Červen 2016

Světelná puška

29. června 2016 v 17:57 | Alfaraptor |  Technika
Původní název: neuveden

Délka (odhad): 175 centimetrů

Váha: (odhad): 3 kilogramy


Charakteristika

Speciální zbraň lovce trollů Hanse slouží k obraně před trolly a k jejich likvidaci. Vysílá silný záblesk UV světla podobných vlastností jako sluneční záření, který u trolla podle jeho stáří způsobí explozi nebo ho promění v kámen.


Lovec trollů Hans se světelnou puškou

Trollí bezpečnostní služba

27. června 2016 v 17:55 | Alfaraptor |  Organizace
Původní název: Trollsikkerhetstjenesten

Datum založení: neznámé

Známí členové: Hans (lovec trollů), Hilde (veterinářka), Finn Haugen (vztahy s veřejností/tiskový mluvčí)


Trollí bezpečnostní služba je fiktivní organizace mající za úkol držet v tajnosti existenci trollů a chránit před nimi veřejnost.


Logo organizace

Z dostupných záznamů a informací existují důkazy pouze o třech pracovních postech v této organizaci: lovec trollů, veterinář a prostředník pro vzathy s veřejností/tiskový mluvčí.


Lovec trollů

Úkolem lovce trollů je monitorovat pohyb těchto živočichů a případně zasáhnout, pokud se některý z nich přiblíží moc blízko k lidským obydlím. Za tímto účelem klade na hranice území návnady v podobě pastí a pneumatik, jenž jsou oblíbenou pochoutkou trollů, které pravidelně kontroluje. Také porovnává postavení objektů v krajině, z nichž by mohl případně vyčíst, zda tudy nějaký troll neprošel. Důležitým a cenným zdrojem informací jsou také novinové články o různých neštěstích a přírodních katastrofách. Ačkoliv se pro n ve většině případů dá nalézt racionální vysvětlení, zkušený lovec trollů dokáže zjistit rozdíl mezi "obyčejnou" katastrofou a řáděním trolla. Kvůli náročnému a téměř neustálému pohybu v terénu nezůstává lovec trollů příliš dlouho na jednom místě. Za tímto účelem používá terénní vůz s obytným přívěsem, případně využije některé ze stanic Trollí bezpečnostní služby. Aby trollové nezjistili jeho přítomnost, potírá se zhuštěným trollím pižmem, aby tak zamaskoval svůj lidský pach. Lovec trollů rovněž používá širokou škálu nástrojů a pomůcek vlastní konstrukce nebo vyrobené na zakázku. Jedná se například o světelnou pušku na obranu před nebezpečnými jedinci trollů, obří injekční stříkačku a ochrannou výstroj pro vyšetření a odběr krve nebo speciální konstrukci na vůz opatřenou hroty zabraňující obřím trollům napadení automobilu.


Veterinář

Veterinář úzce spolupracuje s lovcem trollů a získává od něj data a vzorky, z nichž může vyčíst informace o zdravotním stavu populace trollů na daném území. Z výsledků jeho analýzy může lovec trollů vyvodit další postup svého konání.


Prostředník pro vztahy s veřejností/tiskový mluvčí

Tento pracovník zahlazuje stopy po přítomnosti trollů a činnosti lovce trollů. Podává médiím zastírací historky, v nichž figurují medvědi nebo přírodní katastrofy, například vichřice a tornáda. Pomáhá organizovat dovoz mrtvých medvědů, kteří bývají používáni jako kamufláž trollích incidentů.


Finn Haugen

26. června 2016 v 10:31 | Alfaraptor |  Postavy
Jméno: Finn Haugen

Datum narození: 28. 2. 1964 (?)

Vztahy: Hans (kolega), Thomas, Kalle, Johanna, Malica (nepřátelé)


Finn Haugen je fiktivní postava z filmu Lovec Trollů. Ve filmu ho ztvárnil herec Hans Morten Hansen (*1964).


Finn Haugen

Pracovník Trollí bezpečnostní služby pro vzahy s veřejností Finn Haugen se snaží zabránit tomu, aby se veřejnost nedozvěděla o existenci trollů. Pokud se poblíž obydlených oblastí naleznou důkazy přitomnosti těchto tvorů, Haugen je na místě většinou jako první s přichystanou historkou snažící se podat nějaké racionální vysvětlení situace. Jeho plány ale narušila skupina studentů z univerzity města Volda, která dokumentovala výpravy lovce trollů Hanse. Výsledné záznamy chtěla v rámci školního projektu zveřejnit. Haugen se studentům pokusil několikrát kameru zabavit, avšak pokaždé to vyústilo v konflikt s nimi nebo s Hansem. Po incidentu a následném zabití obřího trolla Jötunna si Haugen vzal na pomoc vládní agenty s cílem zadržet studenty a zničit všechny záznamy, které o trollech získali. Jeho počínání bylo zřejmě úspěšné pouze z části, jelikož o studentech už od té doby nikdo neslyšel, záznamy z kamery se však dostaly na veřejnost.

Hilde

25. června 2016 v 10:44 | Alfaraptor |  Postavy
Jméno: Hilde (příjmení neznámé)

Datum narození: (neznámé)

Vztahy: Hans (kamarád)


Hilde je fiktivní postava z filmu Lovec Trollů. Ve filmu ji ztvárnila herečka Torunn Lødemel Stokkeland.


Hilde

Veterinářka Hilde spolupracuje s lovcem trollů Hansem. Velice dobře rozumí fyziologii a anatomii trollů. Ze vzorku trollí krve získané Hansem objevila, že se mezi trolly šíří vzteklina, kterou mezi ně roznesl obří Jötunn. Zda pro ni poskytnutí rozhovoru pro studenty z univerzity města Volda mělo nějaké pozdější následky, není zánmo.

Hans

24. června 2016 v 11:20 | Alfaraptor |  Postavy
Jméno: Hans (příjmení neznámé)

Datum narození: 21. 7. 1954 (?)

Vztahy: Thomas, Johanna, Kalle, Malica, Hilde (přátelé), Finn Haugen (spolupracovník)


Hans je fiktivní postava z filmu Lovec trollů. Ve filmu ho ztvárnil herec Otto Jespersen (1954).


Bývalému členovi Norského královského námořnictva, Hansovi, byl svěřen nelehký úkol - monitorovat a případně regulovat populaci trollů na územi Norska, kteří se zatoulají moc blízko k lidským obydlím. Hans musel tuto práci vykonávat už velmi mladý, jak zmiňuje ve svém vyprávění, kdy v 70. letech musel vybít kolonii těhotných samic spolu s mláďaty a novorozeňaty horských trollů, kteří bránili výstavbě dopravních tunelů. I přes tuto nepříjemnou zkušenost se rozhodl ve své práci pokračovat. V roce 2008 něco vyhnalo trolly ze svých území a bylo na Hansovi, aby objevil příčinu. Na žádost zvěrolékařky Hilde, se kterou udržoval možná více než přátelský vztah, se pokoušel získat vzorek trollí krve, jenž by mu mohl dát patřičné odpovědi. Při své cestě za trolly se setkává s trojicí studentů z univerzity města Volda - Thomasem, Johannou a Kallem. Rozhoduje se jim odhalit tajemství své těžké a nebezpečné práce, čímž se dostává do konfliktu s kolegou Finnem Haugenem, který má na starosti vztahy s veřejností a snaží se udržet existenci trollů v tajnosti. Situace nakonec vyeskaluje do stavu, kdy si pro studenty přijíždí vládní agenti, aby zlikvidovali natočené důkazy o existenci trollů. Co se stalo s Hansem po jejich příjezdu, není známo.

Studenti z univerzity ve městě Volda

23. června 2016 v 13:15 | Alfaraptor |  Postavy
Tato čtveřice studentů doprovázela lovce trollů Hanse na jeho nebezpečných výpravách a dokumentovala všechny jeho činy.


Nahoře (zleva): Thomas a Kalle
Dole (zleva): Johanna a Malica


Thomas

Jméno: Thomas (příjmení neznámé)

Datum narození: neznámé

Vztahy: Kalle, Johanna, Hans, Malica (přátelé), Finn Haugen (nepřítel)


Thomas je fiktivní postava z filmu Lovec Trollů. Ve filmu ho ztvárnil herec Glenn Erland Tosterud.


Thomas

V mládí Thomas navštěvoval na přání rodičů kroužek Křesťanské mládeže, ačkoliv si k náboženství žádný vzath nevybudoval. Později začíná studovat na univerzitě v norském městě Volda. Zde se spolu s kamarády Kallem a Johannou účastní jako reportér školního projektu, při kterém sledují domnělého nelegálního lovce medvědů Hanse. Během včerního pronásledování Hanse je Thomas pokousán neznámým tvorem. Spolu s ostatními se setkává s Hansem, který mu zranění ošetřuje a tvrdí, že je lovcem trollů. Odváží všechny tři zpět do kempu. Thomas a jeho spolužáci se poté účastní Hansových výprav za trolly Tusseladdem, Raglefantem, Dovregubbeny a obřím Jötunnem. Před setkáním s Jötunnem se Thomasův zdravotní stav zhoršuje. Ukazuje se, že obří troll roznesl mezi ostatní vzteklinu, kterou byl nakažen také Thomas. Potom co Hans zlikvidoval Jötunna, přijíždí Finn Haugen, úředník z Trollí bezpečnostní služby spolu vládními agenty, aby se postarali, že se nikdo nedozví o existenci trollů. Thomas utíká s kamerou k dálnici, kde nahrávka končí. Jeho další osud není známý.Kalle

Jméno: Kalle (příjmení neznámé)

Datum narození: ??. ??. 1982 (?)

Datum úmrtí: ??. ??. 2008 (?) (26 let?)

Vzathy: Thomas, Johanna, Hans (přátelé), Finn Haugen (nepřítel)


Kalle je fiktivní postava z filmu Lovec Trollů. Ve filmu ho ztvárnil herec Tomas Alf Larsen (*1982).


Kalle

Kameraman Kalle se spolu s kamarády Thomasem a Johannou účastní školního projektu, při kterém sledují domnělého nelegálního lovce medvědů Hanse, který se ukáže být lovcem trollů. Poprvé Kalle vystaví celou skupinu nebezpečí, když Hansovi před výpravou za trolly zatají, že křesťan, jelikož trollové dokáží vycítit křesťanskou krev. Se svým přiznáním přichází v nejméně vhodnou chvíli, kdy je celá skupina uvězněna v opuštěném dole skupinou Dovregubbenů. Kalle je při útěku z dolu jedním z trollů sežrán. Na jeho místo nastupuje muslimka Malica.Johanna

Jméno: Johanna (příjmení neznámé)

Datum narození: neznámé

Vztahy: Thomas, Kalle, Hans, Malica (přátelé), Finn Haugen (nepřítel)


Johanna je fiktivní postava z filmu Lovec trollů. Ve filmu ji ztvárnila herečka Johanna Mørck.


Johanna

Zvukařka Johanna doprovází kamarády Thomase a Kalla v rámci školního projektu, při kterém sledují domnělého nelegálního lovce medvědů Hanse, který se ukáže být lovcem trollů. Po zabití obřího trolla Jötunna je vidět, jak zakopává a padá na zem při útěku před vládními agenty a Finnem Haugenem z Trollí bezpečnostní služby, kteří nechtějí, aby se o trollech dozvěděla veřejnost. Její další osud není známý.Malica

Jméno: Malica (příjmení neznámé)

Datum narození: neznámé

Vztahy: Thomas, Johanna, Hans (přátelé), Finn Haugen (nepřítel)


Malica je fiktivní postava z filmu Lovec trollů. Ve filmu ji ztvárnila herečka Urmila Berg-Domaas (*1975)Malica

Kameramanka Malica přijždí jako náhrada za Kalla. Dříve pracovala pro norskou veřejnoprávní televizi (NRK) a BBC. Zpočátku si myslela, že bude natáčet dobytek. Ani její osud po příjezdu Finna Haugena a vládních agentů není známý.

Méně známí trollové

22. června 2016 v 11:22 | Alfaraptor |  Trollové
V tomto článku si představíme dva trolly, o kterých lovec trollů Hans pouze vyprávěl a kteří ještě nebyli zachyceni na kameru.

Harding

Původní název: Harding

Druh: mořský troll (?)

Potrava: maso, kamení, dřevěné uhlí

Výška: neznámá

Váha: neznámá


Charakteristika

Harding je patrně mořský troll žijící u pobřeží. Jeho nejnápadnějším znakem je široká tlama plná ostrých zubů.Rimtuss

Původní název: Rimtuss

Druh: horský troll (?)

Potrava: maso, kamení, dřevěné uhlí

Výška: neznámá

Váha: neznámá


Charakteristika

Rimtuss, jehož jméno v překladu znamená "ledový obr", bude nejspíš patřit k jedněm z největších zástupců trollů, podobně jako Jötunn.

Jötunn

21. června 2016 v 10:24 | Alfaraptor |  Trollové
Původní název: Jötunn

Druh: horský troll

Potrava: maso, kamení, dřevěné uhlí

Výška (odhad): více než 50 metrů

Váha (odhad): 100 až 150 tun


Charakteristika

Jötunn (synonymum Jontar) patří mezi největší zástupce trollů. Jeho jméno v překladu znamená "obr".


Jötunn na zasněžené pláni

Tento troll je porostlý hustou strstí chránící ho před chladem. Jeho řev připomíná skučení větru při bouři.


Hans ukončuje Jötunnovo trápení světelným projektilem

Abnormálně velký jedinec nakažený vzteklinou roznesl nákazu mezi ostaní trolly a vyhnal je ze svých území. Nemocní a podráždění trollové se pak začali ocitat nebezpečně blízko lidských obydlí. Lovec trollů Hans se nejdřív pokusil Jötunna přilákat na křesťanské písně, které trollové nesnášejí a poté pomocí UV reflektorů proměnit v kámen. Plán mu nevyšel, jelikož ho zradil zdroj energie reflektorů. Nakonec trolla skučícího bolestí dorazil pomocí projektilu ze své Světelné pušky.


Z Jötunna se stala hromada kamení

Dovregubben

19. června 2016 v 9:56 | Alfaraptor |  Trollové
Původní název: Dovregubben

Druh: horský troll

Potrava: maso, kamení, dřevěné uhlí

Výška(odhad): 2,5 metru

Hmotnost (odhad): 500 kg


Charakteristika

Dovregubben patří mezi jedny z mála trollů žijících ve skupinách. Jeho jméno v překladu znamená "horský král".


Dovregubbenové přicházejí do svého doupěte

Tito trollové jsou pokryti dlouhou hustou srstí, která nezasahuje pouze do oblasti obličeje, rukou a chodidel. Obývají jeskynní prostory a opuštěné doly, kde přečkávají den a v noci vycházejí hledat potravu.


Záchvat zuřivosti

Na skupinu Dovregubbenů narazilili univerzitní studenti z města Volda a lovec trollů Hans při průzkumu opuštěného dolu, kde si trollové udělali hnízdo. Přítomnost lidí však byla trolly odhalena, jelikož jeden ze studentů, kameraman Kalle, byl křesťan. Při útěku z dolu na denní světlo byl Kalle sežrán. Hansovi se podařilo pár trollů zabít, avšak několik jich v dole ještě zůstalo. Na zázanmu z kamery je zachyceno, jak říká, že se vrátí vypořádat se i s ostatními. Zda tak učinil není známo.

Raglefant

15. června 2016 v 17:50 | Alfaraptor |  Trollové
Původní název: Raglefant

Druh: horský troll

Potrava: maso, kamení, dřevěné uhlí

Výška (odhad): 4 metry

Hmotnost (odhad): 2 - 3 tuny


Charakteristika

Lesní troll Raglefant (synonymum Ringlefinch) patří k menším zástupcům těchto živočichů, přesto se však podobně jako u jeho příbuzných jedná o velice nebezpečného tvora. Jeho jméno v překladu znamená "zuřivý".


Raglefant pozoruje omráčeného lovce trollů Hanse, který se mu pokusil odebrat vzorek krve

Tento troll je zavalité postavy s krátkými zadními a delšími předními končetinami. Krk se ztrácí pod mohutným hrbem na zádech, kde si zřejmě ukládá zásoby živin. Hustá srst je porostlá vegetací, což mu umožňuje lépe splynou s okolím.


Půlnoční svačinka

Jedinec, se kterým se setkali studenti z univerzity ve městě Volda a lovec trollů Hans byl vyhnán ze svého území obřím trollem Jontarem roznášejícím vzteklinu. Ta byla také prokázána v získaném vzorku krve Raglefanta, který napadl Thomase, jednoho ze studentů při procházení územím Tusseladda. Troll také zdemoloval vůz studentů a sežral pneumatiky. Později byl Raglefant Hansem vystopován a vylákán pomocí živé návnady v podobě dvou ovcí a kozy. Jeho zvláštností byla chybějící levá paže, kterou zřejmě ztratil v souboji s jiným trollem, možná dokonce s Tusseladdem. Po získání vzorku krve byl troll usmrcen Hansovou světelnou puškou, jelikož se zatoulal příliš blízko k lidským obydlím. Troll explodoval, což značí, že byl ještě poměrně mladý.


Raglefant explodoval následkem ozáření UV paprsky

Tusseladd

14. června 2016 v 17:36 | Alfaraptor |  Trollové
Původní název: Tusseladd

Druh: horský troll

Potrava: maso, kamení, dřevěné uhlí

Výška (odhad): 7,5 metru

Hmotost (odhad): 6 - 7 tun


Charakteristika

Tusseladd patřící mezi horské trolly je jedním z nejbizarnějších zástupců této skupiny. Jeho jméno v překladu odkazuje na ne příliš vysokou inteligenci.


Tusseladd nerad dává rozhovory

Nejnápadnějším znakem tohoto trolla jsou tři hlavy, z nichž je skutečná pouze ta prostřední, která má jako jediná smyslové orgány. Zbylé hlavy jsou spíše jen jakési tvary, jimiž samci zastrašují své soky a dělají dojem na samice. Zda podobné útvary existují i u opačného pohlaví není známo. Hlavy dorůstají až v průběhu života, na svět přicházejí pouze s prostřední, skutečnou hlavou. Celkový počet hlav může dostáhnout až čísla 9. Tělo je pokryto krátkou srstí a zrohovatělými útvary na kůži připomínající kůru stromů.


Tusseladd přeměněný ve vápenec

Jedinec, se kterým se setkali studenti z univerzity ve městě Volda a lovec Hans z Trollí bezpečnostní služby byl samec. Po ozáření UV reflektory se proměnil ve vápenec, což je typické pro starší trolly.

Trollové - základní informace, podobnosti a rozdíly

13. června 2016 v 17:22 | Alfaraptor |  Trollové
Trollové jsou skupina savců obývající území Norska. Vzhledem i velikostí se mezi sebou výrazně liší - od Dovregubbena o něco vyššího než člověk až po gigantického Jötunna vysokého více než 50 metrů.


Jötunn, jeden z největších trollů

Vědecká klasifikace:


Říše: živočichové (Animalia)

Kmen: strunatci (Chordata)

Podkmen: obratlovci (Vertebrata)

Třída: savci (Mammalia)

Nadřád: placentálové (Placentalia = Euthelia) (?)

Řád: primáti (Primates) (?)

Podřád: vyšší primáti (Haplorrhini) (?)

Čeleď: hominidé (Hominidae) (?)

Podčeleď: trollové (latinské jméno neznámé)(?)

Rod: troll (latinské jméno neznámé)

Druhy:

Lesní:
(neznámé)

Horští:
Raglefant
Dovregubben
Tusseladd
Rimtuss (?)
Jötunn

Mořští (?)
Harding

Obecně lze trolly popsat jako ne příliš bystré dvounohé humanoidní bytosti s pětiprstými končetinami, ocasem zakončeným chomáčem chlupů a výrazným baňatým nosem. Podle místa výskytu se rozdělují na dvě hlavní skupiny: lesní trollové a horští trollové. Obě skupiny si žárlivě střeží svá teritoria značkovaná silně páchnoucí močí a po vetřelcích hází obří balvany.


Bitevní pole horských a lesních trollů

Trollové jsou aktivní především za soumraku a během oblačných dnů. Je to způsobeno tím, že jejich tělo nedokáže přeměnit vitamín D ze slunce na vápník. Následkem toho jejich žaludek napuchne, plyny se tlačí do střev a cév a dochází k explozi. Straší trollové se změní na vápenec. Tento proces má sice velice krátký průběh, avšak trollové při něm zažívají nesnesitelné bolesti.


Tusseladd změněný v kámen

Potravou se jedná o všežravce, kteří sežerou vše, co se dostane do jejich blízkosti - od divokých zvířat, přes dobytek až po člověka, avšak nepohrdnou ani kamením nebo dřevěným uhlím. Mezi jejich oblíbené pochutiny patří beton a staré pneumatiky, kvůli kterým jsou ochotni přiblížit se až k obydleným oblastem, jinak se přítomnosti lidí povětšinou straní. Jedinou výjimkou jsou křesťané, vůči kerým chovají silné antipatie. Je to údajně způsobeno tím, že je chápou jako invazní síly, které sebraly území Norům žijícím v souladu s trolly a vyhnali tyto tvory do divočiny. Z chorob byla u trollů prokázána vzteklina projevující se zuřivostí a nevyzpytatelným chováním. Těhotenství trvá 10 až 15 let a obvykle se rodí jen jediné mládě. Délka života se pohybuje mezi 1 000 a 1 200 lety.


Raglefant s ulovenou ovcí

Lovec trollů

11. června 2016 v 18:48 | Alfaraptor |  Film
Původní název: Trolljegeren

Premiéra: 29. 10. 2010

Stopáž: 103 minut (1 hodina 43 minut)

Scénář a režie: André Øvredal


Český název: Lovec trolů

Premiéra: 5. 4. 2014

Překlad a dialogy: Ivan Kotmel

Režie: Zuzana Zemanová


Rok výroby dabingu: 2014
Původní plakát k filmu
Zdroj: http://impawards.com


Děj

13. října 2008 obdržela společnost Filmkameratene A/S anonymní zásilku s dvěma pevnými disky, obsahujícími 283 minut záběrů. Déle než rok tým výzkumníků prověřoval, zda materiál je nebo není skutečný. Závěr zněl, že se nejedná o podvrh.

Reportér Thomas, zvukařka Johanna a kameraman Kalle, studenti z univerzity v norském městě Volda, vyrážejí natočit reportáž o údajném nelegálním lovci medvědů, Hansovi. Na místě jednoho takového nezákonného odstřelu trojice mluví s několika místními lovci, kteří poukazují na to, že na stopách patřících zabitému medvědovi něco nesedí. Finn Haugen z Ochránců přírody však tvrdí, že jsou v pořádku. Studenti nějakou dobu Hanse pronásledují a snaží se s ním natočit rozhovor, ale lovec je pokaždé odmítne. Jednoho večera ho sledují do lesa, kde vidí podivné záblesky a slyší strašlivý řev. Hans běží k nim a křičí něco o trollovi. Při útěku je Thomas je napaden a zraněn nějakým velkým tvorem. Společně pak odjíždějí Hansovým Land Roverem. Po cestě nacházejí svůj vůz převrácený na bok a s roztrhanými pneumatikami. Vychází najevo, že Hans neloví medvědy, ale trolly. Dává trojici svolení natočit, jak zabije toho, který pokousal Thomase, avšak pod podmínkou, že se budou bez námitek řídit jeho pokyny.


Tohle neudělal žádný medvěd

Příští večer přijíždí Hans a studenti na místo, kde se má troll vyskytovat. Trojice se musí potřít páchnoucím trollím pižmem, aby tak zamaskovala svůj pach a troll je nevyčenichal. Hans se jich také ptá, jestli někdo z nich věří v Boha nebo Ježíše, protože i to trollové dokáží vycítit. Lovec je vybaven světelnou puškou, zařízením schopným vypálit silné množství UV paprsků simulujících sluneční záření, které promění trolla v kámen. Cílem je takzvaný Raglefant, který byl vyhnán ze svého území a jeho přítomnost je teď v lese dobře patrná díky páchnoucí moči, kterou si značkuje nové územi. Hanse po telefonu kontaktuje veterinářka, která po něm chce vzorek trollovy krve. Lovec se pokouší trolla vystopovat a uštvat. Nechává proto studenty chvíli o samotě. Ti si nakonec myslí, že si z nich dělá legraci a že žádní trollové neexstují, dokud neuslyší vrčení a praskání stromů. Hans totiž narazil na Tusseladda, mnohem většího tříhlavého trolla. Pronásleduje skupinu až k Land Roveru, kde ho Hans pomocí reflektorů na střeše vozu mění v kámen. Ráno přijíždí Finn Haugen, aby na místo nastražil mrtvého medvěda a vytvořil k němu umělé stopy, ale vůbec se mu nelíbí, že Hansovu činnost někdo natáčí.


"Řekni sýr..."

Hans poté studentům odhaluje, co je náplní jeho práce. Jako člen Trollí bezpečnostní služby má za úkol držet existenci trollů v tajnosti a pokud se kterýkoliv z nich přiblíží moc blízko k obydleným oblastem, musí se postarat o jeho likvidaci. V nedávné době začalo velké množství trollů opouštět svá území a Hans doufá, že pokud získá vzorek krve jeho z nich, mohlo by to objasnit příčinu jejich přesunu.


Beton a uhlí, tomu žádný troll nemůže odolat

Nahlšený nález ovčí zdechliny pod mostem Hanse opět přivádí na Raglefantovu stopu. Když skupina přijíždí na místo, setkává se opět s Finnem Haugenem, který televizním štábům předkládá vymyšlenou historku o zatoulaném ruském medvědovi, který si pod mostem dělá zásoby. Thomas poukazuje na to, že medvědí stopy poblíž místa nálezu jsou překříženy tak, že by je skutečné zvíře nemohlo vytvořit. Haugen ve vzteku nasedá do auta a při odejzdu přejíždí přes stopy. V noci se Hans navlečený v ochranné výstroji s obří injekční stříkačkou a pomocí dvou ovcí a jedné kozy snaží vylákat Raglefanta. Troll nakonec přichází, ale když se mu Hans pokouší odebrat krev, Raglefant ho ale sráží na zem a pokouší se ho sežrat. Díky plechovému brnění je ale Hans v bezpečí a troll odchází zpátky pod most. Hansovi se konečně daří odebrat trollovi krev, ale při obraně musí použít světelnou pušku a troll exploduje.


Norský Hulk vs. norský Iron Man

Studenti doprovázejí Hanse za veterinářkou, které předávají získanou krev. Na výsledky analýzy si však budou muset několik dní počkat. V krátkém rozhovoru veterinářka uvádí, že trollové nedokáží přeměnit vitamín D ze slunce na vápník. Jejich žaludek napuchne, plyny se tlačí do střev a cév a dochází k explozi. Straší trollové se změní na vápenec. Skupina se dozvídá o velkém vývratu stromů nedaleko jedné osamocené usedlosti. Hans má za to, že tudy prošla tlupa trollů. Jejich stopy vedou do nedalekého opuštěného dolu. Při jeho průzkumu jsou Hans a ostatní zaskočení nečekaným příchodem tlupy Dovregubbenů, která se zde ukládá k odpočinku. Aby toho nebylo málo, Kalle se přiznává, že je křesťan, což registrují i Dovergubbenové a útočí na skupinu. Při útěku na denní světlo je Kalle jedním z trollů sežrán.


Dovregubbenové přicházejí

Jako náhrada za Kalla přijíždí Malica, která je muslimka. Hans sice neví, jak na to trollové budou reagovat, ale rozhoduje se, že s nimi může natáčet. Skupina nachází rozsáhlou plochu lesa zcela zpustošenou, což je typické pro přítomnost Jötunna. Thomasovi se udělá špatně a Hans dostává zprávu, že analýza vzorku krve prokázala přítomnost vztekliny. Z malé chatky patřící Trollí bezpečnostní službě slyší, jak se k nim blíží více než 50 metrů vysoký troll. Hans se domnívá, že právě on je roznašeč vztekliny a důvod, který vyplašil ostatní trolly. Lovec zabíjí trolla světelným projektilem, kterým ho mění v hromadu kamení. Na místo ihned přijíždějí Haugen a vládní agenti, aby zabavili veškeré záznamy. Thomas utíká s kamerou k silnici, kde právě projíždí kamion. Zde nahrávka končí. Následuje sdělení, že o studentech už poté nikdy nikdo neslyšel a záznam norského premiéra, Jense Stltenberga, který připouští existenci trollů, avšak média tento fakt pochopila pouze jako žert.


Hans zasazuje Jötunnovi ránu z milosti

Filmkameratene A/S

7. června 2016 v 16:51 | Alfaraptor |  Filmkameratene A/S
Norská produkční společnost Filmkameratene A/S se sídlem v hlavním městě Oslu, byla založena roku 1986. V jejím čele stojí filmový producent John Martin Jacobsen (*1944).


Logo společnosti
Zdroj: http://facebook.com

Vyhlášení výsledků Heisei kvízu

6. června 2016 v 17:02 | Alfaraptor |  Soutěže
Víkend už je sice za námi a jsme opět na začátku nového školního a pracovního týdne, ale proč si jej nezpříjemnit rozdáním diplomů u příležitosti vyhlášení výsledků Heisei kvízu? Celkem se zúčastnili tři soutěžící: JPRex, Bleskobleska a Magicmax, avšak pouze jediný z nich dosáhl plného počtu bodů. Dříve, než odhalím umístění jednotlivých soutěžících, tak se podíváme na správné odpovědi k jednotlivým otázkám.

Heisei kvíz


Godzilla

1) Po kolika letech od útoku radiokativního monstra v roce 1954 se v Japonsku objevuje nový Godzilla?

Správná odpověď: Po 30 letech, jelikož se první film série Heisei odehrává v roce 1984.


2) Jakým způsobem se s novým Godzillou ve filmu vypořádali?

Správná odpověď: Godzilla byl svržen do kráteru hory Mihara pomocí řízené exploze.Godzilla vs. Biollante

3) Monstrum Biollante v sobě ukrývá genetický materiál tří organismů. Víte kterých?

Správná odpověď: V Biollante se ukrývá genetický materiál růže, člověka (Eriky, dcery Dr. Shiragamiho) a Godzilly.


4) Jak se nazývá armádní letoun nasazený proti Godzillovi? Co je jeho speciální zbraní?

Správná odpověď: Super X2. Jeho speciální zbraní je Plaebné zrcadlo schopné odrazit Godzillův atomový dech.Godzilla vs. King Ghidorah

5) Jak vzniklo tříhlavé monstrum King Ghidorah?

Správná odpověď: Ze tří geneticky upravených tvorů zvaných Dorati, kteří byli při cestování časem vypuštěni na ostrově
Ragos, kde byli místo zraněného Godzillasaura vystaveni účinkům vodíkové bomby.


6) V jakém vztahu je Emmy Kano k novináři a spisovateli Kenichirovi Terasawovi?

Správná odpověď: Emmy je Terasawův vzdálený potomek.Godzilla vs. Mothra

7) Co se vylíhlo z obřího vejce nalezeného na Dětském ostrově?

Správná odpověď: Larva Mothry.


8) Kudy se Godzilla dostal zpět do Japonska?

Správná odpověď: Cestoval podzemními lávovými proudy, až vyšel u hory Fuji.Godzilla vs. MechaGodzilla

9) Odkud byly získány technologické poznatky pro konstrukci MechaGodzilly?

Správná odpověď: Z vylovených pozůstatků Mecha-King Ghidoraha.


10) Byly bojové schopnosti samotného letounu Garuda dostatečné pro boj s Godzillou?

Správná odpověď: Nebyly, proto se od projektu upustilo a začalo se s konstrukcí MechaGodzilly.Godzilla vs. SpaceGodzilla

11) Bitevní stroj M.O.G.U.E.R.A. je schopný rozdělit se na dva samostatně fungující celky nazvané Pozemní MOGERA a Millenium Falcon. Ano nebo ne?

Správná odpověď: Ne, oba celky se nazývají Pozemní MOGERA a Star Falcon.


12) Pomocí jaké budovy čerpal SpaceGodzilla energii z vesmíru?

Správná odpověď: Pomocí Fukuokské věže.Godzilla vs. Destroyah

13) Co způsobilo zkázu Ostrova zrození?

Správná odpověď: Vulkanický ostrov explodoval v důsledku průsaku vroucí vody do přírodní vrstvy uranu uložené v půdě.


14) Kdo definitivně porazil Destroyaha?

Správná odpověď: Ačkoliv velký kus práce odvedl Godzilla, poslední úder mu zasadila armáda pomocí kryopaprsků maserové divize.A nyní už samotnému předávání diplomů:Na 3. místě s krásnými 7 body se umístil Magicmax! Blahopřeji k výsledku! Na diplom si vybral Rodana.


Na 2. místě s půlbodem navíc se umístila Bleskobleska! Opět velká gratulace! V tomto případě byl výběr obrázku ponechán na mně, tak jsem jí vybral Malého Godzillu. Doufám, že se bude líbit.


A na 1. místě s plným počtem 14 bodů se umístil JPRex! Výkon zasluhující velké uznání! Na diplom si vybral "Žhnoucího Godzillu" z filmu Godzilla vs. Destroyah.


Vaše výsledky jsou skutečně zasloužené vzhledem k tomu, že otázky nebyly zrovna jednoduché a bylo zapotřebí pozorně pročítat články. Všem vám moc děkuji za účast a těším se, že se zase někdy setkáme u nějaké z dalších soutěží.

Heisei kvíz

2. června 2016 v 11:47 | Alfaraptor |  Soutěže
Ještě než se vydáme do chladných skandinávských končin za Hansem a jeho trolly, zrekapitulujeme si květnové téma formou malého kvízu složeného z celkem 14 otázek, 2 pro každý film. Počet soutěžících je neomezený. Své odpovědi můžete psát na e-mail jschon@volny.cz do nedělě 5. června 2016. Výsledky budou vyhlášeny v pondělí. Nezapomeňte připsat, jaké Heisei mostrum nebo techniku byste chtěli na diplom.

Heisei kvíz

Godzilla

1) Po kolika letech od útoku radiokativního monstra v roce 1954 se v Japonsku objevuje nový Godzilla?

2) Jakým způsobem se s novým Godzillou ve filmu vypořádali?


Godzilla vs. Biollante

3) Monstrum Biollante v sobě ukrývá genetický materiál tří organismů. Víte kterých?

4) Jak se nazývá armádní letoun nasazený proti Godzillovi? Co je jeho speciální zbraní?


Godzilla vs. King Ghidorah

5) Jak vzniklo tříhlavé monstrum King Ghidorah?

6) V jakém vztahu je Emmy Kano k novináři a spisovateli Kenichirovi Terasawovi?


Godzilla vs. Mothra

7) Co se vylíhlo z obřího vejce nalezeného na Dětském ostrově?

8) Kudy se Godzilla dostal zpět do Japonska?


Godzilla vs. MechaGodzilla

9) Odkud byly získány technologické poznatky pro konstrukci MechaGodzilly?

10) Byly bojové schopnosti samotného letounu Garuda dostatečné pro boj s Godzillou?


Godzilla vs. SpaceGodzilla

11) Bitevní stroj M.O.G.U.E.R.A. je schopný rozdělit se na dva samostatně fungující celky nazvané Pozemní MOGERA a Millenium Falcon. Ano nebo ne?

12) Pomocí jaké budovy čerpal SpaceGodzilla energii z vesmíru?


Godzilla vs. Destroyah

13) Co způsobilo zkázu Ostrova zrození?

14) Kdo definitivně porazil Destroyaha?