Březen 2017

Meganožka/Obří cikáda

30. března 2017 v 18:46 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Megapede/Giant Cicada

Druh: hybrid motýla (řád Lepidoptera) a cikády (čeleď Cicadidae)

Potrava: rostliny

Výška (odhad): 50 metrů (larva), 30 metrů (dospělec)

Délka (odhad): 100 metrů (larva), 50 metrů (dospělec)

Hmotnost (odhad): 500 tun (larva), 200 tun (dospělec)

Rozpětí křídel (odhad): 60 metrů


Charakteristika

Název Meganožka dal této mutaci člen týmu H.E.A.T. Randy Hernandez. Byl odvozen od chybné klasifikace tvora dr. Nickem Tatopoulosem, který se zpočátku domníval, že se jedná o stonožku (třída Chilopoda). Název Obří cikáda je odvozen z latinského cicada, což v překladu znamená stromový cvrček.


Larva Obří cikády zvaná Meganožka se vynořuje z půdy v zemědělské oblasti státu Illionois

Válcovité tělo Meganožky, kryté pevným žáruvzdorným chitinovým exoskeletem, je rozděleno na jedenáct článků. Na hlavě je umístěn pár očí, dva páry kusadel u ústního otvoru širokého přibližně 15 metrů a čtveřice ostnů na čele. Pátý, sedmý, osmý a desátý tělní článek obsahuje dvojici nepravidelných výrůstků, jedenáctý je atypický a vyrůstá z něj pětice větvených výrůstků. Pod hlavou se nachází oblast s jedovatými chloupky, které může vystřelit na útočníka. Dalším obranným mechanismem je plivání pěnovité substance obsahující trávicí kyseliny a biotoxiny. První pár končetin je přeměněn v klepeta, zbytek tvoří přibližně třináct párů panožek sloužících k pohybu. Jedinou slabinou larvy je vystavení se zásahu elektrickým proudem.


Larva vystřeluje jedovaté chloupky na Godzillu


Další z obranných mechanismů Meganožky

Před přeměnou v dospělce Meganožka ukotvuje své tělo v lepkavých vláknech podzemní chodby, kterou si vyhrabala a opouští exoskelet larválního stádia v podobě Obří cikády.


Prázdný exoskelet ukotvený lepkavými vlákny v podzemní chodbě


Obří cikáda v letu

Tělo Obří cikády je rozděleno na hlavu, hruď a zadeček. Hlava si zachovala stejný vzhled jako u larvy, stejně tak přední pár klepetovitých končetin, který spolu s dalšími třemi páry ostnitých kráčivých končetin vyrůstá ze spodní části hrudi. Na její svrchní části se nachází pár křídel sloužících k letu a také k produkci zvuku o vysoké frekvenci k přilákání potenciálního partnera, který tříští sklo a ruší rádiovou komunkaci. Na zadečku, který je zakončen dvěma krátkými štěty vyrůstají dva páry ostnitých výrůstků. Schopnost plivat pěnovitou substanci si ponechává i nadále. Dospělcův exoskelet dokáže vydržet výbuch protiletadlové střely Stinger a je imunní vůči elektrošokům.


Pole poničené Meganožkou

Původ této mutace není známý. První hlášení jejího výskytupochází ze státu Illinois, od farmáře, který našel své pole rozryté neznámým tvorem. Meganožka se později vynořila z podzemí na pouti ve státě Indiana. Zde se krátce střetla s Godzillou, který byl po zásahu jedovatou pěnou z úst larvy donucen se stáhnout. Meganožka se poté přesunula do podzemí, kde se proměnila v dospělce, Obří cikádu. Ta vzduchem zamířila k městu Chicago, kde se usadila na vrcholu mrakodrapu John Hancock Center a začala křídly vydávat zvuk k přilákání partnera, který způsobil problémy v ulicích města. Týmu H.E.A.T. se podařilo pokrýt křídla Cikády izolační pěnou, čímž jeho členové zabránili vydávání zvuku a také znemožnili mutaci uletět, čehož využil Godzilla, který hmyz srazil do vody a utopil.


Godzilla pod hladinou bojuje s Obří cikádou

Skutečné cikády (čeleď Cicadidae) patří mezi hmyz rozšířený na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy. Na rozdíl od mutace však u nich probíhá během dospívání proměna nedokonalá, což znamená, že se z vajíčka vylíhne nymfa, která je od začátku podobná dospělci. Obě stádia se živí mízou stromů. Samečci lákají samičky pomocí zvuku vydávaného membránou na zadečku. Mezi největší druhy patří Megapomponia imperatoria z jihovýchodní Asie s délkou těla okolo 7 centimetrů a rozpětím křídel až 20 centimetrů.


Megapomponia imperatoria

Seriál Godzilla - Metamorfóza

29. března 2017 v 18:33 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Metamorphosis

Premiéra: 29. 1. 2000

Stopáž: 22 minut

Scénář: George Melrod

Hudba: Jim Latham

Režie: Alan Caldwell


Děj

Pole farmářů v americkém státě Ilinois jsou požírána neznámým tvorem. Tým H.E.A.T. na místě nachází rozryté pozemky podkopané sítí tunelů a zvláštní pěnu. Randymu se pomocí staelitních snímků daří tvora vystopovat do areálu pouti ve státě Indiana. Tým zjišťuje, že má co do činění s obřím hmyzem, kterému Randy dává přezdívku Meganožka. Když se zbraně proti monstru ukazují být neúčinné, přichází Godzilla a pouští se s ním do boje. Meganožka na něj ale vypouští jedovaté chloupky a stříká mu do očí pěnu, kterou si musí jít smýt do vody. Obří hmyz mezitím mizí v hlubinách země.


To by nebyla pouť, aby se tam nestrhla nějaká rvačka!

Tým plánuje, jaké další kroky podnikne proti Meganožce. Jeho členové si během předchozího boje všimli, že obří hmyz reagoval negativně na zásah elektrickým proudem, když ho Godzilla proti generátoru elektřiny. Mendel proto vyrábí přístroj schopný pokrýt Meganožku sítí elektrických výbojů. S Nickem a Monique se vydává do podzemí, tam však ale všichni tři nacházejí jen prázdný svlečený exoskelet, což naznačuje, že se jednalo o larvu. Dospělec ve formě Obří cikády se usazuje na vrcholu chicagského mrakodrapu John Hancock Center, odkud svými křídly vydává zvuk o vysoké frekvenci k přilákání partnera, který tříští sklo a ruší veškerou rádiovou komunikaci.


Závada není na vašem přijímači

H.E.A.T. se pokouší zasáhnout Cikádu elektrickou sítí, ta je ale proti ní už nyní imunní. Aby mutaci zabránili v produkování zvuku, pokrývají Nick a Monique její křídla izolační pěnou, která je znehybňuje. Vracející se Godzilla strhává mrakodrap i s Cikádou k zemi a shazuje ji do vody, kde je utopena.


Godzilla tiskne Cikádu ke dnu

Paprsková zbraň

28. března 2017 v 18:37 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: neuveden

Typ: zbraň

Délka (odhad): 90 centimetrů (zbraňová část), 50 centimetrů (nádrž s palivem)

Hmotnost (odhad): 3 kilogramy (zbraňová část), 6 kilogramů (nádrž s palivem)


Charakteristika

Tato zbraň je součástí výbavy hasičského sboru města New York.


Major Hicks pálí ze zbraně na Medusu

Dvouhlavňová zbraň se sklápěcí pažbou je přívodní hadicí spojena s palivovou nádrží uchycenou popruhy na zádech uživatele. Po stisknutí spouště z hlavní vychází dvojice klikatých koncentrovaných paprsků o vysoké teplotě, které se s rostoucí vzdáleností vyrovnávají.


Medusa je zasažena několika paprsky současně

Během útěku obří zmutované mořské sasanky zvané Medusa se dr. Tatopoulos a major Hicks s pomocí hasičů vybaveni těmito zbraněmi pokusili intenzivním žárem jejich paprsků přimět mutaci změnit skupenství svého těla na kapalné kvůli snadnějšímu odchycení. Plán vyšel, ale Medusa se stáhla do podzemních prostor metra. Později však byla zkapalněna Godzillovým atomovým dechem a uzavřena do dvojice cisteren.


Vlivem intenzivního žáru paprsků se Medusino tělo roztéká

Laserová puška pořádkových sil

28. března 2017 v 16:59 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: neuveden

Typ: zbraň

Délka (odhad): 90 centimetrů

Váha (odhad): 3 kilogramy


Charakteristika

Tyto pušky jsou součástí výbavy policejního sboru města New York a Armády Spojených států amerických. Jejich munice má modrou a červenou barvu. Byly nasazeny během útěku obří zmutované mořské sasanky zvané Medusa v New Yorku, při incidentu s Obří cikádou v městě Chicago a také proti Godzillovi a obřímu štírovi Ts-eh-Go u americké vojenské základny Fort Armstrong v Novém Mexiku. Jsou také součástí arzenálu armádního výzkumného zařízení pro studium mutací známého jako Ostrov monster a ekoteroristické organizace S.C.A.L.E. Jejich poslední známé použití je datováno do alternativní budoucnosti v roce 2022, kdy byl svět zamořen genetickými mutacemi známými pod akronymem D.R.A.G.M.A.


Newyorkský policista (vlevo) pálí z pušky na Medusu


Vojáci vybavení puškami během útoku Obří cikády


Posádka základny Fort Armstrong střílí po Godzillovi


Voják s puškou na Ostrově monster je zasažen lepkavým skeretem King Cobry


Ekoteroristé z organizace S.C.A.L.E. vyzbrojení puškami


Členka odboje proti D.R.A.G.M.A. provádí údržbu své zbraně

Laserová pistole

27. března 2017 v 16:35 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: neuveden

Typ: zbraň

Délka (odhad): 30 centimetrů

Hmotnost (odhad): 1,5 kilogramu


Charakteristika

Tyto zbraně jsou součástí výbavy Armády Spojených států amerických a členů policejního sboru města New York. Vystřelené paprsky mají modrou barvu. Byly nasazeny během incidentu s Obřími zmutovanými černými vdovami na ostrově La Palma a později při útěku obří zmutované mořské sasanky zvané Medusa v ulicích New Yorku. Je také součástí arzenálu agentky Monique Dupre a ekoteroristické organizace vystupující pod názvem S.C.A.L.E.


Major Hicks s vytasenou zbraní


Příslušníci policejního sboru města New York střílí po Meduse


Agentka Dupre zaměřuje obřího štíra Ts-eh-Go


Člen týmu H.E.A.T. Randy Hernandez zápasí s ekoteroristou z organizace S.C.A.L.E.
držícím v ruce laserovou pistoli


Vůdkyně organizace S.C.A.L.E. Alexandra Springer drží reportérku Audrey Timmonds jako rukojmí

Dosavadní informace o novém Godzillím filmu

26. března 2017 v 15:00 | Alfaraptor |  Novinky a oznámení
Dnešním dnem bude na akci s názvem AnimeJapan 2017 představen vůbec první animovaný film s králem monster nazvaný Godzilla: Planeta monster (ゴジラ 怪獣惑星/Gojira: Kaijū wakusei), jenž v budoucnu budou následovat ještě další dvě pokračování. V tomto článku naleznete souhrn všech důležitých informací a materiálů, které se k snímku objevily.


Oficiální plakát, jehož horní části stojí
"Rozhodně dobydu tuto planetu (Zemi) zpět."

Jako první si představíme souhrn děje z oficiální stránky filmu http://godzilla-anime.com:


Poslední léto 20. století. V ten den si lidé začali uvědomovat, že nejsou jedinými vládci planety Země.

Příchod obřích tvorů známých jako "kaiju" (japonský výraz pro monstra) a staršlivé bytosti, která všechna monstra zabíjí: Godzilly. Během bitev proti kaiju trvajících půl století lidstvo zažívá neustálé porážky, až nakonec přichází s plánem opustit Zemi. V roce 2048 skupina lidí vybraná umělou inteligencí pod správou centrální vlády nastaupuje na mezihvězdnou uprchlickou vesmírnou loď "Aratrum" mířící k "Tau Cetus e", planetu vzdálenou 11,9 světelného roku. Avšak přírodní podmínky na Tau e se od těch pozemských výrazně lišily a nebyly vhodné pro oslídlení člověkem.

Jeden z pasažérů, mladík Haruo, který byl ve svých čtyřech letech svědkem toho, jak Godzilla zabil jeho rodiče, už dvacet let nemyslí na nic jiného, než jak vrátí zpět na Zemi a porazí Godzillu. Když se šance na nový domov rozplyne, stává se skupina Haruových stoupenců majoritou a prosazuje dlouhou a nebezpečnou cestu hyperprostorem zpět na Zemi.

Na Zemi však uběhlo 20 000 let a stal se z ní neznámý svět s ekosystémem ovládaným Godzillou.

Podaří se lidstvu dobýt Zemi zpět? A ovládne Haruo svůj osud?Na oficiálních stránkách bylo také uvěřejněno několik designových návrhů futuristické techniky a prostředí, které se ve filmu objeví:Jen před přebližně osmi hodinami se nám naskytl pohled na některé z postav a jejich životopisné údaje:


Horní řada (zleva): Haruo Sakai, Metofes, Yuko Tani
Dolní řada (zleva): Martin Lazzari, Adam Bindewlad, Muluel Galg

Haruo Sakai

Pohlaví: muž

Druh: člověk/Japonec

Hodnost: kapitán

Věk: 24 let


Info: Po ztrátě rodičů při Godzillově útoku jím cloumá nevýslovná touha po pomstě. Je velmi zkušený a ačkoliv na to nevypadá, je vysportovaný a odolný.


Metofes

Pohlaví: muž

Druh: mimozemšťan/Mesif

Hodnost: civilní kněz a armádní podplukovník (arcibiskup exifské církve)

Věk: 50 let (ekvivalent lidských 25 let)


Info: Muž mnoha cnostní těšící se velkému respektu za překračování hranic. Lidumil s přívětivým úsměvem a klidným hlasem. Má pro Harua pochopení.


Yuko Tani

Pohlaví: žena

Druh: člověk/Japonka

Hodnost: seržant major

Věk: 19 let


Info: Vychována s osiřelým Haruem, chodila do nižšího ročníku než on. Ačkoliv je poměrně vysoká, není si moc jistá svojí silou. S oblibou navrhuje a predělává zbraně.


Martin Lazzari

Pohlaví: muž

Druh: člověk/Američan s italskými předky

Hodnost: Major

Věk: 34


Info: Amrádní environmentální biolog. Optimista se zvědavostí výzkumníka. Specialista analyzující pravdu o pozměněném globálním ekosystému.


Adam Bindewald

Pohlaví: muž

Druh: člověk/Němec

Hodnost: poručík

Věk: 21


Info: Pilot výsadkového plavidla a především vnášedel. Mladý důstojník ohoromený Haruovými činy. Přemýšlivý a s veselou povahou.


Mulel Galg

Pohlaví: muž

Druh: mimozmešťan/Bilzard

Hodnost: podplukovník/technický důstojník

Věk: 60 let (ekvivalent lidských 35 let)


Info: Jako Bilsard má silné tělo s úžasnou tělesnou stavbou. Mimo to je výborným technikem.


Na závěr je ještě potřeba zmínit to nejdůležitější: monstra! K nim však zatím ještě nebyly zveřejněny žádné materiály. Z oficiálních zdrojů však bylo potvrzeno, že se kromě Godzilly ve filmu také objeví obří kudlanka Kamacuras, která se objevila ve filmech Syn Godzilly: rozhodující bitva na Ostrově monster (1967) a Godzilla: Konečné války (2004), monstrum Orga poprvé viděné ve filmu Godzilla 2000: Milénium (1999), vesmírné monstrum Dogora ze stejnojmenného filmu z roku 1964, monstrum Daghara z druhého filmu trilogie Mothra s podtitulem Podmořská bitva (1997) a a možná i mnohá jiná.

Premiéra filmu pro veřejnost je stanovena na listopad 2017.

Neznámé mutace z cirkusu Mutant Mania

17. března 2017 v 18:09 | Alfaraptor |  TriStar
Původní názvy: neuvedeny

Druhy: neznámé

Potrava: neznámá

Rozměry: neznámé


Charakteristika

Tyto mutace byly součástí zvěřince cirkusu Mutant Mania provozovaného principálem Tobiasem Wilsonem.


První z mutací

První mutace byla viděna, když doktoři Nick Tatopoulos a Mendel Craven procházeli spolu s principálem Wilsonem zákulisím cirkusu. Ležela na dně klece překryté plachtou. Podle znetvořené hlavy s velkým okem poseté výrůstky a končetiny lze usuzovat, že se nejspíš jednalo o nějakého plaza nebo obojživelníka.


Dr. Craven je vyděšen pařátem druhé mutace

Druhá mutace se pokusila chytit dr. Cravena, čímž ho vyděsila. Její končetina je pětiprstá a opatřená drápy, přičemž prostřední je největší a nejsilnější. Podle vzhledu se dá usuzovat, že se nejspíš jednalo o nějakého ptáka nebo přežívajícího dinosaura.

Co se s mutacemi stalo po zatčení Tobiase Wilsona, není známo.

Medusa

16. března 2017 v 18:24 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Medusa

Druh: obří zmutovaná mořská sasanka (řád Actinaria)

Potrava: živiny z elektrolytů

Rozměry: podle množství přijaté vody


Charakteristika

Jméno této mutace je odvozeno od Medusy (Μέδουσα), obludné dcery řeckého boha Forkýna a jeho manželky Kéty. V překladu znamená strážkyně/ochránkyně.


Medusa na útěku ze své nádrže

V pevném stavu má Medusino tělo kuželovitý tvar, z něhož vyrůstá po obvodu pět chapadel sloužících k pohybu a lapání kořisti. Nespočet menších ramen vyrůstá ze základny těla a slouží primárně k pohybu. Uprostřed těla se nachází ústní otvor se čtyřmi zuby ve spodní části a nad ním jediné oko.


Oběť Medusy před a po vysátí tekutin

Medusin metabolismus získává živiny z elektorlytů obsažených v tekutinách kořisti. Ty z ní dokáže vysát pomocí polopropustných membrán svých pokožkových buněk. Její tělo výborně absorbuje vodu, s čímž se také pojí neomezeně rostoucí velikost. Další schopností Medusy je vratná změna z pevného skupenství těla na tekutou slizovitou formu schopnou proniknout i tou nejužší škvírou. Tato proměna je možná díky vnitřnímu termostatu reagujícímu na změnu teploty. Když se teplota zvýší, aktivuje se katalyzátor urychlující přeměnu na tekuté skupenství. Naopak při nižší teplotě si tělo uchovává svůj pevný základní tvar. Tato schopnost se u Medusy nevyskytovala hned od začátku, což by mohlo naznačovat, že u ní mutace ještě stále probíhají. Mimo to má její tělo vynikající regenerativní schopnosti.


Medusa během představení cirkusu Mutant Mania

Podle slov principála cirkusu Mutant Mania, Tobiase Wilsona, Medusa údajně pochází z oblasti izolovaného tichomořského atolu. Po odchycení byla umístěna do nádrže s vodou a ukazována veřejnosti během představení. Při exhibici v New Yorku však dokázala změnit skupenství svého těla a proniknout škvírou v nádrži. Na útěku za sebou zanechala spousty dehydratovaných lidských obětí, které se však naštěstí podařilo zachránit. Policejní složky se ji pokusily zastavit střelbou, ale jejich snažení se ukázalo marným kvůli jejím neobyčejným regenerativním schopnostem. Tým H.E.A.T. se snažil Meduse zabránit proniknout do rezervoáru s pitnou vodou aktivováním elektrického plotu, ale monstrum si našlo cestu dovnitř změnou skupenství těla. Po absorbování vody nabyla na velikosti. Když se objevil Godzilla, Medusa ho ve slizovité formě obalila a vysála z něj vodu. Ve spolupráci s místními hasiči se H.E.A.T. pokusil vylákat Medusu, aby ji mohli zkapalnit a odchyit, ale unikla jim do prostor metra a odtud do přílivové úžiny East River. Naštěstí zasáhl Godzilla a pomocí atomového dechu Medusu zkapalnil a tým H.E.A.T. ji uzavřel do dvou cisteren, které byly naloženy na kamion. Tobias Wilson se pokusil s vozem ujet, ale byl zadržen a zatčen. Co se pak stalo s Medusou, není známo.


Godzilla vráží hlavou do Medusy během souboje v rezervoáru pitné vody

Obří korovec

15. března 2017 v 16:57 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Giant Gila Monster

Druh: obří jedovatý ještěr korovec jedovatý (Heloderma suspectum)

Potrava: maso

Výška (odhad): 2 metry

Délka (odhad): 5 metrů

Hmotnost (odhad): 2 tuny


Charakteristika

Obří korovec byl jednou z mutací vystupujících v cirkusu Mutant Mania provozovaném Tobiasem Wilsonem.


Obři korovec během představení proskakuje obručí

Zavalité tělo zakončené tlustým ocasem s tupou špičkou podpírají čtyři silné čtyřprsté končetiny s drápy. V tlamě se nachází celkem osm zubů, přední pár ve spodní čelisti je nejvýraznější. Oči jsou poměrně malé.


Krotitel pomocí biče pobízí Obřího korovce ke skoku

Jak se Obří korovec dostal do vlastnicitví principála Tobiase Wilsona, není známo. Až do útěku obří mořské sasanky zvané Medusa byl trénován a nucen vystupovat na představeních. O jeho dalším osudu i osudu ostatních mutací z cirkusu po zatčení Wilsona snažícího se ujet se znovu polapenou Medusou neexistují žádné informace.


Korovec jedovatý (Heloderma suspectum)

Spolu se svým příbuzným, korovcem mexickým (Heloderma horridum), patří korovec jedovatý (Heloderma suspectum) k jedněm z mála jedovatých ještěrů žijících na naší planetě. Jedové žlázy se nacházejí v dolní čelisti, jejich jed je neurotoxický (působí na nervový systém) a způsobuje silné bolesti. Pro zdravého dospělého člověka by ale neměl představovat ohrožení na životě. Živí se drobnými obratlovci, mršinami a především vejci. Může dosáhnout délky až 56 centimetrů a hmotnosti 2,3 kilogramu.

Seriál Godzilla - Obludárium

14. března 2017 v 17:05 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Freak Show

Premiéra: 11. 12. 1999

Stopáž: 22 minut

Scénář: Steve L. Hayes

Hudba: Jim Latham

Režie: Nathan Chew


Děj

Vcelku poklidný pátek na základně týmu H.E.A.T. je přerušen útokem na Godzillu. Několik lidí najatých na polapení monstra je zadrženo Nickem a ostaními. Tým se od nich dozvídá, že jim za získání Godzilly zapaltil jistý Tobias Wilson, principál cirkusu Mutant Mania, známého ukázkami cvičených mutací, který právě přijel do města. Nick, doprovázený Randym a Mendelem, se vydává na stadion Nassau Colliseum vyrovnat s Wilsonem účty. Domnívá se totiž, že principál pouze zneužívá znetvořených mutací pro své vlastní obohacení. Ten však tvrdí, že se o ně dobře stará a že jeho show má za účel odnaučit publikum nenávist k mutacím. Během představení ale uniká obří mořská sasanka zvaná Medusa ze své nádrže a vysává tekutiny z každého člověka, kterého cestou potkává.


Medusa na útěku

Obří žahavec působí v ulicích chaos a zanechává za sebou spoustu dehdratovaných obětí. Když nabírá směr k rezervoáru pitné vody, pokouší se tým H.E.A.T. zastavit Medusu aktivací elektrického plotu postaveného kolem nádrže. Medusa ale proměňuje své tělo na tekutý sliz a proniká do vody, kde nabývá na velikosti. Godzilla je po příchodu žahavcem zcela obalen a také přichází o všechny tekutiny v těle. Pomocí tanků majora Hickse je Godzilla naštěstí zatlačen zpět do nádrže, kde si ztracenou vodu opět doplňuje.


Vyčerpaný Godzilla leží na okraji nádrže

Godzilla dohání Medusu na pobřeží, kde ji atomovým dechem mění na kapalné skupenství. Tým H.E.A.T. ji pak pomocí vybavení k likvidaci ropných havárií uzavírá do dvou cisteren a nakládá na kamion. Tobias Wilson se pokouší s vozem ujet, je ale zadržen a zatčen. Po skončení akce se Elsie vydává na rande na slepo do čínské restaurace, které si sjednala přes seznamku. K jejímu údivu tam na ni čeká Mendel, který se přihlásil na stejnou seznamku a je stejně překvpaený jako ona.


To je ale náhoda!


Kam dál?

< | Vidina | Rozcestník filmů a epizod |