Červen 2016

Světelná puška

29. června 2016 v 17:57 | Alfaraptor |  Technika
Původní název: neuveden

Délka (odhad): 175 centimetrů

Váha: (odhad): 3 kilogramy


Charakteristika

Speciální zbraň lovce trollů Hanse slouží k obraně před trolly a k jejich likvidaci. Vysílá silný záblesk UV světla podobných vlastností jako sluneční záření, který u trolla podle jeho stáří způsobí explozi nebo ho promění v kámen.


Lovec trollů Hans se světelnou puškou

Trollí bezpečnostní služba

27. června 2016 v 17:55 | Alfaraptor |  Organizace
Původní název: Trollsikkerhetstjenesten

Datum založení: neznámé

Známí členové: Hans (lovec trollů), Hilde (veterinářka), Finn Haugen (vztahy s veřejností/tiskový mluvčí)


Trollí bezpečnostní služba je fiktivní organizace mající za úkol držet v tajnosti existenci trollů a chránit před nimi veřejnost.


Logo organizace

Z dostupných záznamů a informací existují důkazy pouze o třech pracovních postech v této organizaci: lovec trollů, veterinář a prostředník pro vzathy s veřejností/tiskový mluvčí.


Lovec trollů

Úkolem lovce trollů je monitorovat pohyb těchto živočichů a případně zasáhnout, pokud se některý z nich přiblíží moc blízko k lidským obydlím. Za tímto účelem klade na hranice území návnady v podobě pastí a pneumatik, jenž jsou oblíbenou pochoutkou trollů, které pravidelně kontroluje. Také porovnává postavení objektů v krajině, z nichž by mohl případně vyčíst, zda tudy nějaký troll neprošel. Důležitým a cenným zdrojem informací jsou také novinové články o různých neštěstích a přírodních katastrofách. Ačkoliv se pro n ve většině případů dá nalézt racionální vysvětlení, zkušený lovec trollů dokáže zjistit rozdíl mezi "obyčejnou" katastrofou a řáděním trolla. Kvůli náročnému a téměř neustálému pohybu v terénu nezůstává lovec trollů příliš dlouho na jednom místě. Za tímto účelem používá terénní vůz s obytným přívěsem, případně využije některé ze stanic Trollí bezpečnostní služby. Aby trollové nezjistili jeho přítomnost, potírá se zhuštěným trollím pižmem, aby tak zamaskoval svůj lidský pach. Lovec trollů rovněž používá širokou škálu nástrojů a pomůcek vlastní konstrukce nebo vyrobené na zakázku. Jedná se například o světelnou pušku na obranu před nebezpečnými jedinci trollů, obří injekční stříkačku a ochrannou výstroj pro vyšetření a odběr krve nebo speciální konstrukci na vůz opatřenou hroty zabraňující obřím trollům napadení automobilu.


Veterinář

Veterinář úzce spolupracuje s lovcem trollů a získává od něj data a vzorky, z nichž může vyčíst informace o zdravotním stavu populace trollů na daném území. Z výsledků jeho analýzy může lovec trollů vyvodit další postup svého konání.


Prostředník pro vztahy s veřejností/tiskový mluvčí

Tento pracovník zahlazuje stopy po přítomnosti trollů a činnosti lovce trollů. Podává médiím zastírací historky, v nichž figurují medvědi nebo přírodní katastrofy, například vichřice a tornáda. Pomáhá organizovat dovoz mrtvých medvědů, kteří bývají používáni jako kamufláž trollích incidentů.


Finn Haugen

26. června 2016 v 10:31 | Alfaraptor |  Postavy
Jméno: Finn Haugen

Datum narození: 28. 2. 1964 (?)

Vztahy: Hans (kolega), Thomas, Kalle, Johanna, Malica (nepřátelé)


Finn Haugen je fiktivní postava z filmu Lovec Trollů. Ve filmu ho ztvárnil herec Hans Morten Hansen (*1964).


Finn Haugen

Pracovník Trollí bezpečnostní služby pro vzahy s veřejností Finn Haugen se snaží zabránit tomu, aby se veřejnost nedozvěděla o existenci trollů. Pokud se poblíž obydlených oblastí naleznou důkazy přitomnosti těchto tvorů, Haugen je na místě většinou jako první s přichystanou historkou snažící se podat nějaké racionální vysvětlení situace. Jeho plány ale narušila skupina studentů z univerzity města Volda, která dokumentovala výpravy lovce trollů Hanse. Výsledné záznamy chtěla v rámci školního projektu zveřejnit. Haugen se studentům pokusil několikrát kameru zabavit, avšak pokaždé to vyústilo v konflikt s nimi nebo s Hansem. Po incidentu a následném zabití obřího trolla Jötunna si Haugen vzal na pomoc vládní agenty s cílem zadržet studenty a zničit všechny záznamy, které o trollech získali. Jeho počínání bylo zřejmě úspěšné pouze z části, jelikož o studentech už od té doby nikdo neslyšel, záznamy z kamery se však dostaly na veřejnost.

Hilde

25. června 2016 v 10:44 | Alfaraptor |  Postavy
Jméno: Hilde (příjmení neznámé)

Datum narození: (neznámé)

Vztahy: Hans (kamarád)


Hilde je fiktivní postava z filmu Lovec Trollů. Ve filmu ji ztvárnila herečka Torunn Lødemel Stokkeland.


Hilde

Veterinářka Hilde spolupracuje s lovcem trollů Hansem. Velice dobře rozumí fyziologii a anatomii trollů. Ze vzorku trollí krve získané Hansem objevila, že se mezi trolly šíří vzteklina, kterou mezi ně roznesl obří Jötunn. Zda pro ni poskytnutí rozhovoru pro studenty z univerzity města Volda mělo nějaké pozdější následky, není zánmo.

Hans

24. června 2016 v 11:20 | Alfaraptor |  Postavy
Jméno: Hans (příjmení neznámé)

Datum narození: 21. 7. 1954 (?)

Vztahy: Thomas, Johanna, Kalle, Malica, Hilde (přátelé), Finn Haugen (spolupracovník)


Hans je fiktivní postava z filmu Lovec trollů. Ve filmu ho ztvárnil herec Otto Jespersen (1954).


Bývalému členovi Norského královského námořnictva, Hansovi, byl svěřen nelehký úkol - monitorovat a případně regulovat populaci trollů na územi Norska, kteří se zatoulají moc blízko k lidským obydlím. Hans musel tuto práci vykonávat už velmi mladý, jak zmiňuje ve svém vyprávění, kdy v 70. letech musel vybít kolonii těhotných samic spolu s mláďaty a novorozeňaty horských trollů, kteří bránili výstavbě dopravních tunelů. I přes tuto nepříjemnou zkušenost se rozhodl ve své práci pokračovat. V roce 2008 něco vyhnalo trolly ze svých území a bylo na Hansovi, aby objevil příčinu. Na žádost zvěrolékařky Hilde, se kterou udržoval možná více než přátelský vztah, se pokoušel získat vzorek trollí krve, jenž by mu mohl dát patřičné odpovědi. Při své cestě za trolly se setkává s trojicí studentů z univerzity města Volda - Thomasem, Johannou a Kallem. Rozhoduje se jim odhalit tajemství své těžké a nebezpečné práce, čímž se dostává do konfliktu s kolegou Finnem Haugenem, který má na starosti vztahy s veřejností a snaží se udržet existenci trollů v tajnosti. Situace nakonec vyeskaluje do stavu, kdy si pro studenty přijíždí vládní agenti, aby zlikvidovali natočené důkazy o existenci trollů. Co se stalo s Hansem po jejich příjezdu, není známo.

Studenti z univerzity ve městě Volda

23. června 2016 v 13:15 | Alfaraptor |  Postavy
Tato čtveřice studentů doprovázela lovce trollů Hanse na jeho nebezpečných výpravách a dokumentovala všechny jeho činy.


Nahoře (zleva): Thomas a Kalle
Dole (zleva): Johanna a Malica


Thomas

Jméno: Thomas (příjmení neznámé)

Datum narození: neznámé

Vztahy: Kalle, Johanna, Hans, Malica (přátelé), Finn Haugen (nepřítel)


Thomas je fiktivní postava z filmu Lovec Trollů. Ve filmu ho ztvárnil herec Glenn Erland Tosterud.


Thomas

V mládí Thomas navštěvoval na přání rodičů kroužek Křesťanské mládeže, ačkoliv si k náboženství žádný vzath nevybudoval. Později začíná studovat na univerzitě v norském městě Volda. Zde se spolu s kamarády Kallem a Johannou účastní jako reportér školního projektu, při kterém sledují domnělého nelegálního lovce medvědů Hanse. Během včerního pronásledování Hanse je Thomas pokousán neznámým tvorem. Spolu s ostatními se setkává s Hansem, který mu zranění ošetřuje a tvrdí, že je lovcem trollů. Odváží všechny tři zpět do kempu. Thomas a jeho spolužáci se poté účastní Hansových výprav za trolly Tusseladdem, Raglefantem, Dovregubbeny a obřím Jötunnem. Před setkáním s Jötunnem se Thomasův zdravotní stav zhoršuje. Ukazuje se, že obří troll roznesl mezi ostatní vzteklinu, kterou byl nakažen také Thomas. Potom co Hans zlikvidoval Jötunna, přijíždí Finn Haugen, úředník z Trollí bezpečnostní služby spolu vládními agenty, aby se postarali, že se nikdo nedozví o existenci trollů. Thomas utíká s kamerou k dálnici, kde nahrávka končí. Jeho další osud není známý.Kalle

Jméno: Kalle (příjmení neznámé)

Datum narození: ??. ??. 1982 (?)

Datum úmrtí: ??. ??. 2008 (?) (26 let?)

Vzathy: Thomas, Johanna, Hans (přátelé), Finn Haugen (nepřítel)


Kalle je fiktivní postava z filmu Lovec Trollů. Ve filmu ho ztvárnil herec Tomas Alf Larsen (*1982).


Kalle

Kameraman Kalle se spolu s kamarády Thomasem a Johannou účastní školního projektu, při kterém sledují domnělého nelegálního lovce medvědů Hanse, který se ukáže být lovcem trollů. Poprvé Kalle vystaví celou skupinu nebezpečí, když Hansovi před výpravou za trolly zatají, že křesťan, jelikož trollové dokáží vycítit křesťanskou krev. Se svým přiznáním přichází v nejméně vhodnou chvíli, kdy je celá skupina uvězněna v opuštěném dole skupinou Dovregubbenů. Kalle je při útěku z dolu jedním z trollů sežrán. Na jeho místo nastupuje muslimka Malica.Johanna

Jméno: Johanna (příjmení neznámé)

Datum narození: neznámé

Vztahy: Thomas, Kalle, Hans, Malica (přátelé), Finn Haugen (nepřítel)


Johanna je fiktivní postava z filmu Lovec trollů. Ve filmu ji ztvárnila herečka Johanna Mørck.


Johanna

Zvukařka Johanna doprovází kamarády Thomase a Kalla v rámci školního projektu, při kterém sledují domnělého nelegálního lovce medvědů Hanse, který se ukáže být lovcem trollů. Po zabití obřího trolla Jötunna je vidět, jak zakopává a padá na zem při útěku před vládními agenty a Finnem Haugenem z Trollí bezpečnostní služby, kteří nechtějí, aby se o trollech dozvěděla veřejnost. Její další osud není známý.Malica

Jméno: Malica (příjmení neznámé)

Datum narození: neznámé

Vztahy: Thomas, Johanna, Hans (přátelé), Finn Haugen (nepřítel)


Malica je fiktivní postava z filmu Lovec trollů. Ve filmu ji ztvárnila herečka Urmila Berg-Domaas (*1975)Malica

Kameramanka Malica přijždí jako náhrada za Kalla. Dříve pracovala pro norskou veřejnoprávní televizi (NRK) a BBC. Zpočátku si myslela, že bude natáčet dobytek. Ani její osud po příjezdu Finna Haugena a vládních agentů není známý.

Méně známí trollové

22. června 2016 v 11:22 | Alfaraptor |  Trollové
V tomto článku si představíme dva trolly, o kterých lovec trollů Hans pouze vyprávěl a kteří ještě nebyli zachyceni na kameru.

Harding

Původní název: Harding

Druh: mořský troll (?)

Potrava: maso, kamení, dřevěné uhlí

Výška: neznámá

Váha: neznámá

Status: neznámý, druh zřejmě stále přežívá (2011)


Charakteristika

Harding je patrně mořský troll žijící u pobřeží. Jeho nejnápadnějším znakem je široká tlama plná ostrých zubů.Rimtuss

Původní název: Rimtuss

Druh: horský troll (?)

Potrava: maso, kamení, dřevěné uhlí

Výška: neznámá

Váha: neznámá

Status: neznámý, druh zřejmě stále přežívá (2011)


Charakteristika

Rimtuss, jehož jméno v překladu znamená "ledový obr", bude nejspíš patřit k jedněm z největších zástupců trollů, podobně jako Jötunn.

Jötunn

21. června 2016 v 10:24 | Alfaraptor |  Trollové
Původní název: Jötunn

Druh: horský troll

Potrava: maso, kamení, dřevěné uhlí

Výška (odhad): více než 50 metrů

Váha (odhad): 100 až 150 tun

Status: druh stále přežívá (2011)


Charakteristika

Jötunn (synonymum Jontar) patří mezi největší zástupce trollů. Jeho jméno v překladu znamená "obr".


Jötunn na zasněžené pláni

Tento troll je porostlý hustou strstí chránící ho před chladem. Jeho řev připomíná skučení větru při bouři.


Hans ukončuje Jötunnovo trápení světelným projektilem

Abnormálně velký jedinec nakažený vzteklinou roznesl nákazu mezi ostaní trolly a vyhnal je ze svých území. Nemocní a podráždění trollové se pak začali ocitat nebezpečně blízko lidských obydlí. Lovec trollů Hans se nejdřív pokusil Jötunna přilákat na křesťanské písně, které trollové nesnášejí a poté pomocí UV reflektorů proměnit v kámen. Plán mu nevyšel, jelikož ho zradil zdroj energie reflektorů. Nakonec trolla skučícího bolestí dorazil pomocí projektilu ze své Světelné pušky.


Z Jötunna se stala hromada kamení

Dovregubben

19. června 2016 v 9:56 | Alfaraptor |  Trollové
Původní název: Dovregubben

Druh: horský troll

Potrava: maso, kamení, dřevěné uhlí

Výška(odhad): 2,5 metru

Hmotnost (odhad): 500 kg

Status: druh stále přežívá (2011)


Charakteristika

Dovregubben patří mezi jedny z mála trollů žijících ve skupinách. Jeho jméno v překladu znamená "horský král".


Dovregubbenové přicházejí do svého doupěte

Tito trollové jsou pokryti dlouhou hustou srstí, která nezasahuje pouze do oblasti obličeje, rukou a chodidel. Obývají jeskynní prostory a opuštěné doly, kde přečkávají den a v noci vycházejí hledat potravu.


Záchvat zuřivosti

Na skupinu Dovregubbenů narazilili univerzitní studenti z města Volda a lovec trollů Hans při průzkumu opuštěného dolu, kde si trollové udělali hnízdo. Přítomnost lidí však byla trolly odhalena, jelikož jeden ze studentů, kameraman Kalle, byl křesťan. Při útěku z dolu na denní světlo byl Kalle sežrán. Hansovi se podařilo pár trollů zabít, avšak několik jich v dole ještě zůstalo. Na zázanmu z kamery je zachyceno, jak říká, že se vrátí vypořádat se i s ostatními. Zda tak učinil není známo.

Raglefant

15. června 2016 v 17:50 | Alfaraptor |  Trollové
Původní název: Raglefant

Druh: horský troll

Potrava: maso, kamení, dřevěné uhlí

Výška (odhad): 4 metry

Hmotnost (odhad): 2 - 3 tuny

Status: druh stále přežívá (2011)


Charakteristika

Lesní troll Raglefant (synonymum Ringlefinch) patří k menším zástupcům těchto živočichů, přesto se však podobně jako u jeho příbuzných jedná o velice nebezpečného tvora. Jeho jméno v překladu znamená "zuřivý".


Raglefant pozoruje omráčeného lovce trollů Hanse, který se mu pokusil odebrat vzorek krve

Tento troll je zavalité postavy s krátkými zadními a delšími předními končetinami. Krk se ztrácí pod mohutným hrbem na zádech, kde si zřejmě ukládá zásoby živin. Hustá srst je porostlá vegetací, což mu umožňuje lépe splynou s okolím.


Půlnoční svačinka

Jedinec, se kterým se setkali studenti z univerzity ve městě Volda a lovec trollů Hans byl vyhnán ze svého území obřím trollem Jontarem roznášejícím vzteklinu. Ta byla také prokázána v získaném vzorku krve Raglefanta, který napadl Thomase, jednoho ze studentů při procházení územím Tusseladda. Troll také zdemoloval vůz studentů a sežral pneumatiky. Později byl Raglefant Hansem vystopován a vylákán pomocí živé návnady v podobě dvou ovcí a kozy. Jeho zvláštností byla chybějící levá paže, kterou zřejmě ztratil v souboji s jiným trollem, možná dokonce s Tusseladdem. Po získání vzorku krve byl troll usmrcen Hansovou světelnou puškou, jelikož se zatoulal příliš blízko k lidským obydlím. Troll explodoval, což značí, že byl ještě poměrně mladý.


Raglefant explodoval následkem ozáření UV paprsky