druh: pouštní hlodavec, možná tarbíkomyš (rod Dipodomys), anglicky zvaná Kangaroo Rat (Klokaní krysa)

Potrava: rostliny

Výška: 4 metry

Délka: 10 metrů

Hmotnost: 5 tun


Charakteristika

Pouštní krysa vypadá jako větší verze běžné tarbíkomyši, nebýt dalšího páru končetin a drápovitého zakončení ocasu. Všechny tři páry končetin jsou tříprsté, chodidla posledního páru jsou lysá.


Takto nějak by vypadalo dítě Mistra Třísky a Generála Grievouse

S velkou pravděpodobností se dříve jednalo o tarbíkomyš nebo podobného hlodavce. Jejich areál výskytu zahrnuje pouště a polopouště USA a Mexika.


Americká Tarbíkomyš Stephensova (Dipodomys stephensi)
Zdroj: http://faculty.ucr.edu

Obří moloch

4. října 2015 v 18:09 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Giant Thorny Devil (Obří trnitý ďábel)

Druh: zmutovaný moloch ostnitý (Moloch horridus)

Potrava: mravenci

Výška: 10 metrů

Délka: 30 metrů

Váha: 250 tun


Charakteristika

Latinské a české méno tohoto plaza je ozvozeno od blízkovýchodního boha Molocha, který byl uctíván pomocí zápalnými obětmi v podobě maých dětí.


Fotografie z rodinného alba

Na hlavě se nachází celkem sedm ostnů, pět na svrchní části hlavy a dva na dolní čelisti, dále jeden pár v oblasti ramen a další dva páry v oblasti lopatek a kříže. V tlamě je dohromady čtrnáct zubů, šest v horní čelisti a osm ve spodní. Jazyk je ostnitý a vymrštitelný. Všechny čtyři končetiny jsou tříprsté a uzpůsobené k hrabání. Svrchní část těla kryje pevný žáruvzdorný pancíř. Jeho jedinou slabinou je měkké nechráněné břicho. Z oblasti krku může na obranu vystřelit neustále se doplňující ostny s jedem rovnajícím se dvaceninásobku bodnutí štíra.


Molochova tajná zbraň

Skutečný moloch ostnitý je drobný pouštní ještěr žijící v Austrálii živící se mravenci.


Moloch ostnitý (Moloch horridus)
Zdroj:
https://rajce.idnes.cz

Obří pásovec

3. října 2015 v 19:41 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Giant Armadillo

Druh: zmutovaný pásovec (možná druh Dasypus novemcinctus)

Potrava: hmyz

Výška: 5 metrů

Délka: 10 metrů

Váha: 30 tun


Charakteristika

Původ obřího pásovce je datován do 50. let 20. století, kdy byly v Nevadské poušti prováděny testy jaderných zbraní.


"Teď mě vidíš..."

Čelo a celá svrchní část těla je kryta rohovinovým pancířem. Hlavu zdobí čtyři krátké ostny v oblasti uší, které vyrůstají i v oblasti ramen a dva se nacházejí na konci rozeklaného ocasu. V tlamě je celkem sedm zubů, dva v horní čelisti a pět v dolní. První dva páry v obou čelistech směřují dopředu. Přední končetiny jsou čtyřprsté, uzpůsobené k hrabání a zadní tříprsté. V případě nebezpečí se stočí do klubka, chráníc tak měkké břicho rohovinovým pancířem kryjícím zbytek těla.


"...a teď ne."

Obří pásovec byl zřejmě původně Pásovec devítipásý (Dasypus novemcinctus), který žije od jihu USA po Argentinu.


Pásovec devítipásý (Dasypus novemcinctus)
Zdroj: https://commons.wikimedia.org

Seriál Godzilla - Oblast 51

3. října 2015 v 17:30 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Area 51

Premiéra: 5. 2. 2000

Stopáž: 22 minut

Scénář: Jeff Wynne

Hudba: Jim Latham

Režie: Alan Caldwell


Děj

Z televizního pořadu o konspiračních teoriích se H.E.A.T. dozvídá o dvojici mladíků, kteří tvrdí, že získali důkaz o existenci mimozemského života drženého v armádním výzkumném centru známém jako Oblast 51. Ze záběru rozmazané fotografie, na které má být údajný létající talíř, se Randymu daří zrekonstruovat hlavu neznámého tvora.


Tohle nespraví ani ten nejlepší photoshop

Tým výráží na místo, které je obléháno zastánci existence mimozmešťanů. Vedoucí zařízení je mladá Dr. Candace Kirk, do niž se Randy okamžitě zamiluje. Dr. Kirk Nicka odbyde tím, že v Oblasti 51 provádějí pouze zemědělské experimenty. H.E.A.T. ale zjišťuje, že z vnitřku základny uniká gama záření indikující radiaci. Pomocí N.I.G.E.L.ova laserového vrtáku se dostávají dovnitř. Zde se setkávají s obřím pásovcem, který utekl ze svého výběhu. Daří se jim ho zahnat mezi kořeny zmutovaného keře zvaného naditec, kde páovec uvízne a je pak personálem zařízení odvezen zpět do výběhu.


Rostlina se nechce jen tak vzdát svého nového kamaráda

Dr. Kirk pak provádí H.E.A.T. po svém zařízení. Prozrazuje jim, že se v oblasti v 50. letech v nočních hodinách prováděly zkoušky jaderných zbraní, které daly vzniknout mýtům o mimozemšťanech, čehož později využívají jako zástěrku pro své skutečné záměry. Popravdě zde studují mutace a jejich využití v armádě a lékařství, avšak časté změny počasí měly neblahý vliv na bezpečnostní opevnění, přes které pak monstra začala utíkat. Kromě pásovce utekl také obří Moloch ostnitý, zvané též "Trnitý ďábel." Aby zachránili nedaleké Las Vegas před pohromou, vydávají se H.E.A.T. a Dr. Kirk molocha odchytit.


"Každou středu večer tady pořádáme zápasy."

Dr. Kirk a Randy se vydávají do pouště hledat obřího molocha, k nevelké radosti Monique, která na mladou pohlednou doktorku žárlí. Nacházejí molochovo doupě a zanedlouho i ještěra samotného. Zaútočí na ně, zničí jejich vůz i vůz, kterým přijel H.E.A.T. Na pomoc jim přichází Godzilla, je ale zasažen molochovými jedovatými ostny. Randy si trosek obou vozů vyrábí improvizovaný pozemní windsurf a s puškou na otrávené šipky vyráží molocha zastavit. Zasahuje monstrum do měkké spodní části těla, šipka ale vypadává dřív, než jed začíná účinkovat. Moloch Randyho přišpendluje ke zdi pomocí svých ostnů a snaží se vyrazit vrata základny. Znenadání se ze země vynořuje zotavený Godzilla, molocha obrací na záda, čímž odhlauje jeho nechráněné břicho a pomocí svého atomového dechu ho zabíjí.


"Taky tě mám rád, kamaráde, ale tohle už trochu přeháníš."

Po skončení akce odjíždí Randy posmutnělý. Ostatní napadá, jestli ho Dr. Kirk neodmítla. Když mu Monique sděluje, že si nakonec rozmyslela návštěvu koncertu jeho oblíbené kapely, kterou jí předtím nabízel, Randy souhlasí, ačkoliv jí oznamuje, že tam půjde i s Candice, kvůli čemuž si Monique připadá jako páté kolo u vozu. Není to však poprvé ani naposledy, kdy to mezi Monique a Randym, ale i ostatními dvojicemi v týmu trochu partnersky zajiskří.


Každý z nás si tím jednou projde

Neurostimulátor

3. října 2015 v 9:58 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Neurostimulator

Typ: zařízení k ovládání pohybových činností daného subjektu

Velikost: (liší se podle rozměrů subjektu)


Charakteristika

Neurostimulátor je zařízení vyvinuté Cameronem Winterem jehož prostřednictvím je možné ovládat veškerou pohybovou činnost vybraného subjektu. Aplikuje se do vnitřního ucha, odkud komunikuje s mozkem.


Neurostimulátor pro Godzillu upevněný na žihadle Kybermouchy


Winterovi hládací psi jsou rovněž vybaveni neurostimulátory

Kybermoucha

2. října 2015 v 20:05 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Cyber-Fly

Typ: bezpilotní letoun ve tvaru hmyzu

Výška: 1 metr

Délka: 2 metry

Rozpětí křídel: 2 metry

Váha: 230 kilogramů


Charakteristika

Kybermouchy jsou vývory Camerona Wintera, ředitele společnosti Solstice Technologies, který byl armádou pověřen konstrukcí kybernetických útočných dronů.


Montážní linka Kybermuch

Tyto útočné drony připomínají hmyz, odtud název. Mnohem více než mouchy (čeleď Muscidae) však připomínají vosy (čeleď Vespidae), hlavně kvůli stopce mezi hrudí a zadečkem a žihadlu, které má mnoho funkcí. Pomocí něj dokáže Kybermoucha omámit nepřítele pomocí sedativa obsaženého v zadečkové části, může jím připevňovat a uvolňovat různé předměty nebo nepřítele ochromit elektrickým výbojem.


Ukázka všestranného využití žihadla kybermouchy

Na rozdíl od svých reálných předloh mají Kybermouchy pouze dva páry kráčivých končetin a jeden pár křídel navíc. Pro větší efektivitu pracují ve skupině.


Letka Kybermuch

Heat Seeker

2. října 2015 v 18:33 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Heat Seeker

Typ: výzkumné plavidlo

Výška: 20 metrů

Délka: 40 metrů

Šířka: 10 metrů

Váha: 100 tun


Charakteristika

Heat Seeker je starší typ výzkumného plavidla, který H.E.A.T.u poskytla Monique Dupre. Tým jej využívá při cestách za mutacemi po celém světě. Loď pojmenoval Randy Hernandez, který se také postaral o její hrozivý vzhled a rovněž vymyslel název týmu (Humanitárně Environmentální Analyzační Tým). Název lodi by se dal přeložit jako Hledač nebo Stopař.


"Není to sice krasavice, ale rozhodně nepatří do starého železa."

Prostory Heat Seekeru sestávají z můstku, laboratoře a spacích prostor se zdravotnickými potřebami a koupelnou. Loď je vybavena silným motorem. Mezi další vybavení patří batyskaf a helikoptéra.


Můstek


Laboratoř


Spací prostory a koupelna


"Kesselskou trasu zvládne pod 12 parseků."


Helikoptéra


Batyskaf

Heat Seeker se podobá svou specifikací jinému výzkumnému plavdlu zvanému Calico z animovaného seriálu Godzilla z produkce studia Hanna-Barbera z roku 1978.


Calico

N.I.G.E.L.

2. října 2015 v 9:09 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: N.I.G.E.L.

Typ: průzkumný a analyzační robot

Výška: 1,5 metru

Délka: 1,5 metru

Váha: 50 kg


Charakteristika

N.I.G.E.L. je zkratka pro Next Millenium Intelligence Gathering Electronic Liaison, tedy Výzvědného elektronicky ovládaného prostředníka, jehož konstruktérem je Dr. Mendel Craven. Podle slov Dr. Cravena se jedná o "autonomní kybernetickou výzvědnou jednotku navrženou k získávání informací z nejnehostinějších prostředí."


Dr. Craven slavnostně představuje N.I.G.E.L.a

Jedná se o všestranného pomocníka H.E.A.T.u, který však málokdy přežije akci v jednom kuse. Většinou je zničen nějakým monstrem nebo dokonce samotným Godzillou a někdy dostane poruchu i bez jakékoliv příčiny. Je častým cílem hackerských kousků Randyho Hernandeze, který si rád pohrává s jeho jazykovým softwarem.


"Jaký nádherný den v mém okolí. Umíš říct okolí?"

Vedle základního suchozemského podvozku s polopásovým způsobem pohybu má N.I.G.E.L. také plovák pro vodní prostředí. V alternativní budoucnosti je N.I.G.E.L. přestavěn Dr. Cravenem na mnohem bytelnější verzi, která používá hlas Randyho Hernandeze.


Všechny tři N.I.G.E.L.ovy podoby

N.I.G.E.L. je ovládán pomocí kapesního počítače, který zobrazuje všechny získané údaje o něm i jeho okolí. Mezi N.I.G.E.L.ovy hlavní dovednosti patří analýza vzorků a bezdrátový přenos dat.

Jeho výbava se skládá z tohoto příslušenství:

- laserový vrták
- pár pilových kotoučů pro prosekání cesty hustou vegetací
- kovový vrták k provrtání ledu
- miniaturní robotické sondy s kamerovým záznamem


Počítač zobrazuje zaznamenané údaje z N.I.G.E.L.a těsně před zhroucením


Laserový vrták


Pilové kotouče


Kovový vrták


Robotická sonda

Seriál Godzilla - Kde ty loňské sněhy jsou

1. října 2015 v 19:24 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Winter of Our Discontent

Premiéra: 10. 10. 1998

Stopáž: 22 minut

Scénář: Robert Skir a Marty Isenberg

Hudba: Jim Latham

Režie: Sam Liu


Děj

Záhadná vodní bóje vysílající zvuk probouzí v Godzillovi nebývalou hyperaktivitu. Od bóje se po čichu vydává do opuštěného skladiště, které někdo naplnil velkým množstvím ryb. Než si stačí uvědomit, že vstoupil do pasti, oslepují jej přichystané reflektory a odněkud přilétá pár malých bezpilotních letounů připomínajících hmyz. Godzillovi se daří jednoho z nich zničit pomocí atomového dechu, avšak jiný mu svým žihadlem vpravuje do těla dávku sedativa a další umisťuje do zvukovoudu neznámé zařízení. Potom Godzilla bezvládně padá k zemi.


Tak to dopadá, když si zapomenete vzít Biolit...

Letouny se chystají k dalšímu útoku, Godzilla se náhle probírá a opět bojuje. H.E.A.T., který to sleduje z paluby Heat Seekeru, se mu vydává na pomoc, do cesty se mu však staví mnohem větší plavidlo. Brzy se ukazuje, že jeho majitelem je jistý Cameron Winter, Nickův bývalý spolužák z vysoké školy a podle Elsie jeden z "nejatraktivnějších a nejbohatších výkoných ředitelů, nemluvě o tom, že je to techno-guru." Winter přiznává, že použil Godzillu jako cvičný cíl pro své Kyber-mouchy a také jako vodítko k nalezení spojitosti mezi ním a H.E.A.T.em. Nabízí jim prohlídku svého zařízení, ale Nick odmítá, jelikož Winterovi nevěří. Nakonec na nátlak ostatních členů týmu nabídku přijímá. Monique, která se na palubě neukázala, se bez Winterova vědomí tajně dostává do Winterovy rezidence, aby mohla H.E.A.T.u pomoci, v případě, že by nastaly nějaké problémy.


"Aktivujte tažný paprsek!"

Unvitř jim Winter ukazuje svoji biotechnologickou laboratoř a montážní linku Kyber-much. Monique se nedopatřením daří spustit bezpečnostní alarm, který vypouští hlídací psy. Winter je odvolává pomocí ovladače napojeného na jejich neurostimulátory, jimiž je ovládá. Poté všem včetně Monique nabízí, aby pro něj pracovali. Nabízím jim spolupráci s vládou, špičková zařízení, štědrý plat a vyřešení akademickýc problémů (přičemž pohlédne na Randyho, který dělá, že to neslyšel). Nick však za všechny jeho nabídku rázně odmítá a má se k odchod, když se z Winterova komunikátoru začíná ozývat volání o pomoc. Godzilla pronásleduje Winterovu ponorku. Když se mu ji daří chytit do čelistí a třese s ní, vypadává mu z ucha neurostimulátor a přistává přímo před Nicka a ostatní. Winter na svoji obhajobu předkládá, že je jen otázka času, kdy se Godzilla proti nim obrátí. To už je ale pro Nicka poslední kapka a celý tým odchází.


Godzilla rád aportuje

Později vychází najevo, že Randyho vyhodili už ze dvou škol. Aby toho nebylo málo, Godzilla začíná z pro H.E.A.T. nepochopitelných důvodů běsnit a dokonce útočí na Nicka. Ve skutečnosti za to může Winterova ponorka, která Godzillu dráždí vysokofrekvenčním zvukem. Zbytek týmu si po útoku myslí, že by Nick přece jen měl zvážit použití Winterova neurostimulátoru.


"To se nedá poslouchat!"

Za Nickovými zády se Randy tajně vydává navštívit Wintera. Ten se Randyho nejprve pokouší získat přes přijetí na jeho bývalou školu, Randymu však jde pouze o získání neurostimulátoru pro Godzillu, kvůli jeho nedávnému běsnění. Ten mu Winter ochotně vydává. Pomocí N.I.G.E.L.a umisťuje neurostimulátor do Godzillova zvukovodu. Je však chycen při činu Mendelem a ostatními. Randy se snaží Nickovi vysvětlit, že to udělal s dobrým úmyslem na oplátku, že mu pomohl v těžkých časech. Nick to ale chápe jako zradu. Randy odchází a předává Nickovi ovladač k neurostimulátoru, který Nick ničí. Vychází tak najevo, že ovladač byl jen chytře zamaskovaný reproduktor, kterým je Winter odposlouchával.


Utržené sluchátko bylo tu jen na krátko...

Nickovi dochází, že místo toho, aby neurostimulátor působil na centrum rozkoše v Godzillově mozku a tím ho uklidňoval, ovládá jeho pohyby, takže se chová jako loutka. Spolu s Elsie a Mendelem následují Godzillu na palubě Heat Seekeru až na vojenskou základnu Fort Berkley, kde se monstrum pouští do ničení armádního vybavení.


Godzilla dělá (sic nedobrovolně) to, co všichni jeho předchůdci

Randy se dozvídá o Godzillově řádění z televize v místním baru. Monique a Nick se vkrádají k Winterovi, jsou však zadrženi jeho Kyber-mouchami. Jsou předvedeni před Wintera, který jim představuje svůj plán zahájit sériovou výrobu Godzill jako zbraní hromadného ničení a jak na nich zbohatne. Pokouší se opět Nicka přemluvit na spolupráci a nechává se slyšet, že s Godzillou zaútočil na základnu záměrně, aby od něj později mohla odkoupit nové vybavení. Přeruší jej ale oznámení o neoprávněném použití Kyber-much. Toho využívá Monique, která zneškodňuje stráže a Nick ničí Winterovo ovládání neurostimulátoru, avšak Godzilla je stále pod jeho nadvládou. Přilétají Kyber-mouchy a jedna z nich deaktivuje Godzillův neurostimulátor. Do řídící místnosti vstupuje Randy, který se Winterovi naboural do systému a převzal kontrolu na Kyber-mouchami. Ke Godzillovi míří několik Winterových stíhaček, Randy naštěstí navádí všechny Kyber-mouchy proti jejich raketám, čímž zajišťuje Godzillovi dostatek času na útěk. Randymu je odpuštěno a Winter je zatčen vojenskou policií, kterou Randy přes majora Hickse upozornil. Randy se pak vrací zpět do školy a stává z něj pilný student.


"Zrádce" a hrdina dne v jedné osobě


Kam dál?

< | Bez šance na úspěch | Rozcestník filmů a epizod | Kočka a myš | >