Duben 2017

Armillaria

29. dubna 2017 v 17:37 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Armillaria

Druh: obří zmutovaná stopkovýtrusá houba rodu Armillaria (václavka)

Potrava: aminokyseliny jiných organismů

Celková rozloha okupovaného území: 6 070 hektarů (60 700 000 metrů čtverečních)

Hmotnost hlavního těla: 45 tun


Charakteristika

Název této mutace je odvozen od latinského názvu rodu stopkovýtusých hub václavek (Armillaria) v překladu znamenající lehká plachetka, což je blanitý obal, který v mládí obklopuje celou plodnici houby.


Armillaria natahuje úponky svého podhoubí za potravou

Tělo Armillarie je nepravidelného tvaru a skládá se z centrální části poseté plodnicemi a větvícím se článkovaným podhoubím dlouhým až několik kilometrů, které obsahují enzymy ke zpracování aminokyselin získaných z potravy. Tyto úponky zakončené přísavkami a párem hmatových útvarů vynikají neobyčejnou mírou regenerace a dokáží vyrůstat také z mezer mezi články. Od svých normálních příbuzných se Armillaria liší především existencí jakési obdoby nervové soustavy a schopností cíleného a samostatného pohybu.


Úponky Armillarie útočí na městskou radnici ve státě Michigan


Podle slov dr. Elsie Chapman byla Armillaria ovlivněna nadměrným používáním pesticidů na polích v americkém státě Michigan, které jí umožnily narůst do takových rozměrů, že by jí pouhé parazitování na rostlinách, které je jejím hlavním způsobem obživy, nemuselo dostačovat. Armillaria způsobila značné škody místním farmářům, když začala likvidovat zemědělsky významné plodiny. Za týden byla takto schopna zdecimovat přibližně 61 metrů čtverečních. Po útoku na městskou radnici požádali obyvatelé zasažené oblasti o pomoc tým H.E.A.T. Dr. Mendel Craven a Randy Hernandez se vydali situaci prošetřit, byli však během cesty na místo Armillarií napadeni. Godzilla a agentka Monique DuPre byli později vážně ohroženi na zdraví, když z nich úponky zmutované houby vysály značné množství aminokyselin. Když se týmu H.E.A.T. ve spolupráci s Armádou Spojených států amerických podařilo společnými silami vystopovat a odkrýt centrální tělo Armillarie, pokusili se pomocí zbraní proniknout ochrannými vrstvami její pokožky, aby tak zasáhli a orchromili její nervovou soustavu. Obří houba se však nehodlala vzdát bez boje a podlehla nakonec až Godzillovi, který ji svou tlamou vytrhl ze země a odhodil do písečných dun, které neobshaovaly žádnou potravu jejímž pozřením by se mohla zregenerovat a spálil ji na popel atomovým dechem.


Godzilla spaluje Armillarii na popel

Skutečné houby rodu Armillaria, u nás známé pod českým názvem václavka, patří mezi obávané stromové parazity. Jejich podhoubí proniká do kořenů a pod kůru stromů, odkud si odebírá živiny. Jedlé plodnice dosahují výšky třeně až 15 centimetrů a podobných rozměrů může dosáhnout i klobouk. Byla u nich prokázána pozoruhodná dlouhověkost - václavka smrková (Armillaria ostoyae, zvaná též Armillaria solidipes) rostoucí na chráněném území Malheur National Forest v americkém státě Oregon, je údajně stará 2 400 let a její podhoubí se rozrůstá na ploše zaujímající přibližně 9 kilometrů čtverečních.


Václavka smrková
(Armillaria ostoyae/Armillaria solidipes)

Seriál Godzilla - Pohyb v podzemí

28. dubna 2017 v 16:43 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Underground Movement

Premiéra: 1. 4. 2000

Stopáž: 22 minut

Scénář: Marsha F. Griffin

Hudba: Jim Latham

Režie: Sam Liu


Děj

Farmáři v americkém státě Michigan přicházejí z neznámých příčin o své plodiny. Později se ukazuje, že viníkem je obří zmutovaná houba, která svými chapadlovitými úponky vysává živiny ze všech rostlin, s nimiž přijde do kontaktu. Mezitím u základny týmu H.E.A.T. Mendel a Randy testují nové vybavení, přičemž se opět popichují. Za Nickem přichází jeho právník, který mu ozamuje, že ho město Miami zažalovalo za škody způsobené během útoku Skeetery činící 50 000 000 dolarů. Zatímco Nick, Elsie a Monique odjíždějí vypovídat před soud, Mendelovi a Randymu je svěřeno na starost hlídání základny.


Přítomnost právníka nevěstí nic dobrého

Randy odpovídá na telefonát z Michiganu a spolu Mendelem se vydávají prošetřit hlášení útoku obří houby. Během cesty jsou však napadeni jejími úponky, jejich vůz je zničen a zůstávají ztraceni uprostřed divočiny. Vyrábějí si provizorní zbraně pro boj s houbou a zároveň si zachraňují životy. Nick se během přestávky v soudním přelíčení marně pokouší dovolat Randymu. Monique se daří vystopovat signál jeho mobilního telefonu kamsi do lesů v Michiganu. Nick se z internetu dozvídá o místních útocích na zemědělské oblasti, přičemž uvědomuje majora Hickse a spolu s Monique a Elsie vyrážejí Randymu a Mendelovi na pomoc. Přilétají v helikoptéře zrovna ve chvíli, kdy oba ztracení členové týmu opět bojují s obřími úponky. Houba se pokouší strhnout stroj k zemi, to už ale do oblasti přichází Godzilla. Okamžitě je živiny vysávajícími úponky sevřen a jen díky včasnému zásahu Nicka a ostatních stíhá včas uprchnout. Než se jim však podaří zahnat houbu zpět do podzemí, stačí jeden z úponků vysát živiny z Monique, čímž ji nebezpečně osalbuje.


Monique v nebezpečném sevření

O Monique je postaráno a Nick provádí analýzu vzorku jednoho z úponků, který patří na rostlinách parazitující houbě rodu Armillaria, dlouhověkému organismu, který zmutoval zřejmě kvůli nadměrnému množství pesticidů v půdě. Jediný způsob, jak houbu zničit, je najít její "mozek", centrální tělo ze kterého vyrůstají všechny úponky. Randymu se ho daří najít pomocí radaru a s pomocí armádních rypadel a buldozerů ho vyhrabávají ze země. Nick a ostaní pokoušejí zbraněmi prorazit svrchní vrstvy těla Armillarie, aby mohli zasáhnout její nervový systém, houba se však nehodlá vzdát bez boje. Godzilla přichází na pomoc a odhazuje její tělo do písečných dun, kde se pro Armillarii nenachází žádná dostupná potrava pomocí níž by se mohla zregenerovat a spaluje ji na popel svým atomovým dechem. Když se tým vrací na základnu, přichází za nimi opět Nickův právník, tentokrát se zprávou, že město Miami svoji žalobu stáhlo, poté co bylo uznáno, že škody vznikly během stavu ohrožení.


Godzilla útočí na Armillarii

Skeetera

24. dubna 2017 v 19:16 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Skeetera

Druh: samice zmutovaného komára (druh Aedes taeniorhynchus)

Potrava: krev

Výška (odhad): 10 metrů

Délka (odhad): 8 metrů

Hmotnost (odhad): 100 tun

Rozpětí křídel (odhad): 12 metrů


Charakteristika

Název této mutace je odvozen od anglického slova skeeter, což je hovorové označení pro komára a koncovky -ra, která je hojně používaná ve jménech mnoha monster. Původcem názvu je Randy Hernandez, člen týmu H.E.A.T.


Záběr Skeetery během jejího útoku v Miami

Tělo Skeetery je rozděleno na hlavu, hruď a zadeček. Na hlavě se nachází pár očí, tykadel, dva páry palp (senzorických orgánů) a dlouhý bodcovitý sosák k sání krve. Z hrudi, která je na svrchní části pokrytá ostny, vyrůstá pár křídel a tři páry článkovaných kráčivých končetin se třemi drápy. Hlavní schopností Skeetery je krátkodobé získání schopností oběti, které saje krev pomocí zmíněného sosáku. Mimo to je také obratným letcem a vyniká také ohromnou silou. Avšak při používání nově získaných schopností u ní rychle dochází k dehydrataci, což vede k jejímu oslabení. Její další slabinou je nízká odolnost vůči elektrickému proudu.


Skeetera používá atomový dech získaný sáním Godzillovy krve

Podle slov dr. Nicka Tatopoulose Skeetera pochází z floridských močálů Everglades, odkud se při hledání potravy přesunula do obydlenějších oblastí na pobřeží Miami. Zatím, co se tým H.E.A.T. s Godzillou snažili monstrum zpacifikovat, místní armádní složky zahájily evakuaci obyvatel z okolí incidentu. Úsilí týmu H.E.A.T. se pokusila překazit ekoteroristická organizace S.C.A.L.E., avšak Godzillovi se podařilo úspíšit dehydrataci Skeetery pomocí atomového dechu, čímž ji zneškodnil. Obří komár byl poté přesunut na Ostrov monster, výzkumné zařízení Armády Spojených států amerických pro studium monster. Byla však vysvobozena během útoku S.C.A.L.E. spolu s dalšími zde drženými mutacemi, C-Rexem, King Cobrou a Obřím netopýrem. S posledními dvěma jmenovanými mutacemi Skeetera později bojovala. Při druhém střetu ji Godzilla svým ocasem smetl do ostrovníc generátorů enegrie, jejichž elektrické výboje ji ochromily. V alternativní budoucnosti byla Skeetera spolu s ostatními mutacemi z Ostrova monster vypuštěna majorem Hicksem jako zoufalé řešení v boji proti geneticky upraveným tvorům označovaným jako D.R.A.G.M.A., při kterém všechny mutace zahynuly.


Skeetera vysává krev z King Cobry

Skutečný komár druhu Aedes taeniorhynchus se vyskytuje v bažinných oblastech jihu USA, Střední Ameriky a severovýchodu Jižní Ameriky. Objevuje se hojně po deštích a záplavách, je velice agresivní a je schopný přenášet nemoci.


Komár Aedes taeniorhynchus
Autor: Sean McCann

Seriál Godzilla - S.C.A.L.E.

22. dubna 2017 v 17:53 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: S.C.A.L.E.

Premiéra: 2. 10. 1999

Stopáž: 22 minut

Scénář: Scott Lobdell

Hudba: Jim Latham

Režie: Chris Berkeley


Děj

Prostřednictvím záběrů kameramana Victora "Bivoje" Palottiho a záznamů bezpečnostních kamer jsme svědky incidentu zahrnujícího obřího zmutovaného komára přezdívaného Skeetera a teroristické organizace známé pod zkratkou S.C.A.L.E.

Nick před Audrey vypovídá na kameru o útoku Skeetery v zálivu Miami Bay v americkém státě Florida. Tým H.E.A.T. se pokusil Skeeteru pomocí své lodi odlákat z přístavu, v čemž mu ale zabránila ponorka Alexandry Springer vedoucí radikální skupiny bojovníků za práva zvířat říkající si S.C.A.L.E. - z anglického Servants of Creatures Arriving Late to Earth (Služebníci tvorů opozdivších se s příchodem na Zemi). Navzdory zásahu radikálů se Godzillovi podařilo zneškodnit obřího komára a Springer byla zatčena. Tým H.E.A.T. poté vyráží studovat Skeeteru na Ostrov monster, armádní zařízení pro studium mutací vybudované z bývalé základny Mimozemšťanů z Leviathanu známé jako Stanoviště omega. Nikdo z jeho členů však netuší, že mají v podpalubí Heat Seekeru dva černé pasažéry v podobě Audrey a Bivoje.


Godzilla a Skeetera bojují na pobřeží Miami

Audrey a Bivoj zjišťují, že jsou na ostrově kromě Skeetery ze studijních účelů drženi také Obří netopýr, C-Rex a King Cobra. Krátce na to však po celém zařízení znějí poplašné sirény kvůli příjezdu ponorky patřící S.C.A.L.E. Tu sem navedlo sledovací zařízení, které si Audrey tajně převzala od Springer. Ukázalo se, že se Springer dostala zpět na svovobu pomocí svého právníka. Teroristé zneškodňují vojáky pomocí uspávacího plynu, berou majora Hickse, Bivoje a tým H.E.A.T jako rukojmí a vypouští všechny mutace ze svých výběhů. Audrey je předvedna před Springer, aby dokumentovala její dílo.


Mutace se dostávají na svobodu

Monique, která se už dříve oddělila od zbytku týmu, manuálně aktivuje jednu z bariér výběhu a uvězňuje pod ní C-Rexe a King Kobru. Otřesy vyvolané soubojem Obřího netopýra a Skeetery poskytují Nickovi a majoru Hicksovi šanci přemoci své věznitele. Také Godzilla připlouvá na ostrov a opět bojuje se Skeeterou, která porazila Obřího netopýra. Ránou ocasem sráží obřího komára do generátorů elektrické energie, jejichž výboje ochromují celé jeho tělo. Tým H.E.A.T. a major Hicks získávají ostrov zpět pod kontrolu a Springer a její stoupenci jsou zatčeni. Audrey se nakonec rozhoduje videokazetu se záběry incidentu místo publikování spálit, protože některé příběhy je lepší nechat nevyřčené.


"Slepé odhodlání může způsobit važné následky."

Zmutovaní štíři

18. dubna 2017 v 18:26 | Alfaraptor |  TriStar

Ts-eh-Go/První vlna

Původní název: Ts-eh-Go/First Wave

Druh: prototyp geneticky upraveného štíra (rod Pandinus?)

Potrava: maso

Výška (odhad): 12 metrů

Délka (odhad): 180 metrů

Hmotnost (odhad): 300 tun


Charakteristika

Výraz Ts-eh-Go pochází z jazyka indiánského kmene Navajo a v překladu znamená štír. Označení První vlna odkazuje na projekt biologických zbraní vyvíjený na vojenské základně Fort Armstrong v Novém Mexiku pod vedením Charlese Tarringtona, plukovníka armády Spojených států amerických.


Ts-eh-Go/První vlna v oblasti s omezeným přístupem u základny Fort Armstrong

Tělo tohoto štíra je rozděleno na srostlou hlavohruď a článkovaný zadeček zakončený jedovým bodcem. Jed, který produkuje, obsahuje kombinaci kyseliny octové (CH3COOH), kyseliny mravenčí (CH2O2) a chlor a je velice agresivní vůči většině povrchů. Ze spodní části hlavohrudi vyrůstají pouze tři páry článkovaných kráčivých končetin a pár makadel přeměněných v klepeta k lapání a přidržení kořisti. V přední části těla se nachází ústní otvor s chtinovými zuby lemovaný dvěma páry klepítek (chelicer). Tři páry očí se nacházejí na svrchní části hlavohrudi.


Střet Godzilly s obřím štírem

Ts-eh-Go byl vytvořen dr. Georgem Taylorem v rámci projektu výzkumu a výroby biologických zbraní na vojenské základně Fort Armstrong v Novém Mexiku. Jakožto první vytvořený subjekt se u něj vyskytovala řada nedostatků, jmenovitě například nadměrná velikost, malá míra poslušnosti, velké nároky na potravu a přílišná agresivita. Kvůli tomu byl držen v oblasti s omezeným přístupem poblíž základny. Zde svým jedem zasáhl a sestřelil prolétající pašerácké letadlo. Později se mu podařilo rozleptat kovová vrata držícího v oblasti a krátce se střetl s Godzillou, avšak byl zahnán armádními helikoptérami, které zahájily útok na druhé monstrum. Později, během krmení, zaútočil na vojáky, kteří odpověděli palbou. Při potyčce bodl vracejícího se Godzillu a vyřadil ho z boje. Dále svým jedem zasáhl jednu z armádních helikoptér, která havarovala a prorazila střechu haly, kde byli držení štíři z Druhé vlny projektu. Dr. Tatopoulos pomocí vzorku jedu Ts-eh-Go k štírovi přilákal jeho menší vyhladovělé příbuzné, kteří na něj zaútočili. Bojující štíry nakonec spálil Godzilla, který se mezitím zotavil, svým atomovým dechem.


Hladoví štíři z Druhé vlny útočí na Ts-eh-Go


Scorpio

Původní název: Scorpio

Druh: přechodná verze mezi První a Druhou vlnou (?)

Potrava: maso

Výška (odhad): 12 metrů

Délka (odhad): 180 metrů

Hmotnost (odhad): 300 tun


Charakteristika

Název Scorpio dal této mutaci Tobias Wilson, principál cirkusu Mutant Mania. Toto pojmenování pochází latiny a v překladu znamená stříhat (klepety).


Scorpio předvádí stoj na klepetu během představení cirkusu Mutant Mania

Scorpiův vzhled a velikost jsou totožné s Ts-eh-Go/První vlnou. Jednou vlastností se však od svého dvojčete liší: poslušností. Není však jisté, zda je to tím, že se jedná o nástupce První vlny nebo důkladnou drezúrou, kterou podstoupil v cirkuse. Jak se dostal do vlastnictví prinicpála Tobiase Wilsona nebylo uspokojivě vysvětleno, ačkoliv je možné, že byl odcizen z okolí základny Fort Armstrong v Novém Mexiku. Co se se štírem stalo po zatčení Wilsona, zůstává záhadou.


Druhá vlna

Původní název: Second Wave

Druh: druhá generace geneticky upravených štírů

Potrava: maso

Výška (odhad): 40 centimetrů

Délka (odhad): 1 metr

Hmotnost (odhad): 5 kilogramů


Charakteristika

Štíři z Druhé vlny mají obecné charakteristiky svých předchůdců, jsou však menší, mají o jeden pár končetin navíc a pouze dva páry očí. Na rozdíl od První vlny jsou jejich nároky na potravu menší a dají se mnohem lépe transportovat. Nově dokáží z ústního otvoru produkovat lepkavé vlákno, kterým mohou znehybnit cíl.


Plukovník Tarrington ukazuje majoru Hicksovi štíry z Druhé vlny

Druhá vlna byla vytvořena za účelem kompenzace nedostatků První vlny. Během potyčky mezi armádou a jejich předchůdcem prorazila havarovaná helikoptéra střechu haly, kde byli drženi, což mělo za následek jejich vysvobození. Tým H.E.A.T. za pomoci robota N.I.G.E.L.a vylákal štíry do pouště, kde však stroj zničili. Dr. Tatopoulos je pak pomocí vzorku jedu Ts-eh-Go přilákal k obřímu štírovi, na kterého se vrhli. Bojující štíry nakonec spálil Godzilla svým atomovým dechem.


Druhá vlna svazuje obřího štíra lepkavými vlákny


Třetí vlna

Původní název: Third Wave

Druh: třetí generace geneticky upravených štírů

Potrava: maso (?)

Výška: neznámá

Délka: neznámá

Hmotnost: neznámá


Charakteristika

Po zničení První a Druhé vlny plukovník Tarrington uznal před týmem H.E.A.T. a majorem Hicksem své pochybení ohledně projektu s geneticky upravenými štíry. Nicméně, po jejich odchodu dal dr.Tailorovi pokyn k zahájení prací na Třetí vlně. Jak vypadala a jaké byly její vlastnosti, není známo. Je však možné, že jistou roli zde hrála také lidská DNA a její představitelé mohli vypadat jako nestvůrní hybridi, které viděl Randy Henandez během haluciancí po tom, co ho bodnul štír.


Obří štír s lidskou lebkou z Randyho halucinace


Pololidský hybrid z Randyho halucinace

V současnosti největším štírem je africký veleštír obrovský, zvaný též císařský (Pandinus imperator). Dorůstá délky až 23 centimetrů. Živí se hmyzem, převážně termity a jinými bezobratlými, drobnými obratlovci jen zřídka. V případě ohrožení se brání především klepety a svůj bodec používá až jako krajní řešení. Jeho jed je mírný.


Veleštír obrovský
(Pandinus imperator)

Seriál Godzilla - Kde jest osten tvůj?

13. dubna 2017 v 13:14 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Where is Thy Sting? (biblický verš, 1. list Korintským, kapitola 15., verš 55.)

Premiéra: 26. 2. 2000

Stopáž: 22 minut

Scénář: William Stout

Hudba: Jim Latham

Režie: Frank Squillace


Děj

Pašerácké letadlo letící nad pouští v Novém Mexiku je sestřeleno neznámým obřím tvorem, kterého doprovázejí ozborjení vojáci. Ve stejnou dobu jsou členové týmu H.E.A.T. na své základně svědky toho, jak Godzilla procitá ze spánku a zuřivě vyráží po stopě. Nick pro jistotu kontkatuje majora Hickse a dává vědět také Elsie a Mendelovi, kteří jsou shodou náhod na dovolené v Novém Mexiku. Celý tým se schází na místní tržnici, kde Randymu jeden starý indián předpovídá, že ho Tse-eh-GO (výraz pro štíra v jazyku kmene Navajo) provede cestou lží k pravdě. Tým sleduje Godzillu doprostřed pouště, kde se nachází americká vojenská zákaldna Fort Armstrong. Poblíž členové týmu nacházejí zbytky vraku pašeráckého letadla, který někdo odklidil. Při prohlídce okolí je Randy bodnut štírem a upadá do mdlob, během kterých má halucinace, v nichž vidí staršlivé hybridy lidí a štírů a co se stalo s letounem a jeho posádkou.


Randyho vize minulosti

Když se Randy probírá z mrákot, přilétá na místo major Hicks. Randy jemu i ostatním vypráví o tom, co viděl, ale nikdo mu nevěří, protože se domnívají, že to byl jen sen vyvolaný horečkou. Všichni se pak společně vydávají na základnu, kde se Randy vyptává vedoucího základny, plukovníka Charlese Tarringtona na zmizelé pašeráky a obří štíry. Tarrington je očividně zaskočený, ale tvrdí, že o ničem neví. Tým u základny nachází rostlinu potřísněnou toxickou kapalinou. Když je její vzorek podán N.I.G.E.L.ovi, zavádí robot členy týmu do zákázané oblasti, kde nacházejí obřího štíra, který na ně útočí. Godzilla jim ale přichází na pomoc. Štír se ho pokouší bodnout svým ocasním bodcem, ale Godzillova kůže je příliš tvrdá na to, aby ji prorazil. Souboj je přerušen příletem armádních helikoptér ze základny. Štír uniká, tým H.E.A.T. je zatčen za vniknutí do zakázané oblasti a Godzilla je pod palbou vojáků donucen se stáhnout po zem.


Souboj v zakázané oblasti

Plukovník Tarrington prozrazuje majoru Hicksovi pravdu o spojitosti mezi štíry a vojenskou základnou. Pokoušejí se zde pomocí genetického inženýrství vytvořit všestranné biologické zbraně. Zatímco obří štír označovaný jako První vlna je příliš velký a ne moc dobře ovladatelný, druhá vlna už je menší, snadněji transportovatelná a její krmení je méně nákladné. Během krmení však obří štír útočí na vojáky a plukovník je donucen proti němu použít těžký arzenál. Godzilla opět přichází, přilákaný hlukem bitvy, je ale zasažen jedem štíra a vyřazen z boje. Jedna z helikoptér, která nestačila unhout spršce jedu při pádu proráží střechu haly, v níž jsou drženi šíři z Druhé vlny. Ti se dostávají na svobodu a při svém útěku nevědomky vysvobozují tým H.E.A.T. z cely, kam byli jeho členové po zatčení umístěni. Mendelovi se štíry daří odlákat pomocí N.I.G.E.L.a. Nick a Monique poté uskutečňují plán přimět obřího štíra, aby strhl na Godzillu vodárenskou věž. Rozlitá voda vytváří z půdy bahno, které do sebe absorbuje štírův jed. Hladoví štíři z Druhé vlny mezitím zničili N.I.G.E.L.a. Nick z vraku vytahuje ampuli s jedem obřího štíra, s jejímž použitím je přivádí přímo k němu. Štíři se na vrhají na svého většího příbuzného a Godzilla je všechny najednou spaluje svým atomovým dechem. Plukovník Tarrington před týmem H.E.A.T. a majorem Hicksem uznává, že tento projekt nebyl dobrý nápad, avšak po jejich odchodu nařizuje zahájit práce na Třetí vlně.


Godzilla se chystá spálit štíry na popel

Generátor elektrické sítě

11. dubna 2017 v 12:29 | Alfaraptor |  TriStar
Původní název: Elecrtic Net Discharger

Typ: zneškodňovací zařízení

Výška (odhad): 20 centimetrů

Hmotnost (odhad): 3 kilogramy


Charakteristika

Tento přístroj sestavený dr. Medelem Cravenem byl navržen k zneškodnění larvy Obří cikády přezdívané Meganožka.


Přístroj v rukou dr. Cravena, těsně před vytvořením elektrických výbojů

Krabicovitá část s displejem ukazujícím hodnoty napětí je po stranách opatřena rukojeťmi s tlačítky. V zadní části se nacházejí dvě cívky produkující elektrické výboje o napětí 5 000 voltů ve formě sítě, která zcela pokryje cíl.


Zařízení uvedené do chodu

Poté, co se během útoku Meganožky přišlo na to, že je larva v omezené míře náchylná vůči elektrickému proudu, sestrojil dr. Craven tento přístroj ze součástek poškozeného generátoru pohánějícícho horskou dráhu na pouti v americkém státě Indiana. Poprvé byl použit během vystopování Meganožky týmem H.E.A.T. v v podzemní chodbě, kterou si larva vyhrabala, ukázalo se však, že zde leží pouze prázdný exoskelet. Když bylo zařízení použito podruhé, tentokrát už na dospělou verzi mutace označovanou jako Obří cikáda, tak se ukázalo, že na rozdíl od předchozího stádia je nyní zcela imunní vůči elektřině. Buď v důsledku přetížení přístroje nebo kvůli zvuku vytvářenému křídly Cikády, který působil negativně na veškerou elektroniku, došlo u přístroje ke zkratu, přičemž vypadl dr. Cravenovi z rukou a nejspíš se při pádu z letící helikoptéry rozbil.


Obří cikáda je porkyta sítí z elektrických výbojů

Vyhlášení výsledků King Kong kvízu

6. dubna 2017 v 20:14 | Alfaraptor |  Soutěže
Před pár dny jste měli možnost zúčastnit se prvního letošního kvízu. Celkem se zúčastnili dva soutěžící, což sice není nějak závratné číslo, ale vzheldem k nedávnému hezkému počasí se to dá omluvit. Než se však vrhneme na předávání diplomů, ukážeme si správné odpovědi na soutěžní otázky:


1) Jak se nazývala loď, kterou se výprava filmového producenta Carla Denhama vydala na Ostrov lebek?

Správná odpověď: b) Venture


2) Jakým způsobem přivolávali domorodci Konga k obětním sloupům?

Správná odpověď: c) bušením na gong


3) Který z druhů stegosaura zřejmě žil na Ostrově lebek?

Správná odpověď: a) Stegosaurus ungulatus


4) Napište, jakými dvěma anatomickými zvláštnostmi se liší Tyrannosaurus z Ostrova lebek od svého reálného protějšku:

Správná odpověď: tři prsty na horních končetinách, vzpřímené držení těla, připadně také větší rozměry


5) Se kterými dvěma tvory bojoval Kong ve svém doupěti?

Správná odpověď: a) Elasmosaurem a Pteranodonem


6) Jak se Carlu Denhamovi podařilo znehybnit Konga, aby ho mohl dovést do New Yorku?

Správná odpověď: d) omráčil ho plynovou bombou


7) Kolikátým divem světa byl Kong nazýván během představení na Broadwayi?

Správná odpověď: c) osmým


8) Co Konga během představení vyprovokovalo k přetrhání řetězů a útěku z divadla?

Správná odpověď: b) blesky fotoaparátů


9) Jak se jmenovala tehdy nejvyšší budova v New Yorku, na kterou Kong vyšplhal s Ann v ruce?

Správná odpověď: d) Empire State Building


10) Co podle Carla Denhama nakonec zabilo Konga?

Správná odpověď: c) kráskaA nyní už se konečně můžeme pustit do předávání diplomů oběma řešitelům kvízu. Dnešní předávání však bude celkem netradiční, protože jím provádět speciální host. Vážení čtenáři a čtenářky, mám tu čest zde přivítat světoznámého filmového producenta, režiséra a neohorženého dobrodruha, pana Carla Denhama!


Děkuji, děkuji. Dámy a pánové, chlpaci a děvčata. Je mi ctí, že se dnes mohu účastnit této jedinečné události, při níž budou zaslouženě oceněni dva šikovní chlapci za své vědomosti.

Prvním z nich je proslulý výtvarník, nadějný spisovatel a experimentátor, který svou tvorbou baví a ohromuje svět již skoro šest let. Prosím potlesk pro Kryptoraptora!

Kryptoraptor předvedl v kvízu téměř bezchybné znalosti, jediný problém mu způsobil Stegosaurus. Nic si z toho však chlapče nedělej, sám jsem se sním setkal při své první výpravě na Ostrov lebek a vím, jak zákeřná potvora to dokáže být.

Nicméně ti gratuluji ke krásnému výsledku a předávám diplom s obrázkem Ostrova lebek, jak sis přál. Opravdu znamenitý výkon.


Náš druhý soutěžící pocházející z krásných, ale také nebezpečných ostrovů u Střední Ameriky dal o sobě světu vědět sice teprve nedávno, vyniká však neobyčejnými znalostmi místních tvorů a ví, jak si s nimi porádit. Prosím, přivítejte JPRexe z Jurských ostrovů!

Všechny JPRexovy správné odpovědi prozrazují, že ani Ostrov lebek mu rozhodně není cizí! Vskutku výkon hodný uznání, který dokazuje, že se rozhodně vyzná. Rovněž velká gratulace a jako zaslouženou odměnu ti předávám diplom s vyobrazením souboje Konga a Tyrannosaura. Já sám jsem sice tento boj na vlastní oči neviděl, ale podle Ann to prý byla strašlivá podívaná.


Ještě jednou vám, chlapci, oběma blahopřeji ke skvělým výsledkům a kdybyste měli zájem, tak vězte, že máte u mě zaručeno členství na mé další výpravě do neznámých končin světa. Stačí se ohlásit v přístavu u kapitána Englehorna.

No a to by bylo dnešnímu předávání diplomů vše. Hilda už na mě určitě čeká s večeří a víte, jak se to říká - nesmím nechat dámu čekat. Vracím tedy slovo zpět Alfaraptorovi, přeji hezký zbytek večera a zase někdy příště na shledanou.

Děkuji, pane Denhame, že jste přijal mé pozvání moderovat dnešní vyhlášení výsledků. Přeji hodně štěstí na vašich cestách, spoustu inspirace pro vaše další filmy a věřím, že se zase někdy příště uvidíme s vámi i se čtenáři u nějaké další soutěže.

King Kong kvíz

2. dubna 2017 v 11:03 | Alfaraptor |  Soutěže
Minulý měsíc jsme měli možnost shlédnout v kinech nejnovější verzi příběhu o výpravě na neznámý ostrov obývaný obřím primátem s názvem Kong: Ostrov lebek. Nesmíme však zapomínat ani na původní film s názvem King Kong, který byl poprvé představen před 84 lety. V tomto kvízu můžete otestovat své znalosti zodpovězením deseti otázek o jednom z historicky prvních monsterfilmů. Počet soutěžících je neomezený a zúčastnit se může kdokoliv. Odpovídat můžete přímo do komentářů.


Takže tohle by bylo k úvodu a nyní se můžeme konečně pustit do kvízu. Přeji příjemnou zábavu a hodně štěstí při řešení všem zúčastněným.


1) Jak se nazývala loď, kterou se výprava filmového producenta Carla Denhama vydala na Ostrov lebek?

a) Venator
b) Venture
c) Ventress
d) Ventura

2) Jakým způsobem přivolávali domorodci Konga k obětním sloupům?

a) bubnováním na buben
b) troubením na roh
c) bušením na gong
d) zprávou poslanou po poštovním holubovi

3) Který z druhů stegosaura zřejmě žil na Ostrově lebek?

a) Stegosaurus ungulatus
b) Stegosaurus stenops
c) Stegosaurus armatus
d) Stegosaurus longispinus

4) Napište, jakými dvěma anatomickými zvláštnostmi se liší Tyrannosaurus z Ostrova lebek od svého reálného protějšku:

5) Se kterými dvěma tvory bojoval Kong ve svém doupěti?

a) Elasmosaurem a Pteranodonem
b) Godzillou a Anguirem
c) Dryosaurem a Gorgonopsidem
d) Jeskynním medvědem a Šavlozubým tygrem

6) Jak se Carlu Denhamovi podařilo znehybnit Konga, aby ho mohl dovést do New Yorku?

a) střelil ho šipkou s uspávacím prostředkem
b) shodil mu na hlavu obří balvan
c) předčítal mu ze scénáře ke svému novému filmu, což Konga tak nudilo, až usnul
d) omráčil ho plynovou bombou

7) Kolikátým divem světa byl Kong nazýván během představení na Broadwayi?

a) prvním
b) desátým
c) osmým
d) třetím

8) Co Konga během představení vyprovokovalo k přetrhání řetězů a útěku z divadla?

a) hlasitá hudba
b) blesky fotoaparátů
c) hluk z obecenstva
d) nic, jen dostal trému

9) Jak se jmenovala tehdy nejvyšší budova v New Yorku, na kterou Kong vyšplhal s Ann v ruce?

a) Chrysler Building
b) John Hancock Center
c) World Trade Center
d) Empire State Building

10) Co podle Carla Denhama nakonec zabilo Konga?

a) letadla
b) infarkt
c) kráska
d) vysoký cholesterolVšechny odpovědi jsou dohledatelné zde na blogu, stačí pouze vědět, kde hledat. Nezapomeňte připsat, co tematického z filmu byste si přáli na diplom.

Francie hlásí pozorování obřího neznámého tvora!

1. dubna 2017 v 10:06 | Alfaraptor |  Novinky a oznámení
Posádka lodi Renovacio plující na trase mezi jihofrancouzskými městy Saint-Tropez a Nice pořídila dnes ráno unikátní fotografii obřího neznámého tvora, stojícího na Azurovém pobřeží. Dle slov kapitána lodi se posádka nejdřív domnívala, že se jedná o zatoulanou velrybu, ale poté, co tvor proplul kolem trupu lodi a vystoupil na souš zjistili, že jejich domněnka byla chybná.


Ilustrační foto Azurového pobřeží

Původní zprávu pobřežní stráže, včetně fotografie tvora stojícího na Azurovém pobřeží si můžete prohlédnout ZDE.